Norge bør satse på FN-pakta, ikke partnerskap med Bush.

Nå bør kampen reises for at lojalitet til FN-pakta – og ikke bare til hvert vedtak i Sikkerhetsrådet – skal bli en del av norsk utenrikspolitikk. USA har alltid vært skeptisk til å godkjenne forpliktende internasjonale avtaler som begrenser egen handlefrihet, enten det gjelder klimaødelegging (Kyoto), den internasjonale domstolen for krigsforbrytelser eller FN generelt. USA, […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 31.08.2005

Nå bør kampen reises for at lojalitet til FN-pakta – og ikke bare til hvert vedtak i Sikkerhetsrådet – skal bli en del av norsk utenrikspolitikk. USA har alltid vært skeptisk til å godkjenne forpliktende internasjonale avtaler som begrenser egen handlefrihet, enten det gjelder klimaødelegging (Kyoto), den internasjonale domstolen for krigsforbrytelser eller FN generelt. USA, som aldri har respektert FN-paktas prinsipper, har i seinere år i økende grad vist at USA gir blaffen i FN når det passer. Det var ingen overdrivelse da SVs siste landsmøte fastslo at USA i dag er den største trusselen mot verdensfreden.

USAs tidligere justisminister Ramsey Clark rettet allerede i 1991 søkelyset mot det faktum at hans eget lands regjering brukte økonomisk press for å få sin vilje i FN. Sikkerhetsrådets ja til USAs første krig mot Irak i 1991 er ett av eksemplene. Ramsey Clark hevdet da at “FN – en antatt fredsskapende institusjon har latt seg korrumpere til å bli en styrke for krig- og krigsforbrytelser.” Han siktet til at USA høsten 1990 brukte titalls milliarder dollar for å få andre stater til å skifte standpunkt. “Det er snakk om en systematisk bestikkelse for å framtvinge FN-landenes bifall av denne krigen”, sa den anerkjente toppjuristen som få år tidligere satt ved presidentens møtebord.

Vi husker også at CIA fram til 11.9.2001 styrte avlyttingen av FN-ambassadørers samtaler fra et kontor i World Trade Center. USA betaler heller ikke sin del av FNs utgifter.

Det lover ikke godt når SVs ledelse nå syns partnerskap med USA er viktigere enn innholdet i FN-pakta. Og det skillet SVs ledelse gjør mellom norske tropper i Irak og Afghanistan virker prinsippløst. USA angrep jo begge statene uten noe FN-vedtak først. Etter at okkupasjonene var et faktum, har så et USA-lojalt Sikkerhetsråd gjort ulike vedtak som gir en slags FN-godkjenning av fortsatt krig og okkupasjon. En kan godt si at Sikkerhetsrådets etterhåndsgodkjenning av okkupasjonene er enda mer servil enn da USA kjøpte seg flertall for den første Irak-krigen i 1991.

Det går an å hevde at Irak-krigen skiller seg fra USAs felttog i Afghanistan ved at FNs generalsekretær så sent som 16. september i fjor sa til BBC at krigen og invasjonen var illegal. Men da hadde jo Sikkerhetsrådets resolusjon nr. 1483 fra 23. mai 2003 for lengst satt det FN-stemplet på fortsatt okkupasjon som Krohn Devold siden har påberopt seg ved enhver anledning. – Akkurat det samme har skjedd i Afghanistan, bare med den forskjell at det her er SV som iherdig påberoper seg Sikkerhetsrådets USA-lojalitet som begrunnelse for å sende norske soldater til utenlandskrig. Når den NATO-ledete ISAF-styrken – med nær 400 nordmenn – etter USAs og NATOs plan skal overta hele det militære ansvaret i Afghanistan i løpet av 2006, kommer norske NATO-tropper i Afghanistan i den rollen som 60.000 krigsmotstandere hindret at Bondevik påtok seg i USAs krig mot Irak.

Dagens USA-dominerte FN opptrer selvmotsigende. FN-pakta forbyr angrepskrig. Sikkerhetsrådet godkjenner likevel USAs kriger, i forkant som i 1991 eller i etterkant slik som i dagens Irak og Afghanistan. FNs posisjon undergraves når USA – med norsk støtte – misbruker FN slik. Om Kristin Halvorsen lykkes med å sikre Norge et opprykk fra puddel til partner hos George Bush, er det ikke godt nytt for de som ønsker en norsk utenrikspolitikk som er lojal mot prinsippene FN-pakta i sin tid ble bygd på. Som Dagbladet skrev på lederplass 27. august: “Det er dumt å påstå at dette ikke er et linjeskifte.”

Erling Folkvord, stortingskandidat for RV i Oslo

Kommentarer