Norge øker våpeneksporten til Midtøsten


Norge har økt våpen-eksporten til diktaturer som fører en aggressiv utenrikspolitikk.
Reglene for norsk våpeneksport fastslår at norsk eksport av militært materiell ikke skal forekomme «til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig», i situasjoner der materialet kan brukes til å «angripe en annen stat» eller til stater der utstyret kan bli brukt til «intern undertrykking».
Kan man være sikker på at dette alltid følges opp i praksis? Kan det for eksempel være fare for at norskproduserte våpen blir brukt i borgerkrigen i Syria?
Den 30. oktober la Regjeringen frem våpeneksportmeldingen, som gir en oversikt over den norske eksporten av våpen og krigsmateriell i 2014. Rapporten viser at det i 2014 ble eksportert militært materiell og tjenester for totalt 3,6 milliarder kroner, hvorav 2,9 milliarder kroner utgjorde eksport av militært materiell. Av dette sto eksport av A-materiell – som er våpen og ammunisjon – for 2,3 milliarder kroner. Eksport av B-materiell sto for 645 millioner kroner. B-materiell er militært utstyr som ikke regnes som våpen eller våpendeler, eksempelvis overvåkningsutstyr eller kjøretøy. I 2014 var det en nedgang i den totale eksporten på om lag 15 prosent sammenliknet med året før. Samtidig økte imidlertid den norske våpeneks-porten til autoritære stater i Midtøsten som er involvert i krigen i Jemen og sender våpen til væpnede opprørere i Syria.

På avveie? Norge selger ikke våpen til Syria, ei heller til den syriske regjeringens støttespillere, Iran og Russland …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

- Advertisement -
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

EnglishJapaneseNorwegianSpanish