Norge og atomvåpen

Jeg har en drøm om at Norge vil vise handlekraft og lederskap igjen.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 16.12.2015

Siden sist jeg skrev om atomvåpen i Ny Tid, har Norge stemt nei til progressive FN-resolusjoner om atomvåpen. I tillegg har Regjeringen kuttet all støtte til organisasjoner som jobber for et atomvåpenforbud.
Nei-stemmene i FN og kuttet til progressive krefter som jobber mot atomvåpen, representerer et linjeskifte i norsk politikk. Denne politikken ser også merkelig ut i lys av Høyres eget partiprogram, som sier at Norge må «arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, og støtte utviklingen av nye humanitærrettslige instrumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler». Programmet sier videre at «[b]ruk av atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser. Målet må derfor være en verden fri for atomvåpen».
Dette høres jo flott ut, men er ikke verdt mer enn papiret det er trykket på når Høyre ikke forstår at et internasjonalt forbud mot atomvåpen nettopp innebærer å styrke eksisterende nedrustningsavtaler.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer