Norge må støtte initiativet for å forby atomvåpen


Alle innser at veien fram mot en atomvåpenfri verden fortsatt er lang, men et folkerettslig forbud mot å lage, oppbevare, true med og bruke slike våpen vil gjøre slutt på atommaktenes herredømme over atomvåpendiskursen.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-03-24

I Stortinget har partiene SV, V og SP nå fremmet et forslag som ber regjeringen arbeide for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Både KrF, MPG og AP har indikert at de støtter forslaget. Dermed er det et flertall blant de folkevalgte som mener at Norge fortsatt skal lede an i kampen mot atomvåpen. I år er det 70 år siden to amerikanske atombomber umiddelbart drepte over hundre tusen sivile japanere i Hiroshima og Nagasaki og etterlot minst like mange sårede og traumatiserte personer. Helt opp til våre dager har de overlevende – hibakusha – båret frem grufulle vitnesbyrd om de enorme og langvarige lidelsene slike våpen gir. Selv om avskaffelse av atomvåpen var tema for den første resolusjonen som ble vedtatt av FNs hovedforsamling i 1946, utviklet det seg senere et marerittaktig våpenkappløp mellom stormaktene, som kulminerte i et samlet arsenal på over 70 000 atomstridshoder tidlig på 1980-tallet. På den tiden var frykten for atomkrig til å ta å føle på, noe som fikk hundretusener til å marsjere i gatene og forlange nedrustning. Dette, sammen med den politiske avspenningen, førte fra midten av 1980-tallet til flere viktige nedrustningsavtaler mellom USA og Sovjet. Antallet atomvåpen sank, men tallet på atommakter økte. I dag er det mindre oppmerksomhet om atomtrusselen, men fortsatt finnes 16 000 atomstridshoder i verden fordelt på ni land, hvorav USA og Russland står for over 90 prosent. Alle atomvåpenstatene bruker enorme summer på å vedlikeholde og oppgradere sine våpensystemer. Obama-administrasjonen har nylig foreslått å modernisere USAs atomvåpenstyrke for 355 milliarder dollar det kommende tiåret. Russland er i gang med tilsvarende omfattende investeringer. Verden holder med andre ord på å gå inn i en ny opprustningsspiral. Vi husker alle Cubakrisen i 1962 da verden var på randen av en utslettende atomkrig. Mindre kjent er de mange kritiske situasjonene hvor atomvåpenalarmen har gått på grunn av teknisk eller menneskelig svikt. General Lee Butler, som var øverstkommanderende for den amerikanske atomvåpenstyrken tidlig på 1990-tallet, har senere sagt at verden til nå har unnsluppet et kjernefysisk holocaust gjennom en kombinasjon av dyktighet, flaks og guddommelig inngripen, og mest av det siste. De siste tiårene har størst oppmerksomhet vært knyttet til mulighetene for spredning av atomvåpen til nye land eller til terrorgrupper. Ikkespredningsavtalen (NPT) fra …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)