Norge må si nei til å bidra militært i Persiabukta


NEI TIL USA: Antikrigs-Initiativet ber Regjeringen si nei til forespørselen fra USA om å bidra militært til krisen i Persiabukta.

Avatar
Sætre er styreleder i Antikrigs-Initiativet.
Email: antikrigsinitiativet@gmail.com
Publisert: 2019-09-01

Et slikt bidrag vil ikke være en del av en løsning, men tvert imot kunne eskalere konflikten betraktelig og øke risikoen for full krig. Siden Storbritannia sluttet seg til den USA-ledede aksjonen 5. august, er den separate britiske henvendelsen ikke lenger aktuell.

Konflikten mellom USA og Iran startet ikke i år, men går mange tiår tilbake. Vi må ikke la oss manipulere av nyhetsmeldinger om påstått iransk aggresjon. Trump-administrasjonen sa opp atomavtalen med Iran i 2018 og beskylder Iran for å ville utvikle atomvåpen. Disse påstandene er det ikke belegg for; tvert imot har internasjonale observatører sagt at Iran har etterkommet vilkårene i atomavtalen fullt ut.

«Bevis».

Påstanden om at et land forsøker å utvikle «masseødeleggelsesvåpen», har vi hørt før. Dette var hovedargumentet bak den katastrofale Irak-krigen i 2003, «bevis» ble lagt fram, men disse viste seg i ettertid å være fabrikkert. Norge har tidligere latt seg lure til å bidra militært i konflikter som siden utviklet seg til fullskala krig, sist i Libya i 2011. I dag vet vi at Libya-krigen var basert på en serie løgner, og at resultatet ble et ødelagt land og en stor tragedie for det libyske folk.

Norge må gi klar beskjed til USA om at bruk av militærmakt kan føre til en storkrig med grusomme konsekvenser for folk i hele Midtøsten.

Det er all mulig grunn til å stille seg skeptisk til påstandene om at Iran bryter avtaler og angriper internasjonal skipsfart. Iran truer ikke USA, det er USA som truer Iran og har omringet landet med 36 militærbaser i nabolandene, samtidig som antall amerikanske marinefartøyer, bombefly og soldater i regionen øker fra uke til uke.

Basert på tidligere erfaringer ber Antikrigs-Initiativet norske medier være særlig på vakt mot krigshissende propaganda.

Olje

Uten å ha den historiske konteksten i bakhodet mister vi vesentlig informasjon om forholdet mellom Iran og USA. USA har i flere tiår forsøkt å kontrollere Iran, og det er lett å peke på at hovedmotivet er at amerikanerne ønsker tilgang og kontroll over de iranske oljeressursene. Norge må bidra til at de økonomiske sanksjonene mot Iran oppheves.

Den norske regjeringen bør gjøre som Tyskland og si nei til å sende marinefartøy til Persiabukta. Norge må gi klar beskjed til USA om at bruk av militærmakt kan føre til en storkrig med grusomme konsekvenser for folk i hele Midtøsten. Vår utenrikspolitikk og reaksjonsmønstret til våre mediehus har fram til i dag hvilt på et premiss om at USA leder og dikterer. I dag vet vi inderlig godt at prisen hverken er sunn eller god for andre enn våpenindustrien og oljeeventyret. Krigskulturen kan ikke lenger fortsette! Det er lett å starte en krig, men nesten umulig å avslutte den. Folk i hele verden er trøtte og traumatisert, vi kan ikke ha mer krig. Antikrigs-Initiativet krever nye strategier. La verden finne dem.

Abonnement kr 195 kvartal