Norge kan endre verden

I kampen kom klimaendringene er det ingen som sitter på et mektigere våpen enn Norge: Statens pensjonsfond utland (SPU). Det å vri investeringene mot fornybar energi, er smart for så vel økonomien som klimaet.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 21.02.2014

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 31.01.2014. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter, PRESS – Redd Barna Ungdom og WWF.

Energi. Gjennom generasjoner var det helt utenkelig at menneskene kunne påvirke været. Ingen kunne se for seg at vi kunne skape tørke, flom og stormer, eller få både temperaturen og havet til å stige. I dag ser vi det med egne øyne: Det skjer! Hvis vi ikke får utslippene ned, vil klimaendringene fortsette. Og konsekvensene vil bli mye større.

Det skjer. 70 prosent av klimautslippene skyldes forbrenning av fossil energi: Olje, kull og gass. Klimautfordringen kan ikke løses uten en storstilt overgang vekk fra disse energikildene og over til fornybare kilder som sol, vind og vann. I WWF er vi nå i gang med et omfattende arbeid for å framskynde «fornybarrevolusjonen». Noen vil kanskje mene at det er overraskende at en organisasjon som WWF engasjerer seg så kraftig i omleggingen til fornybar energi. For mange er vi fortsatt kjent som en klassisk naturvernorganisasjon. Men dersom ikke verden faser ut bruken av fossile energikilder, står både naturen og mennesker i fare.

Vår kampanje har fått navnet «Det skjer!» og målet vårt er ambisiøst: Vi vil vri internasjonale investeringer vekk fra fossil energi og inn i fornybar energi. Norge er viktig i verdenssammenheng på grunn av Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt oljefondet. Dette norske fondet er verdens største statlige investeringsfond og forvalter over 5.000 milliarder kroner! Men porteføljen har stort forbedringspotensial: SPU har investeringer i 147 av de selskapene i verden som har størst reserver i kull, olje og gass, mens investeringene i fornybar energi er nærmest ikke-eksisterende.

Nye energiløsninger. Om kort tid kan vi vente oss en stortingsmelding om forvaltningen av SPU. Finansdepartementet hevder hardnakket at fondet ikke må brukes politisk, men utelukkende «for å tjene penger». Vel, det er i grunnen det samme for oss hvilke begrunnelse de benytter, så lenge de investerer i framtiden. Å satse på fornybar energi erlike smart politisk som økonomisk. Skal vi klare å hindre at denne kloden blir katastrofalt varm, må to tredeler av verdens kjente fossile energireserver bli liggende urørt. Det er altså tvingende nødvendig å finne nye energiløsninger – og for den som vil tjene penger er det neppe lurt å være sist ute med de beste løsningene.

Dersom bare 5 prosent av det norske oljefondet investeres direkte i fornybar energi og infrastruktur, vil norske sparepenger bidra til å endre verden. Arbeiderpartiet har nå sluttet seg til oss som krever at SPU trekker seg ut av kullinvesteringer. Det er en viktig seier! Det gir flertall i Stortinget for å trekke fondet ut av kull.

Nylig hørte jeg Idar Kreutzer i Finans Norge forklare en lydhør forsamling på Lerchendalkonferansen om de utfordringene vi står overfor, forårsaket av vår ikke-bærekraftige bruk av ressursene. Han snakket om den omstillingen vi må gjennom, og han minnet om at det er en kjent sak at omstillinger har en tendens til å gå langt bedre når de er planlagt enn når de blir tvunget fram i siste liten.

Vi har fortsatt tid til å kunne gjennomføre en slik planlagt omstilling. Stadig flere innser at det er sunn fornuft. Både politisk, økonomisk og etisk. Det vil være et viktig signal til verden hvor de som styrer SPU viser at de har innsett det samme og retter seg inn mot en ny kurs. Det vil gagne oss, dem og alle andre over hele kloden.

Kommentarer