Krigen i Jemen kalles ofte «den glemte krigen», fordi den har fått lite oppmerksomhet i verdens medier. Kampene har rast i et år, og har hatt fatale konsekvenser for de sivile. Også de som jobber med å redde liv, er i fare. Sykehus og ambulanser som jobber for Leger Uten Grenser, har blitt bombet fire ganger på under tre måneder.

Midt i krigen og den humanitære katastrofen sto den 32 år gamle sunnmøringen og sykepleieren Sissel Overvoll. «Alle vi som jobber her, er klar over at det er en risiko, og at vi ikke h
ar noen garantier. Men for meg er det verdt å være her å hjelpe,» forteller hun på en sprakete telefonlinje fra Saada nord i Jemen.


Bomber sykehus.
Krigen i Jemen står hovedsakelig mellom houthi-opprørerne og en koalisjon ledet av Saudi-Arabia. Den saudiledede koalisjonen intervenerte da houthiene kastet den saudistøttede presidenten og tok over store deler av landet. Ifølge tall fra FN har over 3000 sivile blitt drept til nå. Rapporten forteller at begge sider har brutt folkeretten og drept sivile, men at det store flertalletet av drapene er resultat av den saudiledede bombingen fra luften.

Sissel Overvoll er med på å administrere og støtte Shiara sykehus i Saada-provinsen. Den 10. januar ble dette sykehuset bombet av fly fra den saudiledede koalisjonen. Seks mennesker døde, og  minst sju ble skadet. De fleste av de døde og skadde var helsepersonell og pasienter.

Det kommer metallsplinter fra bombene, og sånne splinter kan fly flere hundre meter. De er veldig skarpe og varme – det skal bare en liten splint til for å trenge inn og ødelegge tarmsystemet.

«At sykehus og helsefasiliteter rammes, er vanskelig å akseptere – og det skal ikke aksepteres. Vi må trå til som verdenssamfunn og innføre sanksjoner og vise at vi ikke godtar dette,» sier sykepleieren. Alle de stridende partene vet eksakt hvor Leger Uten Grensers sykehus ligger, og får koordinater sånn at ikke skal feilbombe. Angrepene mot sykehusene og klinikkene blir beskrevet som målrettede av Leger Uten Grenser.

Screen Shot 2016-05-11 at 15.43.13Behandler krigsskadde. Den 1. april kom rakettene igjen. Denne gangen slo de ned 30 meter fra sykehuset. Flere ble skadet, og bygget fikk store nye ødeleggelser. På grunn av bombingen kan ikke Overvoll besøke sykehuset hun administrerer.

«Mitt hovedansvar er å støtte dem med medisinsk materiell, materiell til opplæring og rådgiving. Vi har daglig kontakt med dem på telefon. Jeg har ikke anledning å reise dit på grunn av sikkerhetshensyn,» forteller sykepleieren.

Kontrasten til fredelige Norge er stor. Overvoll jobber også som behandlende sykepleier på Leger Uten Grensers eget sykehus i Saada. Hun ser daglig konsekvensene av krigen.

«Senest i dag hadde vi en akutt situasjon der vi fikk inn 20 pasienter på én gang. Da må alle trå til og gjøre det vi kan,» forteller hun. «Du kan tenke deg – det ramler inn 20 pasienter, mange med alvorlige skader. Én døde rett etter han kom inn. Det krever at hele teamet trår til.»

Hvilke typer skader er det du ser og behandler mest av?

«Det er mange her som har skader fra bomber på forskjellige måter. Det kan være store sår. Veldig mange har fått kroppsdeler kuttet av. Føtter hender, fingre. Mange har hodeskader. Det kommer metallsplinter fra bombene, og sånne splinter kan fly flere hundre meter. De er veldig skarpe og varme – det skal bare en liten splint til for å trenge inn og ødelegge tarmsystemet. Kirurgene våre opererer ut mange slike metallsplinter, og vi gjør det beste vi kan for å redde de ødelagte kroppene,» forteller Overvoll.

WIN_20160415_122829Advarte humanitære organisasjoner. Bombingen av sykehuset Sissel Overvoll hjelper til med å drive, er langt fra det første angrepet koalisjonen retter mot dem som prøver å redde liv. I oktober i fjor bombet de et sykehus som Leger Uten Grenser støtter i Haydan i Saada-distriktet. I desember bombet de en mobil klinikk i Taiz. Ni personer ble skadet. To av de skadde var helsepersonell fra Leger uten grenser. Den 10. januar i år hadde turen kommet til sykehuset Overvoll er med på å drive, og den 21. januar bombet de blant annet en ambulanse som jobber for Leger Uten Grenser, og drepte sjåføren. I februar sendte Saudi-Arabia ut en skriftlig advarsel i FN der de ba alle humanitære organisasjoner om å trekke seg ut av områder kontrollert av houthiene. Brevet ble sendt til OCHA (FNs kontor for koordinering av humanitær innsats), og ble av mange i sivilsamfunnet sett på som en dårlig skjult trussel av Saudi-Arabia.

Forsetter arbeidet. Jemen er det fattigste arabiske landet, og har hatt store humanitære problemer også før krigen startet. Etter at krigen brøt ut, har vondt gått til veldig mye verre. Det bor totalt 25 millioner mennesker i Jemen, og nå har 21 millioner av disse behov for humanitær hjelp. Det vil si at 21 millioner har et akutt behov for eksempelvis mat, medisiner og vann. Tall fra FN viser at over 1,3 millioner barn sulter og står i fare for å dø av underernæring. Saudi-Arabia har innført en blokade av Jemen, noe som forverrer situasjonen ytterligere. 90 prosent av mat og medisiner i Jemen er importvarer. Helsevesenet har kollapset, og folk dør på grunn av mangel på medisiner, bensin og at sykehusene ikke har elektrisitet. Det hjelper heller ikke at over 130 helsefasiliteter har blitt bombet.

Sissel Overvoll og Leger Uten Grenser gjør det klart at de kommer til å bli, til tross for  risikoen krigen medfører.

Hva tenker du om eventuelle farer for kollegene dine og deg selv?

«Alle vi som er her, er klar over at det er en viss risiko. Samtidig blir det gjort grundige risikovurderinger. Vi har valgt å stole på vurderingene som gjøres av våre kollegaer som har ansvaret for sikkerhet. Vi føler at det er veldig viktig å være her – det er veldig få som er her for å gjøre denne type jobb. For min del er verdien av å hjelpe verdt risikoen,» forteller sykepleieren.

Håper folk ser det som skjer. Overvoll har tidligere jobbet med ebolasmittede i Sierra Leone og med vaksinering i Sør-Sudan og Guinea. Sykepleieren fra sunnmørsbygda Stranda forteller at det er frustrerende for henne og de andre hjelpearbeiderne at krigen i Jemen får så lite oppmerksomhet. Hun håper at flere her hjemme får øynene opp for det hun daglig opplever.

«Å reise til Jemen for å hjelpe, er ikke noe for alle. Hvis noen kan, er det helt supert. Det går også an å støtte dem som er her og hjelper. Det viktigste er få oppmerksomhet i mediene og at man begynner å snakke om krigen. Det er på den måten vi kan skape endring,» sier Overvoll.

For mange i Jemen betyr Leger Uten Grenser forskjellen mellom liv og død. De har så langt behandlet over 31 000 krigsskadde og fått inn 860 tonn medisinske forsyninger i Jemen. I april ble det igangsatt et nytt forsøk på fredssamtaler mellom partene. Luftangrepene mot Jemen har vært uten sidestykke – blant annet fordi Saudi-Arabia er verdens største våpenimportør. De forente arabiske emirater, som er en aktiv del av koalisjonen, er verdens fjerde største våpenimportør. Samtidig som sykehuset Sissel Overvoll administrerer ble bombet i januar, solgte Norge våpen til Emiratene. Senest i januar solgte Norge ammunisjon og granater til Emiratene for 22 millioner kroner.

Abonnement kr 195 kvartal