Nordisk partiallianse stiftes

Denne helga stiftes en nordisk allianse av rødgrønne partier. Det skjer i Reykjavik i forbindelse med en sesjon i Nordisk Råd.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Fem partier går inn i den nye alliansen som har navnet Den nordiske rød-grønne alliansen, The Nordic Green-Left Alliance (NGLA).

De fem partiene er – i tillegg til SV – Vänsterpartiet i Sverige, Socialistisk Folkeparti i Danmark, Vänsterförbundet i Finland og Venstre-Grønne på Island.

The Nordic Green Left er et uttrykk som for lengst er godt innarbeidd i EU fordi SVs søsterpartier i Sverige, Danmark og Finland bruker uttrykket som navn på deres del av venstregruppa i EU-parlamentet GUE/NGL.

De tre partiene gikk i 1995 inn i denne venstregruppa med en egen politisk plattform for å markere sin politiske uavhengighet i forhold til gruppa som helhet.

Suverene partier

Vedtektene fastslår at alliansen er et samarbeid mellom uavhengige og suverene partier, ikke noe skritt mot en overnasjonal partidannelse. Alle vedtak av politisk betydning må tas med enstemmighet.

Partilederne og partisekretærene for de fem partiene har i lengre tid hatt et fast årlig møte. Dette møtet defineres nå som en generalforsamling for den nye alliansen.

Slik er det også med andre samarbeidstiltak. De fortsetter som før, men inngår nå i det årlige arbeidsprogrammet for NGLA.

Parlamentarikere fra medlemspartiene forutsettes å inngå i samme gruppe i internasjonale parlamentariske forsamlinger som Nordisk Råd, Europarådet, EU-parlamentet etc.

Vise fram samarbeidet

Den nye partialliansen formaliserer et samarbeid som har pågått lenge mellom de fem partiene. Det er et samarbeid vokst fram av faktiske behov – og uten byråkratisering og unødvendig bruk av ressurser.

En del europeiske venstreparter arbeider aktivt for å etablere et europeisk parti til venstre for sosialdemokratiene. De fem partiene i NGLA har ment at det kan være nyttig å synliggjøre hvilken form for partisamarbeid de fem nordiske partiene ønsker å fremme også i en bredere europeisk sammenheng, et samarbeid som er ubyråkratisk, som ikke trekker ressurser ut av de nasjonale partiene og som politisk er bygd på at alle vedtak må være enstemmige.

Navnet markerer i tillegg at de nordiske partiene ønsker et tettere partisamarbeid både med «røde» og «grønne» partier i Europa.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here