Bestill vårutgaven her

Nord Stream: «We should cut it off.»

Avatar photo
Ola Tunander
Tunander er professor emeritus fra PRIO. Se også wikipedia, hos PRIO, samt en bibliografi på Waterstone
HISTORIKK / Russland og Tyskland (som Europas motor) skulle i likhet med kull- og stålunionen kunne utvikles til et sammensveiset fredsprosjekt som i fremtiden skulle gjøre krigen mellom Russland og de europeiske maktene i vest umulig. USA ønsket tydeligvis ikke dette.

Politiske ledere i USA har gang på gang sagt at gassledningene må stoppes til enhver pris, siden de binder sammen Tyskland og Russland, eller rettere sagt Europa og Russland, i et skjebnefellesskap. Og til tross for dype kriser, som i 1983 da Moskva og Vesten sto på randen av atomkrig (NSA 2021), holdt både Russland og Tyskland fast ved gassledningene.
På 70-tallet signerte Vest-Tyskland og Sovjetunionen kontrakter for gassledninger fra Sibir. Moskva tilbød 25 års leveranser med garanti til en fast pris. Deutsche Bank gikk inn i juli 1981 med kreditter på 3,4 milliarder tyske mark til den transsibirske gassledningen. Men allerede i mai 1981 uttalte CIA-sjefen William Casey og forsvarsminister Caspar Weinberger at dette ville gi Moskva vestlig valuta. Weinberger sa til president Ronald Reagan at «vi må sette inn sanksjoner umiddelbart for å forhindre at den blir bygget» (Schweizer, 1994). Den gangen ville imidlertid ikke de amerikanske utenriksministrene Alexander Haig og George Schultz ta noen «økonomisk krig» med europeerne. Men siden 1981 har stadig flere amerikanske ledere krevd en slutt på de tysk-russiske gassledningene.

Tyskland og Russland

I juni 1982 var president Reagan i Bonn for å diskutere gassledningen med kansler Helmut Schmidt. Peter Schweizer (1994) skriver: «Mens Reagan rettet en pasjonert anmodning til Schmidt, så Schmidt ut gjennom vinduet og ut i hagen.» Schmidt hadde bevisst ignorert presidenten, men «det var en feil», skriver Schweizer. Reagan gikk nå inn for full økonomisk krig, men for Schmidt dreide det seg nok om at vi lever på forskjellige planeter.

Reagan gikk inn for full økonomisk krig.

Ifølge president Reagans nasjonale sikkerhetsrådgiver Dick Allen og hans nærmeste rådgiver Tom Reed lyktes det CIA å sprenge den transsibirske gassledningen 1982 (Arte 2015), men USA klarte ikke å stoppe den. Også den nye kansleren Helmut Kohl fra det kristendemokratiske partiet støttet gassledningen, og da Mikhail Gorbatsjov ble ny leder i Moskva i 1985, var den sovjetiske lederen mer populær i Tyskland enn den amerikanske.
Bonns og Moskvas gjensidige avhengighet av gass og industriprodukter kom stadig mer til å likne den tysk-franske kull- og stålunionen med sin gjensidige avhengighet. Russland og Tyskland (som Europas motor) skulle i likhet med kull- og stålunionen kunne utvikles til et sammensveiset fredsprosjekt som i fremtiden skulle gjøre krig mellom Russland og de europeiske maktene i vest umulig. Det åpnet for den kalde krigens slutt, og mens mange ledere i Tyskland og Russland så på det som begynnelsen av en samhan-dling og en «evig fred», så ledende amerikanere på det som en «pause» i den kalde krigen. «Pausen» ga således mulighet for en NATO-utvidelse, for å vinne territorium, før man startet den kalde krigen på nytt.

Før Nord Stream ble bygget, gikk 70–80 prosent av den russiske gassen til Europa gjennom Ukraina. Men ukrainske oligarker tappet gass for egne formål, og fra 2014 ville an-tirussiske bevegelser i det vestlige Ukraina sabotere leveransene. For Russland og Tyskland ble det viktigere og viktigere med en gassledning gjennom Østersjøen for å erstatte de stadig mer usikre leveransene gjennom Ukraina.

USA

Men også i 2014 sa USAs tidligere utenriksminister Condoleezza Rice at Europa «må bli mindre avhengig av russisk energi» (N24/Welt), og fortsatte: «Jeg er en stor beundrer av kansler Merkel […], men nå må vi ha tøffere sanksjoner, og jeg er redd at det også vil gjelde olje og gass […]. Dette er et av de få instrumentene vi har. Og i det lange løp må dere endre deres energiavhengighet. Dere må bli mer avhengige av amerikansk energi med de fantastiske olje- og gassressursene dere vil finne i Nord-Amerika. Dere vil få gassledninger som ikke går gjennom Russland og Ukraina. Vi har i mange år forsøkt å få europeerne til å interessere seg for andre gass[kilder]. Det er på tide å gjøre det nå. Det er spørsmål om å handle og om å handle så raskt som mulig.»

I 2015 fant det svenske forsvaret en undervannsdrone med eksplosiver nær gassledningen Nord Stream 1 i svensk økonomisk sone.

For Rice var det et spørsmål om å forhindre en ny «kull- og stålunion», å forhindre en «gass- og industriunion» i Europa som inkluderte Russland. Rice ville erstatte en tysk-russisk avhengighet med en avhengighet til USA. Et år senere, i november 2015, fant det svenske forsvaret en undervannsdrone, en UUV (Unmanned Underwater Vehicle) med eksplosiver nær gassledningen Nord Stream 1 i svensk økonomisk sone nær øya Gotland. Sverige desarmerte UUVen og informerte selskapet Nord Stream AG. Den nasjonale iden-titeten til UUVen ble ikke avslørt, men hvis den hadde vært russisk, hadde vi visst dette.

Condolezza Rice

«Vi må kutte» gassledningen

Den 30. juli 2020 sa USAs utenriksminister Mike Pompeo til Kongressen at USA kommer til å rette sanksjoner mot de selskapene som bidrar til gassledningen: «Vi vil forhindre at den noensinne blir ferdig.» President Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton sa (Sky News, 6.1.22) at «vi må kutte» gassledningen («We should cut it off. We should have cut it off in the Trump Administration»). Trump overveide det, men gjorde ikke noe, ifølge Bolton. Senator John Barrasso og andre senatorer støttet kravene om å stoppe Nord Stream 2 («permanently»). Barrasso forklarte at Kongressen vil forhindre at Nord Stream 2 noensinne blir ferdig. Pompeo sa at de ville garantere at amerikansk LNG (liquified natural gas – flytende naturgass) ville kunne erstatte den russiske gassen (Pompeo og Barosso, 2020)

Mike Pompe

USAs nummer tre i utenriksdepartementet (US Under Secretary of State) Victoria Nuland sa den 7. desember 2021 i Senatets utenrikskomité at «de sanksjoner vi forbereder, vil isolere Russland totalt fra det globale finanssystemet». Et medlem av komiteen, senator Ron Johnson, spurte Nuland om sanksjonene for Nord Stream 2, hvor han uttalte: «Utenrik-skomiteen var skuffet over at sanksjonene ikke var blitt fullt ut implementert, og at byggingen har fortsatt. Jeg kan ikke tenke meg noe sterkere signal mot russisk aggresjon enn å stoppe utbyggingen og om mulig å forhindre at Nord Stream 2 noensinne vil bli ferdigstilt […]. Jeg håper virkelig at utenrikskomiteen vil ‘go beyond just suspending it, but ending it permanently’.»

Den 27. januar 2022 sa Nuland under en pressekonferanse at om Russland invaderer Ukraina, «vil Nord Stream 2 ikke ferdigstilles». Med andre ord, gassledningen som var det kanskje største tyske prestisjeprosjektet, økonomiske prosjektet og fredsprosjektet i nyere tid, kommenterer Nuland på følgende vis: «Vi vil arbeide sammen med Tyskland for å for-sikre oss om at gassledningen ikke vil bli ferdig.»

Se hovedsaken for denne undersaken – Hvem sto bak.


Referanser

NSA 2021 (Able Archer War Scare «Potentially Disastrous»), National Security Archive, 17.2.21. https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/aa83/2021-02-17/able-archer-war-scare-potentially-disastrous

Peter Schweizer, Victory: The Reagan Administration’s Secret Strategy that Hastened the Collapse of the Soviet Union (New York: Atlantic Monthly Press, 1994).

Arte 2015 (intervju med Thomas Reed i «Täuschung: Die Methode Reagan», Arte, 5.5.2015). https://www.youtube.com/watch?v=EbWgDpAaPcA

Intervju med Condoleezza Rice («Europäer selbst sind Teil des Ukraine-Problems»), N24/Welt (tysk TV), 16.5.2014. https://www.welt.de/politik/ausland/video128080462/Europaeer-selbst-sind-Teil-des-Ukraine-Problems.html

«Explosive-Laden Drone Found Near Nord Stream Pipeline», Pipeline Technology Journal, 13.11.2015 https://www.pipeline-journal.net/news/explosive-laden-drone-found-near-nord-stream-pipeline

Barrasso utspør Pompeo on Nord Stream 2, Kongressen, 30.7.20. https://www.youtube.com/watch?v=NbuWE-HYRVI

Intervju med John Bolton, Sky News, 6.1.22 (Tom Hussey, «Ex-US security chief orders EU to immediately ‹cut off› Nord Stream as Putin threat soars», Express, 6.1.22). https://www.express.co.uk/news/world/1546130/nord-stream-2-vladimir-putin-european-union-ukraine-kazakhstan-john-bolton-vn

Senator Ron Johnson utspør Victoria Nuland («I Don’t Want That Pipeline Operational»: GOP Sen. Presses Witness On Nord Stream 2), The Hill TV, 7. desember 2021. https://www.youtube.com/watch?v=rBUIlHM9WSo

Ben Norton, «Who sabotaged Nord Stream pipelines? US boasts ‘tremendous opportunity’ to weaken Russia. CIA knew», Multipolarista, 6.10.22. https://multipolarista.com/2022/10/06/sabotage-nord-stream-pipelines-us-russia-cia/

- egenannonse -

Siste kommentarer:

KOMMENTAR:

Å beskytte sivile

KUNSTIG INTELLIGENS:

ChatGPT – et upersonlig paradigmeskifte?

UKRAINA:

Nye tiår med kald krig

Siste artikler

Politisk thriller fra virkelighetens Egypt

ARABISKE FILMDAGER: «Boy from Heaven» er først og fremst en velkomponert spenningsfilm, men gir samtidig et spennende innblikk i religiøse miljøer og politiske konfliktlinjer i dagens Egypt.

Barnevernets kulturelle fordommer 

BARNEVERNET: I denne kronikken stilles det spørsmål ved om barnevernet hadde rett om Bhattacharya-familien.

Hvor alle kæmper om opmærksomheden

SUBJEKTET: Hvordan skal kunsten skille sig ud i en tid hvor det kunstneriske virke er kommet til at ligne det moderne arbejdsliv med dets konstante krav om kommunikation, netværk og synlighed? Fremtræden og iscenesættelse er blevet vigtigere end indhold. Kan vi i dag egentlig genopdage vores forhold til tid, oplevelsen varighed, øve os på at gøre mindre? At ikke være et middel til et mål?

Karikaturtegnerne og krigen

SATIRE: NY TID har snakket med sju ukrainske og en russisk karikaturtegner, alle tilknyttet nettverket Libex, om hvordan de ser på sitt arbeid med hensyn til krigen i Ukraina.

Den svarte fredsduen

ORIENTERING: Vi presenterer her et unikt forbilde i norsk pressehistorie.

En europeisk sannhet

EUROPA: Herrefolket hadde ikke bare verdens beste våpen, det hadde også verdens beste religion. Det var de hvite og deres selvskrevne rett til å gjøre hva de ville på andres bekostning.

I McCarthyismens propagandakjeller

LIBERTAS: Den som er blitt utsatt for McCarthyismens brønnpisseri i barndom og ungdom, glemmer ikke hvordan den virker.

Overvåkningspolitiet

OVERVÅKING: Innen overvåkingspolitiet arbeider det på landsbasis ca. 300 personer.

Jeg var helt ute av verden

Essay: Forfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Er Spania en terrorstat?

SPANIA: Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.

Er det noen grunn til å juble over koronavaksinen?

COVID-19: Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?

De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien

Militært: Vi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?

Hjemlengsel

Bjørneboe: Jens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.

Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokka

Y-BLOKKA: Fem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

Tangen: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Michael Moores nye film: Kritisk til alternativ energi

MiljøFor mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.

Pandemien vil skape en ny verdensorden

Mike Davis: Ifølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.

Sjamanen og den norske ingeniøren

SAMHOLD: Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.

Hudløs eksponering

Anoreksi: Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.