AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI

Nord- og Sør-Korea kan finne sammen – med Russlands hjelp


De siste månedene har det vært ført samtaler mellom Russland og Sør-Korea for å etablere nye og fredelige utviklingsprosesser i området. 

Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskjöld-programmet (med i Ny Tids redaksjonsråd).
Email: jones@networkers.org
Publisert: 2018-02-01

For å se fremtidsmuligheter på den koreanske halvøya må man søke i Øst-Asias historie, og ikke minst se stormaktenes rolle gjennom mange tiår. Det er seks parter i dette bildet: USA, Japan, Kina og Russland i tillegg til de to Korea-ene. Og som den ledende demokratibevegelsen i dagens Korea uttrykker det på sin hjemmeside: Det har vært USAs geopolitiske interesse som har styrt politikken i området – ikke Koreas behov.

Her ligger kjernen for å forstå den snart 65-årige kalde krigen. I ly av trusselen fra Nord-Korea har USA kunnet begrunne tunge, militære installasjoner og troppekonsentrasjoner, og peke advarende ikke minst mot stormakten Kina.

Putin-Moon-planen. Sør-Koreas president Moon har tatt initiativ til den såkalte «Putin–Moon-planen», som tar utgangspunkt i Sør-Koreas teknologikompetanse, Nord-Koreas billige arbeidskraft og russernes olje og gass. Dette vil nødvendigvis redusere – og true? – USA og NATOs dominans i denne delen av verden.

Moon foreslo i høstmøtet med Putin å samarbeide på ni områder: gass, jernbane, havner, arktiske skipsleder, elektrisitet, skipsbygging, arbeidskraft, landbruk og fiskeri. Det mangler for eksempel bare 15 km jernbanelinje i Nord-Korea for direkte å knytte sammen Seoul med Moskva – altså Nordøst-Asia med Europa.

Moon foreslo for ledere i Nordøst-Asia å knytte landene sammen i et supernettverk – en omfattende økonomisk blokk og multilateralt sikkerhetssystem.

Videre foreslo Moon for ledere i Nordøst-Asia å knytte landene sammen i et supernettverk med en omfattende økonomisk blokk og et multilateralt sikkerhetssystem. Dette kan med tiden gi en fredelig løsning på den nordkoreanske atomutfordringen. Moon mener fredelig utviklingssamarbeid er veien til sikkerhet. Det er med andre ord solskinnspolitikk i aktuell drakt.

Abonnement kr 195/kvartal

Utstrakt hånd. I lys av Putin–Moon-planen er Nord-Koreas deltakelse i vinter-olympiaden i Pyeongchang spennende. Mens Trump truer med store og små atomknapper og leder verden dypere inn i boikott mot både Nord-Korea og Russland, inviterer president Moon generøst Nord-Korea til å være medvertskap ved viktige markeringer under olympiadefesten. Hans utstrakte hånd er en invitasjon til samarbeid og fred, men det er også et sårbart initiativ som USA lett kan komme til å velte hvis de finner at deres geopolitiske dominans er truet.

Den russiske bjørnen kan spille en viktig rolle i …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?