Nord- og Sør-Korea kan finne sammen – med Russlands hjelp


De siste månedene har det vært ført samtaler mellom Russland og Sør-Korea for å etablere nye og fredelige utviklingsprosesser i området. 

For å se fremtidsmuligheter på den koreanske halvøya må man søke i Øst-Asias historie, og ikke minst se stormaktenes rolle gjennom mange tiår. Det er seks parter i dette bildet: USA, Japan, Kina og Russland i tillegg til de to Korea-ene. Og som den ledende demokratibevegelsen i dagens Korea uttrykker det på sin hjemmeside: Det har vært USAs geopolitiske interesse som har styrt politikken i området – ikke Koreas behov.

Her ligger kjernen for å forstå den snart 65-årige kalde krigen. I ly av trusselen fra Nord-Korea har USA kunnet begrunne tunge, militære installasjoner og troppekonsentrasjoner, og peke advarende ikke minst mot stormakten Kina.

Putin-Moon-planen. Sør-Koreas president Moon har tatt initiativ til den såkalte «Putin–Moon-planen», som tar utgangspunkt i Sør-Koreas teknologikompetanse, Nord-Koreas billige arbeidskraft og russernes olje og gass. Dette vil nødvendigvis redusere – og true? – USA og NATOs dominans i denne delen av verden.

Moon foreslo i høstmøtet med Putin å samarbeide på ni områder: gass, jernbane, havner, arktiske skipsleder, elektrisitet, skipsbygging, arbeidskraft, landbruk og fiskeri. Det mangler for eksempel bare 15 km jernbanelinje i Nord-Korea for direkte å knytte sammen Seoul med Moskva – altså Nordøst-Asia med Europa.

Moon foreslo for ledere i Nordøst-Asia å knytte landene sammen i et supernettverk – en omfattende økonomisk blokk og multilateralt sikkerhetssystem.

- annonse -

Videre foreslo Moon for ledere i Nordøst-Asia å knytte landene sammen i et supernettverk me …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

John Y. Jones
Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskjöld-programmet (med i Ny Tids redaksjonsråd).

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte