Nødvendig rentekutt

Norges Banks rentekutt denne uken kom uventet på mange økonomer, men var ikke av den grunn mindre berettiget. Sentralbanksjef Svein Gjedrem har lenge basert sin pengepolitikk på anslag for norsk og særlig internasjonal økonomi som avviker fra andres beregninger. Onsdag måtte da også Norges Bank innrømme at de tidligere har regnet feil. Og det er […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Norges Banks rentekutt denne uken kom uventet på mange økonomer, men var ikke av den grunn mindre berettiget. Sentralbanksjef Svein Gjedrem har lenge basert sin pengepolitikk på anslag for norsk og særlig internasjonal økonomi som avviker fra andres beregninger. Onsdag måtte da også Norges Bank innrømme at de tidligere har regnet feil.

Og det er ikke småtterier det er snakk om: For seks uker siden uttalte sentralbanksjefen at det, med en rente på syv prosent, var mer sannsynlig med en prisvekst på over 2,5 prosent enn med en lavere vekst. Økonomene «i markedet», som man sier, tolket Gjedrem dermed dit hen at renten nå enten ville bli liggende stille, eller eventuelt økes. I stedet skjer det motsatte. Det er dette som gjør sjeføkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork, så rasende at han ber Gjedrem gå av. Markedet fikk feil signaler. Akkurat det bekymrer oss mindre. Det som gjør oss mest urolig, er at Norges Bank ikke har bedre kontroll over sine beregninger.

I dag har Norges Bank fullstendig skiftet virkelighetsoppfatning, sammenliknet med for seks uker siden. Den gang mente altså Gjedrem at vi selv med syv prosent rente kunne få en prisvekst på 2,5 prosent eller mer. I dag mener banken, og visesentralbanksjef Jarle Bergo, at prisveksten kan bli lavere enn 2,5 prosent – selv med onsdagens rentereduksjon på et halvt prosentpoeng.

Det er altså på det rene at Norges Bank har regnet forferdelig galt. Og at de ikke har lyttet til dem som har advart mot nettopp det. Det dramatiske med feilberegningene, er at husstandene har måttet leve med unødvendig høy rente, og eksportbedriftene med en unødvendig sterk krone, rett og slett på grunn av arrogansen i Norges Bank.

De fleste – men ikke alle – norske husstander har kunnet leve godt med rentenivået i Norge de siste månedene. Mange – men langt fra alle – eksportbedrifter har kunnet leve med en sterk krone. Det er likevel en fattig trøst for dem som kommer opp i problemer.

Og enda verre: Dersom det høye norske rentenivået har bidratt til å rulle i gang en nedgangskonjunktur – som vi ser tendenser til i USA, hvor selv ikke en rente på halvannen prosent kan stanse frykten for regelrett deflasjon – vil konsekvensene bli store. Da vil det ikke bare ramme eksportbedriftene, men alle virksomheter i Norge og deres ansatte.

Det hviler således et tungt ansvar på Svein Gjedrems skuldre. Hvis han skulle vurdere sin stilling, måtte det ikke være på grunn av manglende informasjon til markedet. Det må være for å ha ført en gal pengepolitikk på et galt grunnlag.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here