Nektet visum til brobyggerarrangement i Norge

Den palestinske fredsaktivisten Jaber Arar var på vei til Norge for å holde foredrag under en markering til støtte for fred mellom israelere og palestinere, men slipper ikke inn i landet. «Ironisk at Norge sier nei,» mener arrangørene.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Fredag markerer Israel sin selvstendighet fra 15. mai i 1948. For palestinerne ble denne dagen starten på en katastrofe – eller nakba, som er det arabiske ordet for katastrofe. I løpet av året som fulgte ble nærmere 750 000 palestinere fordrevet fra landområdene sine, og 530 palestinske landsbyer ble tømt.

Fredsaktivisten Rabea Arar understreker at det er viktig å huske dette aspektet ved historien. «Snart kommer den norske statsministeren til å sende sine gratulasjoner til Israel i forbindelse med markeringen av staten. Vi som palestinere trenger også å vise denne siden av det som skjedde. Det er veldig viktig at vi ikke glemmer hvilke konsekvenser 1948 fikk for palestinerne,» sier Arar til Ny Tid.

Sammen med Angel Robin Fox har han grunnlagt den norske versjonen av den globale bevegelsen One State Embassy. Organisasjonen jobber for fredelig sameksistens mellom israelere og palestinere, også i et globalt perspektiv. Gjennom kunst- og kulturutveksling tar de sikte på å skape møteplasser mellom israelere og palestinere. Det norske initiativet ble til etter et tilfeldig møte etter arrangementet MOTforestillinger, som ble arrangert på Nordic Black Theatre i januar. Nå inviterer de i samarbeid med blant annet Palestinakomiteen til arrangementet One State Act Café den 14. mai.

«Det er ironisk at en statsløs mann ikke får komme inn i Norge for å delta på et arrangement om å bygge broer og å bryte ned grenser.»             Rabera Arar

«Vi så behovet for en plattform der man kan legge til rette for en åpen dialog mellom mennesker med ulik bakgrunn, ulikt ståsted og ulike oppfatninger. One State Act Café er et steg på veien til en slik plattform,» sier Angel Robin Fox til Ny Tid.

Arrangementet har undertittelen «Art & Activism in Historic Palestine», og elleve kunstnere og aktivister – blant annet fra Israel og Palestina – er inviterte til å delta. Fox understreker viktigheten av å stå sammen mot urettferdighet. «Aktivisme og kunst er måter å overskride grenser på, og på denne måten forandre virkeligheten. Uansett hvem vi er, og hvor vi befinner oss i verden, må vi kjempe mot urettferdighet og ulikhet i alle former,» sier Fox.

Avslag. Et av de planlagte innslagene under markeringen var et foredrag av den palestinske fredsaktivisten Jaber Arar, som har vært aktiv fredsaktivist i over 40 år. Sammen med en israelsk psykiater skulle Arar fortelle om deres årelange innsats mot den israelske okkupasjonen. Men da Arar søkte Det norske utendingsdirektoratet (UDI) om visum for å besøke arrangementet, fikk han avslag. UDI begrunnet avslaget med fare for at Jaber Arar skulle bosette seg i Norge: «Vi noterer oss at søkeren kommer fra et land som på grunn av sin politiske, sosiale og økonomiske situasjon har en høy grad av utvandring. Etter hva vi erfarer er det mange fra Palestina som ønsker å bosette seg i andre land,» skriver UDI i avslaget. Videre heter det: «Søkeren oppgir at han er gift og har åtte barn. Han oppgir også å ha arbeid, men har ikke oppgitt tilstrekkelige opplysninger vedrørende økonomi. Vi noterer oss også at søkeren har to barn som bor i Norge. Dette gjør at vi ser det som meget sannsynlig at søkeren, eller noen i søkerens familie, ønsker å emigrere. Etter å ha tatt disse forhold opp til vurdering, ser UDI det som lite sannsynlig at søkeren vil returnere til hjemlandet.» Jaber Arar er en av to palestinere som ikke fikk innvilget visum for å delta på markeringen.

«Aktivisme og kunst er måter å overskride grenser på, og på den måten forandre virkeligheten.»
Angel Robin Fox

Ansvar. Rabera Arar, som er en av Jaber Arars sønner, er sjokkert over avslaget. «Norge har vært veldig strenge. Min far fikk en offisiell invitasjon til å delta på arrangementet. Han bor i Ramallah, og har både kone og barn hjemme,» sier Arar. «Han jobber frivillig i mange organisasjoner, og han driver en bedrift. Han skulle til Norge for å fortelle om kampen for fred mellom palestinere og israelere. Å ikke la ham komme til Norge fordi de er redde for at han skal bli her, er merkelig,» sier han. Han legger til at arrangementets natur gjør avslaget ekstra ironisk: «Det er ironisk at en statsløs mann ikke får komme inn i Norge når arrangementet han skal delta på, handler om å bygge broer og å bryte ned grenser,» mener Arar.

Etter avslaget ønsker ikke Jaber Arar å søke om visum til Norge igjen. «Han har nok å henge fingrene i hjemme i Palestina. Vi ville ha ham hit så han kunne dele av sine erfaringer etter mangeårig innsats for fred i regionen. Det er synd at norske myndigheter ikke tillater dette,» sier Arar. Han mener Norge har et særlig ansvar når det kommer til Palestina. «Med tanke på inngåelsen av Osloavtalen og Norges rolle når det gjelder delingen av de palestinske områdene, mener jeg Norge spiller en spesiell rolle når det gjelder Palestina. Norge har et særlig ansvar for å vise solidaritet med, støtte og anerkjenne Palestina som stat,» avslutter Arar.


Den 14. mai arrangeres «Act Cafe – Art & Activism in historic Palestine» på Cafeteateret i Oslo.
Elleve kunstnere og aktivister deltar på arrangementet.
En av dem er filmskaper Lia Tarachansky, som har laget dokumentaren On the side of the road.
Arrangementet er et samarbeid mellom Fellesutvalget for Palestina, Wild Tracks, Palestinakomiteen og Nordic Black Theatre.

---
DEL