Nei til privatisering

I Ny Tid den 2. april har sametingspresidenten et usedvanlig politisk innlegg angående Finnmarksloven. Undertegnede er til dels overrasket over hvor klar Nystø er i forhold til hvordan «eiendomsretten» skal innføres og hvor manipulerende han framstår i forhold til SVs rolle. Når Høyre støtter at deler av den samiske befolkning skal få eiendomsrett til områder […]

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I Ny Tid den 2. april har sametingspresidenten et usedvanlig politisk innlegg angående Finnmarksloven. Undertegnede er til dels overrasket over hvor klar Nystø er i forhold til hvordan «eiendomsretten» skal innføres og hvor manipulerende han framstår i forhold til SVs rolle.

Når Høyre støtter at deler av den samiske befolkning skal få eiendomsrett til områder de har brukt, er dette en videreføring av handelsstandens arbeid på 1800-tallet for at den kystsamiske befolkningen skulle stå som eiere av de såkalte «finnerydninger». Etter at de som brukte arealet fikk skjøte på eiendommen, tok det bare kort tid før handelsmenn hadde overtatt brukene. Selvsagt hadde oppsitterne fått lån med pant i eiendommen, men etter å ha mistet eiendommen var de like fattige igjen.

En privatisering av Finnmarksvidda er samme sak om igjen. Dersom oppsitterne, eksempelvis reindriftsutøvere, står som eiere av grunn blir dette pantobjekter. Svingninger i næringa kan gi krav om innløsning av pant. Vi kan da snarlig se at disse eiendommene kommer i hendene til sentrale oppkjøpere. Jeg vil nevne at i alle fall Statsskogs eiendommer i Nord-Troms er oppkjøpt etter konkurser.

En privatisering av vidda kan også føre til at hele den samiske kultur forvitrer. La oss bare se på etterspørselen etter jaktrettigheter. Dersom jaktrettighetene gir større inntekter enn reindrifta vil vi snart se at oppsitterne vil avvikle reindrifta. Og hva vil de som har eierrettighetene gjøre dersom salg av hyttetomter og annen eiendomshandel gir best inntekt. Hvor mange år vil det ta før hele Finnmark er turistland med derpå følgende problemer for den gjenværende samiske kultur?

Når Nystø prøver å slå SV i hartkorn med FrP, er det selvsagt for å få politisk gevinst. Jeg synes at metoden er for banal. SV har selvsagt en helt annen agenda enn FrP. Dette vet Nystø, men prøver å spille grupper i SV opp mot Olav Gunnar Ballo. La oss overse barnslighetene.

For oss i SV er prinsippet om allmenningsrett og minst mulig privatisering viktig. Hvorfor FrP går mot Finnmarksloven kan de selv redegjøre for.

Jeg tror imidlertid at vi ikke skal «stole» for mye på FrP i denne saken. Dersom FrP får garantier for at dette er ren privatisering med visjoner om snarlig akkumulering av kapital og eiendom til «baroner» og finanskrefter utenom Finnmark, vil de helt sikkert støtte Høyre og KrF. Den politiske motstanden mot alle former for privatisering må nok fortsatt baseres på hardt politisk arbeid på venstresida. Det vil også være venstresida som må arbeide for at samisk kultur og næringsliv fortsatt skal eksistere.

Tryggve Enoksen er kommunestyrerepresenant for Kvænangen SV

---
DEL

Legg igjen et svar