Nei til fredsstyrker i Aceh

Norge vil ikke ta stilling til finsk forslag

Ny Tid

Publisert dato: 27/04/2005

Indonesiske politikere, diplomater og andre samfunnstopper møtte norske kolleger i Oslo denne uka, som et ledd i den menneskerettighetsdialogen som har pågått siden 2002. Det ble særlig satt fokus på korrupsjonsbekjempelse, reform av rettsvesenet og respekt for menneskerettighetene.

Tidligere finsk president, Martti Ahtisaari, har ledet forhandlinger om fremtiden til Aceh-provinsen på Sumatra i Helsingfors siden januar, på vegne av EU. Tirsdag fremmet han et forslag om å utplassere fredsstyrker i provinsen, etter en eventuell fredsavtale mellom myndighetene og uavhengighetsbevegelsen GAM.

Vil ikke gå i veien

Dette ble raskt tilbakevist onsdag av den indonesiske Informasjonsministeren, Sofyan Djalil. Indonesiske myndigheter ønsker ikke noe annet enn fredsobservatører, dersom en avtale oppnåes. Også forsvaret gikk hardt ut mot forslaget, med bakgrunn i at Øst Timor oppnådde selvstendighet etter at fredsstyrker var utplassert i provinsen.

Ny Tid forsøkte å få en kommentar fra Indonesias minister for justis og menneskerettigheter, Hamid Awaluddin, i Oslo onsdag, men han ville ikke kommentere Ahtisaaris utspill. Awaluddin var forøvrig fornøyd med utviklingen samtalene hadde tatt i Helsingfors.

Statssekretær Vidar Helgesen i UD ønsket ikke å ta stiling til Ahtisaaris forslag, til tross for at Aceh-konflikten er en del av dialogen med Indonesia.

– Vi har kontakt med finnene, og støtter fullt opp om den forhandlingsprosessen. Men vi ønsker ikke å gå i veien for deres arbeid. Dessuten er det ikke der partene står i dag, sier Helgesen til Ny Tid. Han understreker at GAM er blitt noe mer myke i kantene, i motsetning til hva de var før tsunami-katastrofen, som tok livet av 130.000 indonesere.

– Blir ikke en slik menneskerettighetsdialog som disse møtene i Oslo fort festtaler?

– Ideen bak er å gi vår støtte til de kreftene som ønsker forandring. Signalene etter valget i fjor er veldig gode, men vi gir klar beskjed om hva slags resultater vi forventer, sier Helgesen.

Kommentarer