Nei betyr nei

Den tyske journalisten og forfatteren Mithu Sanyal (f. 1971) skriver tankevekkende om voldtekts- kulturen gjennom tidene i Rape: From Lucretia to MeToo, der hun argumenterer for at individets forståelse av voldtekt henger tett sammen med samfunnets oppfattelse av sex, seksualitet og kjønn.

Med denne boken, som er delt inn i seks deler med forord og etterord, åpner Sanyal debatten om seksualisert vold, grenser og samtykke, samtidig som hun understreker det pussige i at samfunnets forståelse av voldtekt har holdt seg konstant gjennom tidene, til tross for at verden har forandret seg.

«Voldtekt dreper sjelen»

Selvmordet til den romerske kvinnen Lucretia etter at hun blir voldtatt av Sextus, står som et symbol på uttrykket «voldtekt dreper sjelen». I Lucretias tilfelle gikk det så langt at hun begikk selvmord for å gjenvinne sin ære. Selvmordet ble på den tiden hyllet som en heroisk gjerning på linje med spartanernes heroiske død.

En av de tidligste formene for samhold mellom menn handlet om å gruppevoldta en kvinne.

Dessverre ender voldtekt i enkelte tilfeller fremdeles med selvmord, om ikke med drap begått av gjerningsmannen eller familiemedlemmer (såkalte æresdrap). Dersom voldtekt ikke resulterer i en biologisk død, blir det uansett forbundet med en symbolsk død som følger «offeret» gjennom hele livet.

I en av de eldste babylonske lovsamlingene, Hammurabis lover fra 1754 f.Kr., blir voldtekt ansett som tyveri . . .



Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)
Abonnement kr 195 kvartal