Nei betyr nei

VOLDTEKT: Mithu Sanyal har skrevet Rape: From Lucretia to #MeToo i etterdønningene av #MeToo, der voldtekt er en av kampsakene for feminismen og fortsatt en del av nyhetsbildet.

Pinar Ciftci
Ciftci er skribent og skuespiller.
Email: info@ciftcipinar.com
Publisert: 01.10.2019
           Rape: From Lucretia to #MeToo
Forfatter: Mithu Sanyal
Verso Storbritannia, USA

Den tyske journalisten og forfatteren Mithu Sanyal (f. 1971) skriver tankevekkende om voldtekts- kulturen gjennom tidene i Rape: From Lucretia to #MeToo, der hun argumenterer for at individets forståelse av voldtekt henger tett sammen med samfunnets oppfattelse av sex, seksualitet og kjønn.

Med denne boken, som er delt inn i seksdeler med forord og etterord, åpner Sanyal debatten om seksualisert vold,grenser og samtykke, samtidig som hun understreker det pussige i at samfunnetsforståelse av voldtekt har holdt seg konstant gjennom tidene, til tross for at verdenhar forandret seg.

«Voldtekt dreper sjelen»

Selvmordet til den romerske kvinnen Lucretia etter at hun blir voldtatt av Sextus, står som et symbol på uttrykket «voldtekt dreper sjelen». I Lucretias tilfelle gikk det så langt at hun begikk selvmord for å gjenvinne sin ære. Selvmordet ble på den tiden hyllet som en heroisk gjerning på linje med spartanernes heroiske død.

En av de tidligste formene for samhold mellom menn handlet om
å gruppevoldta en kvinne.

Dessverre ender voldtekt i enkeltetilfeller fremdeles med selvmord, om ikke med drap begått av gjerningsmanneneller familiemedlemmer (såkalte æresdrap). Dersom voldtekt ikke resulterer i enbiologisk død, blir det uansett forbundet med en symbolsk død som følger «offeret»gjennom hele livet.

I en av de eldste babylonskelovsamlingene, Hammurabislover fra 1754 f.Kr., blir voldtektansett som tyveri av jomfrudommen. Begrepet «rape»
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)
Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.