Nattog for rikinger

NSB skal endre nattog-tilbudet. Forslaget til endring innebærer at dersom man ønsker soveplass på nattoget må man kjøpe hele kupéen for en fast pris. Dersom man reiser alene må man enten punge ut med hele prisen selv eller finne noen å dele kupé med. Prisen på en kupé vil, etter det Natur og Ungdom har […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

NSB skal endre nattog-tilbudet. Forslaget til endring innebærer at dersom man ønsker soveplass på nattoget må man kjøpe hele kupéen for en fast pris. Dersom man reiser alene må man enten punge ut med hele prisen selv eller finne noen å dele kupé med. Prisen på en kupé vil, etter det Natur og Ungdom har forstått, anslagsvis bli 500-600 kroner. I dag koster det 125 kroner for en soveplass i en 3-køyskupé. Dette lavpris-tilbudet vil forsvinne helt. Det vil ikke bli mulig å reise alene med nattog lenger uten å betale i dyre dommer. Dette er å stjele penger til drift fra passasjerene, og er ikke et lurt trekk for å få flere til å reise med den miljøvennlige jernbanen. Det er positivt at NSB skal pusse opp materiellet, men oppgraderingen av materiellet vil føre til at de gamle 3-køyskupéene blir erstattet med dyrere 2-køyskupéer. Dette gjør at det billigste liggetilbudet faller bort og at det totalt blir færre soveplasser. Natur og Ungdom krever at det kommer en erstatning for disse vognene.

Det er fint at NSB ønsker å gi et bedre tilbud til de som velger sitteplass på nattoget med pledd og pute uten tillegg i prisen. Dette er likevel ingen tilstrekkelig kompensasjon for bortfallet av 3-køyskupeene! Natur og Ungdom er selvfølgelig enig i viktigheten av at nattogenes drift blir sikret og at det blir en bedre lønnsomhet og langsiktighet, men vi mener at nattogenes drift må sikres på andre måter enn gjennom økte priser på det billigeste liggealternativet.

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. Det mest miljøvennlige alternativet må være det billigeste. Dersom nattog blir dyrere enn å fly vil NSB miste flere kunder over til den sterkt forurensende flytrafikken. Dette må ikke skje.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here