NATO har utspilt sin historiske rolle, og er overmoden for å legges ned. Da NATO ble opprettet i 1947, var det ytterst få som forestilte seg at alliansen skulle bli en krigsmakt med Norge på slep.

Den 8. og 9. juli arrangerte NATO toppmøte i Warszawa, og fredsorganisasjoner samlet under fanen Nei til krig – nei til NATO benytter anledningen til å demonstrere for en alternativ sikkerhetspolitikk som ikke er basert på avskrekking og militærmakt. Fred bør baseres på tiltak for å bygge en felles trygghet. Venstrepartiet Die Linke i Tyskland fremmer 17. juli et forslag i Riksdagen om å avvikle NATO – selvsagt ikke i tro på at de skal få flertall med det første, men de anser det som viktig å få i gang en debatt om sikkerhet i Europa når kaldkrigsretorikken stadig blir farligere og mer skremmende. Kanskje vil presidentvalget i USA bidra til å fremme en slik debatt i flere land.

Den norske regjeringen jobber både med en langtidsplan for Forsvaret og en melding om norsk sikkerhetspolitikk: «Nye veivalg». Det er likevel en overhengende fare for at «nye» vil bestå i et sterkere fokus på sikkerhetspolitikk i utenrikspolitikken vår. Få har foreløpig erkjent at NATO har utspilt sin historiske rolle og bør legges ned. NATO ble i sin tid presentert for det norske folk som en transatlantisk forsvarsallianse. Ytterst få forestilte seg at alliansen skulle bli en krigsmakt som opererer i Asia og Afrika med Norge på slep. Det er nødvendig med oppdatert informasjon til det norske folk om hva alliansen står for i dag. Den nye boka fra Progressivt forlag, Sikkerhetspolitiske veivalg. Skjebnefelleskap med USA og NATO, kommer betimelig for en slik diskusjon.

Naivitet. NATO ble opprettet i 1947 som en vestlig militær forsvarsallianse mot det som ble oppfattet som ekspansiv sovjetisk kommunisme. Sovjetsamveldet svarte i 1955 med å etablere Warszawapakten. Verden gikk inn i et våpenkappløp med svært tyngende militærutgifter. Mistilliten mellom øst og vest vokste, og den kalde krigen var et faktum. Da Sovjetsamveldet ble oppløst, ble Warszawapakten lagt ned. Begrunnelsen for NATO var borte. Men i stedet for å legge seg selv ned, utviklet NATO et nytt konsept som åpnet for intervenering utenfor eget område – såkalt forebyggende – uten å være angrepet, og heller ikke nødvendigvis med Sikkerhetsrådets godkjenning. Dette ble formalisert som NATOs out-of-area-strategi i 1999. Samtidig begynte alliansen å rekruttere tidligere østeuropeiske land. Nå har NATO 28 medlemsland, og flere står i kø. Alliansen er fjernt fra sin opprinnelse.

Norge har tradisjonelt forstått at vår sikkerhet er avhengig av at vi betraktes som et fredelig og vennligsinnet land, og at vi er en del av et sterkt FN. Nå skal vi imidlertid vise muskler i stedet, med ambisjoner om å være så militært sterke at vi skal kunne forsvare oss mot en stor nabo. Hvor naiv kan man bli?

Hvis vi ønsker et forsvar som ikke skal være til bruk i angrep og krig, men som kan bidra til å løse akutte samfunnsoppgaver og krisehåndtering langs vår langstrakte kyst, da trengs kystvakt og heimvern og et desentralisert bosettingsmønster med folk som er glade i hjemstedet sitt, og som bidrar med matsikkerhet og forsvarsvilje. Et slikt forsvar er neppe forenlig med NATOs interesser.

NATO står for opprustning. På NATOs møte i Wales i 2013 ble det besluttet at medlemslandene burde bruke to prosent av sitt bruttonasjonalprodukt til militære formål. En slik overdreven investering i det militære er et direkte rov fra folk som ikke engang har nok til å overleve. Stockholms institutt for fredsforskning (SIPRI) har nettopp lagt frem sine årlige tall for hvor mye ressurser som brukes til militære formål: Rundt 1700 milliarder dollar, og det kun i offisielle tall. 10 prosent av militærutgiftene vil langt på vei kunne møte de behov FN har skissert for å kunne nå bærekraftsmålene verden har satt seg for perioden 2016–2030. I dag er verdens militære budsjett over 600 ganger større enn FNs regulære budsjett, og på FNs første verdenskonferanse om humanitære spørsmål i Istanbul som nylig ble avsluttet, skrikes det etter mer ressurser.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL
Ingeborg Breines

1 kommentar

  1. Flott analyse av dagens situasjon om Nato.
    Bare en påminnelse. Da Nato ble opprettet i 1947, var det noen «bakmenn» som styrte hele showet. Disse «bakmennene» kom fra organisasjonen » The Round Table», en korrupt organisasjon opprettet tidlig på 1900-talet.
    Har du ellers lagt merke til at samtlige Generalsekretærer i Nato, fra Josephs Luns i 1947, til vår egen Jensemann, har vært deltakere i Bildenbergergruppen. Bildenbergergruppen er som kjent, den mest åpne av de «hemmelige» organisasjoner med utspring i The Round Table. Bildenburgergruppen ble opprettet av bl.a. prins Bernhard av Nederland, tidligere Nazi SS-offiser. Han ble også gruppens formann fra 1954 til 1976. Første møtet i 1954 var på Bildenberger Hotel i Oosterbeek i Nederland, derav navnet «Bildenbergergruppen»

Legg igjen et svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.