Når virkeligheten blir for ubehagelig?

Nok en gang klarer Ny Tid å bringe til torgs fordommer, fastlåste myter, bevisste eller ubevisste misforståelser, og – aller verst – en total mangel på forståelse av dagens virkelighet, og dermed et like totalt fravær av forsvarlige løsninger på vår tids største utfordring; innvandringen fra ikke-vestlige land. Som kjent misliker Ny Tid at Human […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Nok en gang klarer Ny Tid å bringe til torgs fordommer, fastlåste myter, bevisste eller ubevisste misforståelser, og – aller verst – en total mangel på forståelse av dagens virkelighet, og dermed et like totalt fravær av forsvarlige løsninger på vår tids største utfordring; innvandringen fra ikke-vestlige land.

Som kjent misliker Ny Tid at Human Rights Service liker dansk familiegjenforeningspolitikk, og at HRS som konsekvens av dette tidelte Danmarks integreringsminister, Bertel Haarder, pris før jul i fjor for hans modige reformarbeid. I Ny Tid 17. januar i år skriver redaktør Anders Horn dette om den danske politikken: «Denne politikken, hvor innstrammingene har kommet over tid, har gjort Danmark til et land der etniske minoriteter føler seg stadig mindre velkomne (som innvandrere eller statsborgere), hvor det har blitt mer akseptert å sette etniske minoriteter i bås og tildele dem distinkte felles kjennetegn (manglende respekt for demokrati, manglende respekt for kvinner/likestilling osv), og hvor ektepar der én er ikke-dansk og én har en noe mindre enn 100 prosent tilknytning til Danmark tvinges ut av landet. Den danske politikken er brutal, og debatten rundt den er forrående, stigmatiserende og konfliktskapende.»

Disse bastante utsagnene dokumenteres selvsagt ikke. De er påstander basert på mangel på vilje til å undersøke de konkrete forholdene. Det foreligger faktisk dokumentasjon på at innvandrere i Danmark i dag føler seg mindre diskriminert etter de politiske endringene (www.inm.dk). Dette er også den erfaring vi sitter igjen med, etter å ha snakket med en rekke innvandrere i Danmark. Videre er det dessverre et naturlig faktum at ikke-vestlige har mindre forståelse for demokratiets grunnverdier, inkludert likestilling mellom kjønnene. Hvis ikke dette var et trist faktum, hadde vi knapt hatt integreringsproblem. Og uten denne erkjennelsen kan vanskelig konstruktive tiltak iverksettes. Hva gjelder at ektepar tvinges ut av Danmark, er dette en sannhet med sterke modifikasjoner. Tilknytningskravet bortfaller ved 28 års botid i Danmark eller dansk statsborgerskap i 28 år.

Vi har påpekt at den danske sosialdemokraten og den tidligere integreringsministeren, Karen Jespersen, også støtter samme syn som HRS og Bertel Haarder innen familiegjenforeningspolitikken. Dette får Anders Horn til å gjenta en gammel usannhet, produsert og repetert av medier med en viss politisk og fastlåst slagside: Tidligere minister Karen Jespersen ville internere asylssøkere på en øde øy… Assosiasjonene kan vanskelig gå i andre retninger enn til konsentrasjonsleirer. Horn bruker således den mest ekstreme formen for retorikk innen innvandringsdebatten: insinuasjon om nazistiske sympatier. Men hva sa egentlig daværende minister Jespersen, og i hvilken kontekst? Debatten den gang var problemene med et økende antall kriminelle asylsøkere fra ett land, nemlig Armenia, som gjorde livet utrygt for andre asylsøkere (ildspåsettelser på asylmottak, overfall av illegale prostituerte innvandrere fra Øst-Europa). For å få kontroll på disse kriminelle falt ordene om at eksempelvis et rømningssikkert sted som en øde øy kunne være løsningen mens søknadene om asyl ble behandlet. En alternativ løsning som skulle være til det beste for alle reelle asylsøkere.

Horn insinuerer videre at vi mener at det er uheldig for integreringen at eksempelvis pakistanere her gifter seg med hverandre. Dette illustreres med ekteskapet mellom stortingsrepresentant Afshan Rafiq og bystyremedlem Aamir Sheikh. Horn spør om vi mener at dette parets ekteskap er et slag mot norsk integreringspolitikk? Det er synd at Horn ikke har lest boken vår Feminin integrering, der vi argumenterer nettopp med de danske lovendringene fordi de vil medføre at innvandrere (særlig de unge) vil få betydelig bedre muligheter for å gifte seg med partner her, og gjerne for oss en av samme etniske bakgrunn. Kan Horn belegge at vi eventuelt skulle ha et annet syn?

Men ja, ekteskapet mellom Rafiq og Sheikh har utvilsomt bekymringsfulle element hva gjelder integrering. Vi siterer fra VGs oppslag 6.januar i år:

  • Etter en årelang kamp mot egen familie, giftet Høyres stortingsrepresentant Afshan Rafiq (28) seg med sin mangeårige venn og partikollega Aamir Javed Sheikh (33) i romjulen.
  • Sheikh skilte seg i fjor sommer, tross familiens iherdige forsøk på å holde ham i hans arrangerte ekteskap.
  • Rafiq og Sheikh… forteller de har levd med trusler i flere år fordi de elsker hverandre.
  • Rafiq ble høsten 2001 valgt inn som den første faste representanten på Stortinget med minoritetsbakgrunn. Det ingen visste, var at hun privat strevde med kjærligheten: ære, følelser, svik, arrangert ekteskap og daglige trusler på mobilen var en del av hennes hverdag. – Det var helt forferdelig å komme midt oppi dette. Aamir er den eneste mannen jeg stolte på og hadde tillit til, sier Rafiq.
  • Hun er født og oppvokst i Norge, mens Sheikh kom til landet som åtteåring. De har vært gode venner i 13 år. Paret ble kjent med hverandre året før Sheikh ble giftet inn i et arrangert ekteskap. Kona kom deretter til Norge. De vil ikke si noe om når de ble kjærester.
  • Sheikhs familiebånd er sterkt svekket, men paret ønsker å komme i dialog med dem nå som paret er gift… – Det var hardt for Afshans familie, fordi de alltid har stolt på henne, og Afshan følte at hun påførte dem noe som skulle tilsi at hun prøvde ut tilliten deres, sa Aamir.
  • …det var hardt å ta anklagene om æresbrudd da det hele startet, sa Rafiq.
  • – Jeg er blitt psykisk torturert. Til slutt måtte jeg få hemmelig telefonnummer, sier Rafiq til VG. Hun vil ikke utdype nærmere hva disse truslene har gått ut på, eller hvem som har fremmet dem.

For sikkerhetsskyld vil vi minne Horn om at dette er to av de mest profilerte norske politikerne med innvandrerbakgrunn, den ene altså stortingsrepresentant… Klarer Horn å forestille seg hva andre mindre privilegerte og integrerte har av erfaring i «ekteskaps- og integreringsbagasjen»?

Når saklige argument ikke finnes, tyr man gjerne til harselering. Redaktør Horn spør (dessverre) om HRS også er mot at humanetikere, jøder eller katolikker gifter seg med hverandre. Å falle så dypt i en så avgjørende debatt om vårt samfunns fremtid, er særdeles foruroligende.

Et av hovedproblemene innen integreringsfeltet er at den overveldende majoriteten ikke-vestlige fra Asia og Afrika henter ektefelle i opprinnelseslandet. Disse henteekteskapene er dertil økende, noe vi har påvist gjentatte ganger. Å underkjenne at dette ekteskapsmønsteret ikke er et gigantisk integreringsproblem, må kunne karakteriseres som både kontroversielt og fordomsfullt, hvis begrepet fordommer fremdeles betyr synspunkt basert på mangel på kunnskap og fakta.

Kunnskap om elementær matematikk, velferdsstatens bæreevne og dagens mangelfulle integrering i demokratiets grunnverdier, er også egnet basis i innvandringsdebatten. Horn mener likevel at løsningen på tvangsekteskap er å la fetterne og kusinene vandre inn gjennom en utvidet rett til familiegjenforening. Igjen avdekkes blant annet den misforståtte holdningen; de som er for åpne grenser er de gode humanister. De andre er…? (Fyll inn etter behov.) Kanskje Horn skulle sette seg ned med kalkulatoren og gjøre et anslag over hvor mange titusener søskenbarn som finnes «på Gjøvik»?

Det er forstemmende at sosialistene generelt (og eksempelvis også liberalistene…) fremdeles stikker hodet i sanden, og slik sett ikke bare nekter å ta ansvar for en felles trygg fremtid for alle som bor i Norge, men faktisk stimulerer til at Norge utvikles til et land basert på etniske og religiøse parallellsamfunn. Har vi ikke sett nok av historiske eksempler på hvilke resultater det avføder?

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here