Når motkreftene møtes

«En annen verden er mulig!» – det var kjenningsmelodien både musikalsk og politisk for den enorme samlingen av globale motkrefter i Porto Alegre rundt forrige helg.

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

To store globale samlinger starta 31. januar, den ene i New York, den andre i Porto Alegre lengst sør i Brasil. Til New York kom 2-3.000 konsernledere, statsråder, redaktører og økonomiprofessorer for å diskutere på World Economic Forum (WEF) hvordan en kan befeste turbokapitalismen ved å åpne stadig flere markeder for fri konkurranse.

Til Porto Alegre kom motstanderne av denne konsernstyrte verdensøkonomien. 15.230 reiste som delegater til «Verdens sosiale forum» (World Social Forum, WSF). 35.000 andre deltok også på arrangementene. Delegatene representerte intet mindre enn 4.909 organisasjoner fra 131 land. (Tell til 4.909 hvis du syns det er lite!)

Volden som uteble

Flere New York-aviser la opp til at voldsscener på linje med Göteborg og Genova skulle dominere nyhetsbildet derfra. For det var varsla massedemonstrasjoner også denne gang. New York-politiet holdt generalprøve med media til stede og presenterte med stor ståhei all vilje til å rydde gatene og alt utstyret som trengtes til det: «Kromforsterka panserbiler fylt med opprørsskjold og hjelmer, ikke-dødbringende Tasers, svært dødbringende Colt M-4, Beretta 9-millimetre og langtrekkende Ruger jaktgevær» – i følge New York-avisa «The Village Voice».

Men media fikk ikke noen voldsscener å ta bilde av. Da gjør det ikke noe inntrykk at titusener av fredelige demonstranter fylte gatene.

Knapt politi å se

I Porto Alegre var det knapt politi å se. Men så var da også ordføreren for Porto Alegre og guvernøren for delstaten Rio Grande do Sul hovedtalerne ved åpningen av forumet. Og de gikk først i folkemarsjen på åpningskvelden – foran et hav av faner, transparanter, plakater på språk fra alle verdensdeler – og et tilsvarende mangfold av talekor som krevde en annen verden og solidaritet med argentinere og palestinere.

Av et trettitall norske delegater var vi ni fra SV og SU. Da regner vi inn både Berge Furre fra den internasjonale småbrukerbevegelsen Via Campesina og Karin Beate Theodorsen som representerte LO på Verdens sosiale forum.

For andre gang

Økonomiforumet til maktelitene på kloden ble i år holdt for 32.gang, og for første gang et annet sted enn i Davos i Sveits. Verdens sosiale forum ble arrangert for andre gang, men det skal bli like årvisst – og hver gang på samme tid og som et direktive motstykke til økonomiforumet.

Målsettinga for Verdens sosiale forum er å samle alt som fins av organisert motstand mot den nyliberale verdensordningen, solidaritets- og bistandsorganisasjoner, fagorganisasjoner, organiserte fattigbønder og fiskere, menneskerettighetsorganisasjoner, bistandorganisasjoner, miljøorganisasjoner, partier, ATTAC-bevegelsen, kirkesamfunn og religiøse organisasjoner – i tillegg til forfattere, journalister, akademikere og andre som har markert seg som kritikere og motstandere av den grensesprengende turbokapitalismen.

Bare en massemønstring?

Jeg skreiv i Ny Tid for et år sia – foran fjorårets sosiale forum i Porto Alegre: «Det blir spennende å se om sosialforumet i Porto Alegre bare blir en massemønstring – eller om det også kan peke ut noen biter av en samlende politisk strategi.»

Naturligvis ble det først og fremst en mønstring av mangfold, men inspirerende nok som overbevisende tegn på et mangfold som er i ferd med å organisere seg globalt

På formiddagene kunne vi velge mellom 6-7 sideløpende storkonferanser med simultanoversettelse til engelsk, fransk, spansk og portugisisk. På ettermiddagene sto valget mellom et par hundre sideløpende seminar og politiske verksteder.

Fra vitnesbyrd til analyse

Gripende vitnesbyrd om provoserende livsvilkår veksla med både hardtslående politisk retorikk og gnistrende analyse. Tale fra tomme tønner kunne en også oppleve nok av, men da foregikk det ofte noe langt mer spennende i naborommet. En må bruke hue i Porto Alegre også. Og holde ut åtte timer med møter i stabil varme rundt 30 grader.

Og folk holdt ut. Sjøl siste seminarrunde – fra kl. 16-18 – var møtelokalene like fulle og debattene like intense. For de fleste hadde reist langt – og ville overbevise både seg sjøl og andre om at en annen verden virkelig er mulig! Den kommer ikke av seg sjøl.

Det naturlige mangfoldet

Alle organisasjoner som registrerte seg til forumet, hadde rett til å definere sine egne tema og til å ta ansvar for ett eller flere seminar i løpet av de seks dagene forumet var samla. Dermed ble mangfoldet bygd inn i strukturen. Alle motkrefter som ville noe med forumet, hadde muligheten til å komme til å sette dagsorden og komme til orde.

Både innafor og utafor møtelokalene kunne nye kontakter knyttes og gamle forsterkes, nye nettverk dannes og gamle fornyes. Slik bidro mangfoldet – og sjølorganiseringen – til å samle tråder, tråder som kan holde også etter at delegatene er spredt over alle verdensdeler. Det sørger e-posten og internettet for, en teknologi med et grensesprengende demokratiserende potensiale.

Men hva med strategien?

Den hemningsløse turbokapitalismen provoserer til motstand i utallige sammenhenger over hele kloden. Den provoserer til motstand fordi den forurenser og tapper ressurser, gjør arbeidsplasser utrygge, undergraver faglig organisering, rammer tradisjonelle former for livberging, river opp lokalsamfunn.

Den skaper avmakt, men nettopp derfor også voldsom protest og muligheter for å organisere motmakt.

Det er ingen tvil om at massemønstringen i Porto Alegre, både den i fjor og den i år, gir det foreløpig mest konkrete innholdet til slagordet «Globaliser håpet! Globaliser motstanden!»

Men samler motstanden seg om en felles strategi – en strategi som gir den vinnersjanser?

Ja, det blir tema i neste Ny Tid.


15.000 delegater fra 131 land

Som delegater var det på et tidlig tidspunkt registrert 15.230 delegater. De kom fra 4.909 organisasjoner fra 131 land. Det kan ha blitt flere etter hvert. Med presse, observatører og andre som deltok på arrangementene, var det ca 51 000 personer. En egen teltleir for ungdom ga plass til 11 600 deltakere.

Over halvparten av delegatene (8.503 personer) kom fra vertslandet Brasil. De representerte ikke mindre enn 2.368 ulike organisasjoner.

Fra Italia kom det 993 delegater, fra Argentina 924, fra Frankrike 718 , fra USA 420, og fra Spania 296.

Fra Norge var det 35 delegater fra 15 ulike organisasjoner og nettverk. I tillegg til SV/SU, var i hvert fall LO, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Forum for utvikling og miljø, Utviklingsfondet, Latin-amerika-gruppene (LAG), Slett u-landsgjelda (SLUG), Changemaker (ungdomsorganisasjonen til Redd Barna), ATTAC, Nei til EU og Senterungdommen representert.

2600 journalister fra mer enn 1000 ulike aviser, radio- og TV-stasjoner fra 43 land var registrert på World Social Forum. Fra Norge stilte bare Klassekampen, NRK, 3. verdenmagasinet X (og Ny Tid) – så vidt vi kunne se.

Verdens sosiale forum ble holdt for første gang i fjor, også da i Porto Alegre. Det har vært på tale å flytte forumet til en annen verdensdel i 2003, men det er nå vedtatt at også det tredje forumet i rekka vil bli lagt til Porto Alegre. I 2004 kan det bli India som arrangerer verdensforumet. Et regionalt europeisk sosialforum kan bli aktuelt i Firenze alt til høsten (oktober-november).

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here