Når blir den første nordmannen drept?

Mellom 21.700 og 55.000 personer har mistet livet i Irak-krigen. Pluss fire hundre okkupasjonssoldater. Når kommer den første norske soldaten hjem i kiste?
Soldater stŒr i matk¿ i leiren Al Shaiba Soldiers at lunch time at camp Al Shaiba
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 12.11.2003

“De norske soldatene i området har hele tiden oversikt over situasjonen og utsetter ikke seg selv for fare. Hvis sikkerhetssituasjonen tilsier det vil den norske styrken holde seg inne i leiren.”

Om det er denne strategien – videreformidlet i den norske Irak-styrkens dagbok på nettet – som er årsaken, er ikke godt å si. Men faktum er at det snart har gått fire måneder siden regjeringen besluttet å sende norske soldater til Irak – og hittil har ingen av dem mistet livet.

Spørsmålet er hvor lenge nordmennene har hellet på sin side. For fra alle kanter i det okkuperte Irak strømmer det inn meldinger om sivile og soldater som drepes.

Drepte soldater

Mye fokus har vært viet drapene på amerikanske soldater. Under selve krigen ble 114 amerikanske soldater drept. Etter at president George W. Bush erklærte at krigen var over 1. mai, har over 150 soldater mistet livet.

Og kurven peker oppover; den desidert blodigste uka for amerikanerne etter “seieren”, var den første uka i november, da 37 soldater ble drept.

Til tross for at britene har kommandoen over det sørlige Irak hvor Saddam Husseins største ofre – sjiamuslimene – er i stort flertall, har også de fått merke at krigen ikke er over; 12 briter er drept siden 1. mai.

Danskene, som i likhet med nordmennene er under britisk kommando i den sørlige sektoren, har mistet en soldat – riktignok under såkalt “vennlig ild”.

For en drøy uke siden ble den først polakken – en offiser – drept i den polske sektoren, som ligger mellom den britiske sektoren rundt Basra i sør og amerikanske sektoren rundt Bagdad i det sentrale Irak.

Og på onsdag rammet en bombe det italienske politihovedkvarteret i Nassiriya; minst 23 ble drept, 14 av dem militært personell fra Italia.

50.000 drepte?

De utenlandske okkupasjonsstyrkenes tap av menneskeliv er imidlertid bare blåbær å regne i forhold til irakernes tap og lidelser.

En fersk rapport fra organisasjonene Medact og Leger mot atomvåpen i Storbritannia anslår at mellom 21.700 og 55.000 personer har blitt drept som følge av krigen i Irak, ifølge Nettavisen.

Av disse har mellom 13.500 og 45.000 irakiske militære, samt 394 okkupasjonssoldater, blitt drept fram til slutten av oktober.

Ifølge rapporten, som er basert på tilgjengelige tall fra kilder i og utenfor Irak, har mellom 7800 og 9600 sivile irakere mistet livet i samme tidsrom.

10.000 drepte sivile

Sistnevnte anslag er hentet fra The Iraq Body Count Project, et internasjonalt prosjekt som har tatt mål av seg å registrere alle sivile dødsfall som følge av krigen mot Irak og den påfølgende okkupasjonen.

Oversikten, som hver dag oppdateres på nettet, viser nå at mellom 7840 og 9668 sivile irakere har blitt drept siden invasjonen startet 20. mars.

Iraq Body Count bygger på samme metode som den amerikanske professoren Marc Herold har brukt i forbindelse med hans registrering av drepte sivile afghanere: En uavhengig og omfattende offentlig database med oversikt over sivile drepte som har blitt rapportert om i internasjonale aviser og medier.

Databasen viser hvor mange sivile som har blitt drept når, hvor og av hvilke våpen, samt hvilke medier som har rapportert om hendelsen.

Bagdad-kaos

Nylig har Iraq Body Count også offentliggjort en undersøkelse som viser at over 1500 sivile døde i det okkuperte Bagdad som følge av sammenbruddet i lov og orden.

Ifølge tall de har hentet inn fra Bagdads likhus, ble 2846 sivile registrert med en voldelig dødsårsak i tidsrommet 14. april til 31. august i år.

Korrigert med “normale” tall for antall drepte i årene før krigen, viser det en økning av drap på sivile på minst 1519. Eller; gjennomsnittlig 28 voldelige dødsfall per dag etter USAs okkupasjon mot 10 per dag før krigen.

Ifølge Iraq Body Count underbygger dette de mange vitnesbyrd om at volden og tap av sivile liv i Bagdad har skutt i været som følge av mangelen på lov og orden etter at USA tok over og okkuperte byen.

Dagboka

Mot dette voldelige bakteppet har de norske soldatene foreløpig levd et fredelig liv i og rundt Basra. Det var den 27. juni i sommer at regjeringen besluttet at Norge skulle delta i “stabiliseringsstyrken” i Irak.

Allerede dagen før reiste det første partiet med norsk militært personell til Irak for å slå leir inne på flyplassområdet utenfor Basra. En måned etterpå, 24. juli, ble den 150 mann store norske Irak-styrken underlagt britisk kommando.

Siden styrken kom til Irak, har de så og si hver eneste dag skrevet dagbok om sine opplevelser som blir lagt ut på Forsvarsnett.

Dagboka viser at mye av soldatenes tid har gått med på rydding av miner, bygging av broer og leirliv på skytebane og fotballbane.

Steinkasting

Noen få episoder har det dog vært, den alvorligste da en av de norske offiserene ble lettere skadet da bilen han satt i utløste en sprengladning i begynnelsen av august.

Og noen uker senere opplevde den norske styrken at lokalbefolkningen kastet stein mot militære kjøretøy.

Men, som dagboka forteller: En dag snakket den norske styrkens tolk med landsbyhøvdingen om problemene, hvoretter høvdingen beordret en umiddelbar stands av steinkastingen.

“Det beviser at det hjelper å kommunisere med befolkningen i Irak, noe den norske styrken vektlegger i sitt arbeid.”, konkluderer dagboka.

Kjemiske Ali

Dagboka avslører samtidig at den norske styrken langt fra bare rydder miner og spiller fotballkamper mot de britiske soldatene, og at de er involvert i virksomhet som lett kan gjøre dem til mål for motstanderne av okkupasjonen.

De norske soldatene driver en eskortevirksomhet som inkluderer både briter og amerikanere (en eskortevirksomhet som strekker seg helt til den polske sektoren i Irak), de bygger broer sammen med amerikanske soldater, de har gjennomrørt søk hos den såkalte “Kjemiske Ali”, og de bistår britene med å patruljere elver.

Den “humanitære” siden av det norske engasjementet synes nå så utvannet at det ikke burde overraske noen om norske soldater er de neste som sendes hjem i kister.

Kommentarer