Når ytringsfrihet blir krigspropaganda


Hva skjer når det ikke lenger er mulig å skille mellom nyhetsrapportering og propaganda? Russiske mediers spredning av hat i Øst-Ukraina har blitt en vesentlig del av krigsmaskineriet. 

Email: oleksandra@gmail.com
Publisert: 17. mars 2016

Ytringsfrihet er et grunnleggende prinsipp innen europeisk demokrati. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig dannelsen av en folkeoponion er. Dannelsen av en folkeoponion er en prosess som i seg selv forutsetter nesten ubegrenset tilgang til informasjon, samt fri spredning av ulike meninger, for å realisere selve kjerneprinsippet: retten til å vite. Men når et demokrati og et autoritært regime braker sammen, blir saken plutselig mer komplisert. I henhold til prinsippene om ytringsfrihet er demokratiet forpliktet til  ikke å bare gi mikrofonstativer til parter som helt klart farer med løgn, men også til å behandle deres standpunkter med likeverdig respekt som alle …

Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.

Abonnement kr 195 kvartal