INFODEMI: En studie av koronaviruset, konspirasjonsteorier og falske nyheter i desinformasjonens økosystem.

Email:
Publisert: 2020-04-01

Medforfatter: Patrik Szicherle

I kjølvannet av koronavirus-pandemien blomstrer en rekke konspirasjonsteorier opp. Disse framsettes ikke bare på såkalte clickbait-nettsider med villedende og overdrevne artikler, men ytres også av autoritære regimer og personer som utnytter pandemifrykten til politiske formål.

Konspirasjonsteorier og rykter sprer seg gjerne som ild i tørt gress når det skjer noe dramatisk, spesielt hvis det har skjedd noe helt nytt som vi vet lite om. Det er nettopp dette som er tilfellet med koronaviruset.

Når frykten sprer seg over hele verden, blir desinformasjonskampanjene desto mer effektive. Foruten clickbait-nettsider som er ute etter å tjene penger på frykten ved å spre falsk og sensasjonell informasjon om viruset, har geopolitiske aktører som er interessert i å skape informasjonskaos, meldt seg på desinformasjonskappløpet. For å sitere WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Det er en ‘infodemi’, minst like skadelig som selve viruset, som sprer seg raskere og lettere [enn viruset] og gjør stor skade.»

Bagatellisering og overdrivelse

Desinformasjon kan være livsfarlig og skaper uro i befolkningen. Det er to farlige metoder som benyttes for å spre desinformasjon om koronaviruset: bagatellisering/benektelse og overdrivelse/panikk. I Sør-Korea så vi et skremmende eksempel på det første: En lukket sekt med 200 000 medlemmer fornektet først virusets eksistens og trodde det hele var en konspirasjon som styresmaktene hadde diktet opp. Denne holdningen, og sektens samlinger, bidro sterkt til virusets spredning og resulterte i flere dødsfall.

Abonnement kr 195 kvartal

I Ukraina ble et falskt brev tilsynelatende signert «helsedepartementet» distribuert kort tid etter virusets utbrudd i Kina, der det ble hevdet at viruset allerede var kommet til landet. Bløffen skapte både protester og panikk blant befolkningen, til og med voldelige sammenstøt der ukrainske demonstranter stormet en buss som kom fra Kina.

Desinformasjon kan være livsfarlig og skaper uro i befolkningen.

Russiske kilder har spredt mange falske, motstridene historier om koronaviruset der man nekter for virusets eksistens samtidig som historiene verserer om at viruset er et biologisk våpen fra Vesten. Den …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?