«Når vi handler, skaper vi virkelighet.»


KRONIKK: Er det noen grunn til å juble over arrestasjonen av Julian Assange?

Sætre er styreleder i Antikrigs-Initiativet.
Email: antikrigsinitiativet@gmail.com
Publisert: 2019-09-01

Når vestlige maktapparater utfører overgrep, kan det bli den som avslører dem, som ender opp som den kriminelle – noe som aksepteres av omverdenen. Eksempelvis har den konservative fløyen jublet over arrestasjonen av Julian Assange i England tidligere i år. Assange skal straffes hardt for å ha avdekket krigsforbrytelser. Dette ble også registrert i Bergen under utstillingsperioden til Wearemillions.org. Han skal langsomt forvitre fysisk, mentalt og ideologisk for å ha tilgjengeliggjort dokumenter fra Afghanistan og Irak som ikke var ment for offentligheten. Slik det politiske landskapet er per i dag, er det stor sannsynlighet for for at han blir dømt til livstid under umenneskelige forhold. Dommen faller om fem måneder.

Legitimitet og virkelighet

Strategien fra myndighetenes side har hele tiden vært å svekke varslerens legitimitet. Leser man rettsdokumentene og annet oppklarende bevismateriale, later store deler av kritikken mot Assange til å tilhøre en slik strategi fra myndighetenes side. Sentrale stemmer fortsetter også med å gjenta allerede avkreftede beskyldninger. Likheten mellom medias bilder av Assange der han ble dratt ut av Ecuadors ambassade, likner påfallende hvordan Saddam Hussein og Gaddafi ble halt ut av sine fangehull.

Skal vi tolke dette som at nyhetsredaktørene rundt om i verden mener at WikiLeaks gikk for langt med å avsløre vestlige krigsforbrytelser som er blitt påført Midtøsten? Eller ligger motstanden i metodene – der verden ikke var moden for konseptet WikiLeaks, med dokumenter som kun er verifisert før offentliggjøring, uten redaksjonelle vinklinger? Eller er presse som kunne ha satt dagsordenen, så pro-vestlig eller presseetisk altfor reaksjonær?

Er det slik at det tilsynelatende gir betraktelig bedre pekuniær bunnlinje enn faktabasert dokumentasjon? Stephen Duncombes essay Re-imagining Progressive Politics in an Age of Fantasy gjengir en …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?
Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)