«Når vi handler, skaper vi virkelighet.»

KRONIKK: Er det noen grunn til å juble over arrestasjonen av Julian Assange?

Gitte Sætre
Sætre er styreleder i Antikrigs-Initiativet.
Email: antikrigsinitiativet@gmail.com
Publisert: 01.09.2019

Nårvestlige maktapparater utfører overgrep, kan det bli den som avslører dem, somender opp som den kriminelle – noe som aksepteres av omverdenen. Eksempelvishar den konservative fløyen jublet over arrestasjonen av Julian Assange iEngland tidligere i år. Assange skal straffes hardt for å ha avdekketkrigsforbrytelser. Dette ble også registrert i Bergen under utstillingsperiodentil Wearemillions.org. Han skal langsomt forvitre fysisk, mentalt og ideologiskfor å ha tilgjengeliggjort dokumenter fra Afghanistan og Irak som ikke var mentfor offentligheten. Slik det politiske landskapet er per i dag, er det storsannsynlighet for for at han blir dømt til livstid under umenneskelige forhold.Dommen faller om fem måneder.

Legitimitet og virkelighet

Strategien fra myndighetenes side har hele tiden vært å svekke varslerens legitimitet. Leser man rettsdokumentene og annet oppklarende bevismateriale, later store deler av kritikken mot Assange til å tilhøre en slik strategi fra myndighetenes side. Sentrale stemmer fortsetter også med å gjenta allerede avkreftede beskyldninger. Likheten mellom medias bilder av Assange der han ble dratt ut av Ecuadors ambassade, likner påfallende hvordan Saddam Hussein og Gaddafi ble halt ut av sine fangehull.

Skal vitolke dette som at nyhetsredaktørene rundt om i verden mener at WikiLeaks gikkfor langt med å avsløre vestlige krigsforbrytelser som er blitt påførtMidtøsten? Eller ligger motstanden i metodene – der verden ikke var modenfor konseptet WikiLeaks, med dokumenter som kun er verifisert føroffentliggjøring, uten redaksjonelle vinklinger? Eller er presse som kunne hasatt dagsordenen, så pro-vestlig eller presseetisk altfor reaksjonær?


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Gratis prøve
Kommentarer