Når verden ser til Oslo

Pace E Guerra. Adene. Hope. Se Libex.Eu
FREDSARBEID: Nobels fredspris er verdens fremste arena for å presentere konflikter og fredsarbeid – og Norges viktigste bidrag til omdømmebygging som «Fredsnasjon».

I oktober rettes verdens øyne igjen mot Oslo ved utdelingen av den 102. Nobels fredspris.

Siden den første utdelingen i 1901 har til sammen 135 personer og organisasjoner mottatt prisen for å ha «verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser». Prisen er den mest prestisjetunge i sitt slag, men utdelingen er sjelden fri for kontrovers. Nobelkomiteen har fått kritikk for å vektlegge norsk-politisk kultur og vestlige kapitalistiske idealer. Det er dog utvilsomt stort påvirkningspotensial for dem som mottar fredsprisen – og den forsterker Norges omdømme.

Norge har omtalt seg selv som «fredsnasjon» i lengre tid. Begrepet refererer til nasjonens rolle som fredsmegler, som bidragsyter til organisasjoner som fremmer fredsarbeid, og som vokter og utdeler av fredsprisen. Sistnevnte gir lille Norge udelt autoritet når det skal «dømmes» hvem som har gjort mest for fred i verden hvert år.

Vi må holde høy standard når vi er dommer for verdens fredsarbeid.

I mangel av militær og økonomisk overlegenhet er denne rollen gull verdt. Uten alliansene vi har gjennom NATO, EU og FN, hjelper det lite at vi har et oljefond på over 11 000 milliarder kroner når land som USA opererer med et halvt oljefond i årlig forsvarsbudsjett. At verden ser til Norge for å kartlegge retningen for fredsarbeid i verden, gir oss posisjon som en myk makt – og respekten og ytringsrommet som følger med.

Nobels fredspris har altså bidratt til å forsterke ideen om «fredsnasjonen Norge», men den er enda viktigere for dem som tildeles den. Prisvinnerne får ikke bare et diplom, en medalje og en sum med penger, men all verdens annerkjennelse for arbeidet de har gjort. Fellesnevneren for mottakerne skal og bør være at de har jobbet for fred og menneskehetens nytte.

En altfor liten gulrot

Men på tross av klare kriterier er det sjelden stille rundt kunngjøringen av vinneren.

Kontroversene ved utdelingen av prisen oppstår i mangfoldet av ideologier i verden. Ens innsats for fred som er anerkjent av Nobelkomiteen, kan av andre anses å være innsats for å velte et legitimt regime. Når prisen tildeles en kontroversiell figur, møter også prisen seg selv i døren. Innsatsen til prisvinneren anerkjennes, men samtidig kan tildelingen bidra til innstramming i et strengt regime, lukke for internasjonal tilgang eller blokkere muligheter for internasjonal handel og næringsliv. Sistnevnte ble tydelig ved tildelingen til kinesiske Liu Xiaobo, som ledet til kinesiske sanksjoner mot Norge.

Videre har prisen tidvis blitt gitt som et stikk mot sittende verdensledere, som da tidligere president Jimmy Carter vant fredsprisen for å løse konflikter gjennom megling samtidig som president Bush gjorde seg klar til å invadere Irak. Det kan stilles spørsmål ved om prisutdeling i slike tilfeller underbygger demokrati, eller bare er et forsøk på å bruke en altfor liten gulrot til å styre verdens mektigste land.

De fleste fredsprisvinnere gjør seg uansett fortjent til den internasjonale annerkjennelsen prisen gir – sakene de representerer, fortjener vår oppmerksomhet. Fredsprisen er verdens viktigste arena for å presentere konflikter og fredsarbeid, og både nominasjoner og tildelinger går ofte til saker vi sjelden ser i nyhetene.

Til syvende og sist bedrer fredsprisen også Norge. Vi må holde høy standard når vi er dommer for verdens fredsarbeid. Tildelingen av Nobels fredspris gir oss også økt kredibilitet som mekler i konfliktsituasjoner – og muligheter til å løse konflikter uten vold – i Alfred Nobels ånd.

Det bør likevel understrekes at selv om Norge deler ut verdens gjeveste pris for fredsarbeid, betyr ikke det at vi selv er perfekte på dette feltet. Det er heller ingen som forventer at Sverige utøver perfeksjon innen kjemi, økonomi, litteratur, fysikk og medisin.

Abonnement kr 195 kvartal

Ingen artikler å vise