Dag Hessen

Når skal universitetene ta tak i klimaendringene?

Biolog Dag O. Hessen er medlem av Etikkrådet i Statens pensjonsfond (Oljefondet). Han er blant dem som har anbefalt og ivret for et grønnere pensjonsfond – deriblant også uttrekking fra kullselskaper. «Jeg er veldig tilfreds med at denne prosessen nå har begynt. Ikke fordi vi nasjonalt får renere hender, men fordi det er viktig i […]

Avatar
Email: torbjorn@nytid.no
Publisert: 17.03.2016

Biolog Dag O. Hessen er medlem av Etikkrådet i Statens pensjonsfond (Oljefondet). Han er blant dem som har anbefalt og ivret for et grønnere pensjonsfond – deriblant også uttrekking fra kullselskaper. «Jeg er veldig tilfreds med at denne prosessen nå har begynt. Ikke fordi vi nasjonalt får renere hender, men fordi det er viktig i seg selv, og fordi det sender et enda viktigere signal til andre globale investorer om at det er denne veien det går,» sier han.
Hessen, som lanserte boken C – Karbon. En uautorisert biografi (Cappelen Damm) i 2015, var tidligere styremedlem hos sin arbeidsgiver Universitetet i Oslo. Under lanseringen av Espen Stuelands samling av klimaessays, 700-årsflommen (Oktober), kom professoren med et hjertesukk over manglende oppfølging av grønne ambisjoner innen akademia. «Da det tidligere var snakk om at Universitetet skulle dreie sine investeringer i en grønn og fornybar retning, ble det argumentert med at man her fulgte Oljefondet. Den gangen var jo Oljefondet fremdeles tungt inne i kull,» sier Hessen, som understreker at det jo ikke er enorme summer det dreier seg om, men at det likevel er viktig for et universitet som høyt og tydelig går på banen og ønsker å bli grønt. «UiO og eksempelvis Det Norske Videnskaps-Akademi bør jo gå foran og vise vei inn i fremtiden.»

Grønne universiteter. Flere store utdanningsinstitusjoner sitter på store mengder kapital som investeres i globale markeder. Norske universiteter og høyskoler hadde i 2014 over 5,5 milliarder på bok, men i tillegg er det flere milliarder kroner i stiftelser og legater som forvaltes gjennom en tredjepart.
Ved flere av de største og viktigste universitetene ute i verden ser en tendenser til å trekke kapital ut av klima- og miljøskadelig aktivitet. Over 300 akademikere ved universitetene Oxford og Cambridge («Oxbridge») gikk i begynnelsen av februar inn for at investeringspolitikken til Oxbridge skulle være «evidensbasert, moralsk sunn og tjene behovene til fremtiden». Den konservative politikeren John Gummer er tidligere student og støtter initiativet. Gummer sier til The Guardian at «disse universitetene gjør strålende bidrag på forskingssiden, det ville være flott om vi så disse bidragene reflektert i investeringsstrategiene til Europas to største universiteter også».
University of California offentligjorde 22. februar at de «av rene markedsårsaker» trekker investeringer på over 1,7 milliarder kroner ut fra kull og tjæresand. De oppgir sviktende etterspørsel og økt internasjonal klimabevissthet som årsaken til at kull ikke er økonomisk bærekraftig.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/nar-skal-universitene-ta-tak-i-klimaendringene/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.