Dronningen
Dronningen/Queen of Hearts. Foto: ROLF KONOW

Når ofrenes forsvarer forgriper seg


#METOO: Skjebne-svangre familie-relasjoner og makt-misbruk kan være en suksessformel på film. Dronningen byr på en nyansert kvinnelig overgriper.

Lande er filmskribent og regissør og fast skribent for Ny Tid.
Email: ellen@landefilm.com
Publisert: 2019-06-03
Dronningen
Regisør: May el-Toukhy
(Danmark)

Skuespiller og sanger Trine Dyrholm ble for alvor kjent for offentligheten med dogmefilmen Festen i 1998. Nå er hun aktuell med en kompleks og provoserende overgriperrolle i den danske filmen Dronningen. Likhetstrekkene mellom de to filmene er berøringen av tematikk som fortielse, seksuelle overgrep og en strengt kontrollert familiefasade. Begge er psykologiske dramaer som har engasjert et stort publikum. Historiene veves rundt sønnen som et offer. I Festen var det faren som var overgriperen, i Dronningen er det stemoren. Metoo hjalp til med å løsne opp for å snu om på rollene og dermed også fremme kvinneroller med større dynamikk. I mediene har regissør May el-Toukhy flere ganger, i forbindelse med lansering av filmen, vektlagt likestillingsaspektet ved å skildre mørket og grenseløsheten også i kvinner.

Dronningen byr på en uvanlig nyansert overgriper. Å la en karrierekvinne, mor og hustru ha seksuelle og farlige sider bryter med filmens femme-fatale-konvensjon. Den farlige forførersken er ikke lenger definert som en av de andre, en som er utenfor, men en som står midt i det trygge respektable livet – suksessfull i både familieliv og karriere.

https://vimeo.com/312901003

Rystende

Anne (Dyrholm) er advokat for voldtektsofre, og hun kjenner så altfor godt den smerten og fortvilelsen ofrene føler ved verken å bli trodd eller å få rettferdighet. Hun blir sterkt grepet av de mange som knuses under byrden. Tidlig i filmen bryter hun ut av den etablerte advokatrollen og konfronterer spontant en voldtektstiltalt idet han hoverer over frikjennelsen. Denne overgrepshistorien oppleves som grell fordi den lar kvinnen som er de misbruktes forsvarer, forgripe seg – vel vitende om konsekvensene. Beretningen både irriterer og ryster.