Bestill sommerutgaven her

Når offentlig velferd blir avhengig av veldedighet

The Care Crisis. What Caused It and How Can We End It?
Forfatter: Emma Dowling
Forlag: Verso Books (Storbritannia)
OMSORG / : Storbritannia er i økende grad avhengig av de frivilliges innsats for å gi borgerne et minimum av omsorg mens offentlige tjenester lider under budsjettkutt og kriser.

I kjølvannet av den globale finanskrisen kom velferdstilbudet og helsetjenestene i Europa og USA under press med omfattende innstrammingstiltak og omstruktureringer, et eksempel på en «åpenbar global omsorgskrise», skriver Emma Dowling.

Storbritannias utfordring er en aldrende befolkning, og følgelig et økende antall demenspasienter med omsorgs- og pleiebehov. Utgiftskutt i offentlig sektor og en stram økonomisk styring har resultert i en mangel på ressurser og pleiehjem. Det påvirker helsetjenestene generelt – inkludert psykiske helsetjenester – og gir overarbeidet helsepersonell, fra leger og sykepleiere til omsorgspersoner.

Kuttene har også utarmet andre tjenester samfunnet trenger, som barnehage, studiestøtte, arbeidsledighetstrygd og uføretrygd.

Emma Dowling har undersøkt hvordan privat sektor investerte i – og tjente penger på – helsetjenester i Storbritannia siden 1970-tallet. Ifølge Dowling handlet ikke Margaret Thatchers utsagn «det er ikke noe som heter ‘samfunn’» om individualisme, det var heller en oppfordring til «det private og personlige ansvar». [Det var ikke nøyaktig dette Thatcher sa, men pressen som . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Avatar photo
Patricia Sequeira Brás
Patricia Sequeira Brás teaches Portuguese Modern Cultures. The relationship between politics and cinema that motivated her doctoral work continues to shape her new research projects. Her current interests include representations of crises in cinema and video; explorations on film viewership and political and ethical engagements; communicative and affect capitalism. These interrogations are informed by work from an array of disciplinary fields within the humanities: film theory, philosophy, political theory and recent research in neuroscience.

Du vil kanskje også like