Summit

Når Nobel-fredsprisvinnere møtes

NOBEL PEACE SUMMIT: Er det noen vits med slike møter, eller er de kun for en engere krets?

Breines er rådgiver, tidligere visepresident i International PEACE Bureau og tidligere UNESCO-direktør.
Email: i.breines@gmail.com
Publisert: 2019-11-02

Det er tjue år siden det første Nobel Summit ble arrangert, initiert av Mikhail Gorbatsjov. Nesten hvert år siden har fredsprisvinnere møttes for å styrke sitt fredsengasjement, drøfte aktuelle spørsmål og fremme forslag til tiltak. Sterke uttalelser er forhandlet fram, ikke minst om betydningen av ikkevold, atomnedrustning og sammenhengen mellom miljø og fred. Møtene gir også anledning for fredsprisvinnerne til å diskutere prosjekter de jobber med, og til å fremme forståelse og samarbeid.

19.–22. september i år ble World Summit of Nobel Peace Laurates arrangert i Mexico under vignetten Make your mark for peace. 30 prisvinnere deltok, 10 enkeltindivier og 20 organisasjoner var representert. Jeg var invitert for å snakke om fredsundervisning, som var et topptema på møtet, men endte opp med også å representere International Peace Bureau (Nobels fredspris i 1910), da min etterfølger som co-president i IPB måtte melde forfall.

Jeg har vært heldig å få være med på flere av disse høynivåmøtene, og ofte kommer et spørsmål opp i ettertid: Er det noen vits med slike møter, eller er de kun for en engere krets?

Det er alltid legitimt å stille spørsmål ved store møter, men hvis vi prøver oss på en sammenligning mellom møter hvor folk drøfter hva som kan gjøres for fred og rettferdighet i verden, og møter som fremmer militære «løsninger», må svaret bli at vi trenger en rekke møteplasser for å finne fredelige løsninger på ulike interessekonflikter og stå imot en dominerende tro på militære maktmidler.

Abonnement halvår kr 450

Militære formål

Ifølge SIPRIs tall bruker verden nå over 1800 milliarder dollar per år til militære formål, hvilket tilsvarer om lag 615 regulære FN-budsjetter. Både det faglige og diplomatiske konfliktforebyggende arbeidet nedprioriteres, med stor fare for verdensfreden og for de millioner av mennesker som lider av krig, sult og nød.

Siden Nobels fredspris har en høy status, og siden den norske Nobelkomiteen har ansvar for utvelgelsene og Norge derved har stor nærhet til prosessene, er det kanskje av ekstra interesse for oss å følge arbeidet til nobelfredsprisvinnerne. Kanskje er det noen …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.