Summit

Når Nobel-fredsprisvinnere møtes


NOBEL PEACE SUMMIT: Er det noen vits med slike møter, eller er de kun for en engere krets?

Breines er rådgiver, tidligere visepresident i International PEACE Bureau og tidligere UNESCO-direktør.
Email: i.breines@gmail.com
Publisert: 2019-11-02

Det er tjue år siden det første Nobel Summit ble arrangert, initiert av Mikhail Gorbatsjov. Nesten hvert år siden har fredsprisvinnere møttes for å styrke sitt fredsengasjement, drøfte aktuelle spørsmål og fremme forslag til tiltak. Sterke uttalelser er forhandlet fram, ikke minst om betydningen av ikkevold, atomnedrustning og sammenhengen mellom miljø og fred. Møtene gir også anledning for fredsprisvinnerne til å diskutere prosjekter de jobber med, og til å fremme forståelse og samarbeid.

19.–22. september i år ble World Summit of Nobel Peace Laurates arrangert i Mexico under vignetten Make your mark for peace. 30 prisvinnere deltok, 10 enkeltindivier og 20 organisasjoner var representert. Jeg var invitert for å snakke om fredsundervisning, som var et topptema på …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal