Når kunsten åpner øyne


Opplevelsen av samtidskunstfestivalens dynamikk – samspillet mellom kulturelle og politiske utsagn og min fysiske og mentale bevegelse gjennom den – står igjen som det mest tankevekkende. 

Eiebakke er billedkunstner. Han har blant annet stilt ut på Manifesta 9 i Spania, «I krigens skygge: 100 år med norsk politisk kunst» på Kunstnernes Hus og arbeider for tiden med Public Art Munich 2018. Han var nylig aktuell med en installasjon for Øyafestivalen.
Email: eiebakke@hotmail.com
Publisert: 2017-09-14
Two Meetings and a Funeral
Regisør: Naeem Mohaiemen
(Storbrittannia)

Da den utbombede småbyen Kassel skulle gjenreises fra krigshelvetet, etablerte en lokal antifascistisk kunstner, hjemvendt etter krigsfangenskap, en samtidskunstfestival for den kunsten nazistene hadde forbudt. Ingen kunne i 1955 drømme om at Documenta – som den gang var del av «Den tyske hageutstillingen» – i løpet av noen tiår skulle bli den internasjonale kunstverdenens viktigste kunstfestival i de fleste målbare betydninger, og at den ville besøkes av rundt en million mennesker hver gang den finner sted. Documenta organiseres hvert femte år og er obligatorisk for alle kunstnere, kunststudenter og andre med ambisjoner om å forstå og delta i den internasjonale samtidskunsten.

Årets Documenta 14 var uttalt politisk og aktivistisk, og tok utgangspunkt i nasjonalisme, migrasjon og vår nære historie.

Documenta 14. Årets utstilling var uttalt politisk og aktivistisk, og kuratert av den toneangivende, radikale polske kuratoren Adam Szymczyk. Han har tatt utgangspunkt i nasjonalisme, migrasjon og vår nære historie for å skape en utstilling som bryter med kunstverdenens sosiale og økonomiske hierarkier. Jeg hadde derfor forventninger til årets versjon – som for første gang også ble arrangert i Athen – selv om jeg av erfaring sjelden får noe særlig ut av politisk kunst innenfor slike rammer. Jeg har selv deltatt i en annen stor internasjonal utstilling, Manifesta, og kjent på hvordan slike samtidskunstutstillinger kan legge begrensninger på «politisk engasjert» kunst; de er tungt finansiert av offentlige midler, og det gjelder ikke å provosere bevilgende myndigheter for mye.

Documenta 14 er en ekstremt omfangsrik utstilling som består av tradisjonelle gallerirom, filmprogrammer, publikasjoner, arkiver, performancer og aksjoner, debatter, utendørs installasjoner og konserter. Det tok tre dager, med åpningstid fra kl. 10.00 til 20.00, å oppleve den.

Det er opplevelsen av utstillingens dynamikk, samspillet mellom kulturelle og politiske utsagn og min fysiske og mentale bevegelse gjennom den som står igjen som det mest tankevekkende. Som sosialist var det gledelig å se virkelig radikale bidrag til diskusjoner om klasse og identitet. Fordi jeg som kunstner først og fremst er opptatt av sterke enkeltverk, var jeg denne gangen – i motsetning til ved de tidligere versjonene av Documenta jeg har sett – også gledelig overrasket over det ujevne, men på sitt …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal