Når informasjonen flommer over

Vi må begynne å kreve vår rett til å være frakoblet.

De fleste av oss kjenner noen som er rammet av utbrenthet. Stress er «et av de vanligste jobbrelaterte helseproblemene i EU-land», ifølge en WHO-rapport fra 2010. 20 prosent av menneskene i de vesteuropeiske EU-landene rapporterte at de opplevde stress på jobben i 2005, og fire år senere rapporterte 30 prosent i de østeuropeiske landene det samme, slår European Agency for Safety and Health at Work fast.

Ikke alle som er stresset, utvikler utbrenthet – men tilfellene av utbrenthet er også mange. Faktisk skåret så mange som 13 prosent av Sveriges yrkesaktive befolkning høyt på en spørreundersøkelse om utbrenthet gjennomført av BioMed Central i 2010. Antallet toppet seg blant yngre arbeidere, særlig blant kvinner mellom 35 og 44 år: Hele 21,5 prosent av disse rapporterte at de følte seg utbrente.

Koster dyrt. Uten å overdrive er det klart at kostnadene ved stress og utbrenthet beløper seg til millioner i behandling, sykepenger, tapt skatt og nedsatt produktivitet. Da har vi ikke engang begynt å snakke om hvor belastende stressproblemet kan være for den enkelte.

En EU-finansiert undersøkelse gjennomført av Matrix i 2014 viste at 14 prosent av stressede ansatte utviklet depresjon. WHO stiller seg bak: «Noen av de mange virknin-
gene av stress omfatter både fysiske plager og mentale helseproblemer som depresjon og økte forekomster av selvmord,» heter det i deres rapport fra 2000. EU-kommisjonen fastslo også i 2000 at jobbrelatert stress «berører minst 40 millioner arbeidere i de 15 medlemslandene i EU, og koster minst 20 milliarder euro årlig».

Utbredelsen av stressrelaterte sykdommer, særlig blant unge mennesker, er mildt sagt urovekkende. En faktor som bidrar til situasjonen er at de store etterkrigskullene er i ferd med å pensjonere seg, og at yngre generasjoner allerede strever med å betale for festen. For øyeblikket er det fire arbeidstakere som betaler for én pensjonist i utviklede land. Dette er forventet å halveres innen 2050, da bare to betaler for hver pensjonist, skriver Vladimir I. Yakunin i boken Problems of Contemporary World Futurology (2011). Denne utviklingen er bekymringsverdig, også om man ser bort fra forekomsten av utbrenthet.

Mangler sunn balanse. Hvorfor er det så mange utbrente nå for tiden? Hvorfor er det så mange som rammes av stress i relativt ung alder (mellom 18 og 44 år)? En ny bok av sosiologen Thierry Venin ved Université de Pau et des Pays de l’Adour om «information overload» kaster nytt lys over denne utviklingen. Ifølge Venins ferske bok, som har tittelen Un Monde Meilleur?, bidrar ny teknologi i høy grad til utbrenthet – telefonene våre, laptopene, appene og eposten. I dokumentaren Brain Overload konstaterer han også at mengden informasjon vi har å gjøre med daglig, er langt større enn noen gang tidligere. I tillegg er informasjonsstrømmen konstant. Dette samfunnets forventning om å være tilkoblet og mottakelig hele tiden gir få muligheter til «nedetid» for arbeidstakere.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.