Når informasjonen flommer over


Vi må begynne å kreve vår rett til å være frakoblet.

Email: anrikevisser@gmail.com
Publisert: 2017-04-11

De fleste av oss kjenner noen som er rammet av utbrenthet. Stress er «et av de vanligste jobbrelaterte helseproblemene i EU-land», ifølge en WHO-rapport fra 2010. 20 prosent av menneskene i de vesteuropeiske EU-landene rapporterte at de opplevde stress på jobben i 2005, og fire år senere rapporterte 30 prosent i de østeuropeiske landene det samme, slår European Agency for Safety and Health at Work fast.

Ikke alle som er stresset, utvikler utbrenthet – men tilfellene av utbrenthet er også mange. Faktisk skåret så mange som 13 prosent av Sveriges yrkesaktive befolkning høyt på en spørreundersøkelse om utbrenthet gjennomført av BioMed Central i 2010. Antallet toppet seg blant yngre arbeidere, særlig blant kvinner mellom 35 og 44 år: Hele 21,5 prosent av disse rapporterte at de følte seg utbrente.

Koster dyrt. Uten å overdrive er det klart at kostnadene ved stress og utbrenthet beløper seg til millioner i behandling, sykepenger, tapt skatt og nedsatt produktivitet. Da har vi ikke engang begynt å snakke om hvor belastende stressproblemet kan være for den enkelte.

En EU-finansiert undersøkelse gjennomført av Matrix i 2014 viste at 14 prosent av stressede ansatte utviklet depresjon. WHO stiller seg bak: «Noen av de mange virknin-
gene av stress omfatter både fysiske plager og mentale helseproblemer som depresjon og økte forekomster av selvmord,» heter det i deres rapport fra 2000. EU-kommisjonen fastslo også i 2000 at jobbrelatert stress «berører minst 40 millioner arbeidere i de 15 medlemslandene i EU, og koster minst 20 milliarder euro årlig».

Utbredelsen av stressrelaterte sykdommer, særlig blant unge mennesker, er mildt sagt urovekkende. En faktor som bidrar til situasjonen er at de store etterkrigskullene er i ferd med å pensjonere seg, og at yngre generasjoner allerede strever med å betale for festen. For øyeblikket er det fire arbeidstakere som betaler for én pensjonist i utviklede land. Dette er forventet å halveres innen 2050, da bare to betaler for hver pensjonist, skriver Vladimir I. Yakunin i boken Problems of Contemporary World Futurology (2011). Denne utviklingen er bekymringsverdig, også om man ser bort fra forekomsten av utbrenthet.

Abonnement kr 195/kvartal

Mangler sunn balanse. Hvorfor er det så mange utbrente nå for tiden? Hvorfor er det så mange som rammes av stress i relativt ung alder (mellom 18 og 44 år)? En ny bok av sosiologen Thierry Venin ved Université de Pau et des Pays de …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)