Najsonal dugnad for sparing

Når Morten Vil Kutte, nytenkningsministeren, får resultatene på bordet, blir ikke den norske forvaltningen bare mer effektiv, byråkratene og politikerne kommer seg også mer ut blant folk. Nå er det viktigere å spare enn noen gang. Skal målet om full dekning for nullskatteytere oppnås, må alle yte sin skjerv. Etter å ha gått igjennom driften […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Når Morten Vil Kutte, nytenkningsministeren, får resultatene på bordet, blir ikke den norske forvaltningen bare mer effektiv, byråkratene og politikerne kommer seg også mer ut blant folk. Nå er det viktigere å spare enn noen gang. Skal målet om full dekning for nullskatteytere oppnås, må alle yte sin skjerv. Etter å ha gått igjennom driften i samtlige forvaltningsenheter, har statsråden kommet frem til at det finnes et enormt potensial for forbedring og effektivisering.

Undersøkelser har bekreftet inntrykket om at en del av statens arealer er tomme under store deler av normalarbeidsdagen. Ta for eksempel Stortinget, der representantene sjelden er på jobb mer enn tirsdag ettermiddag og onsdag. Noen stikker innom på torsdag formiddag, men ellers er de allerede mye utenfor Stortingsbygningen. Sparepotensialet er stort både når det gjelder bruk av areal og ikke minst er det mye å spare på strømutgiftene, etter at alle kommunale kraftverk har blitt solgt til utlandet og strømprisen ikke lar seg regulere.

Derfor har nytenkningsministeren nå vært i kontakt med sin partikollega, barnehagebyråd i Oslo, Torger Ødebuss, for å få flere opplysninger om det enestående forslag som Ødebuss jobber med, nemlig å innrede busser til mobile barnehager. Nytenkningsministeren har vært og besøkt en svensk bussfabrikk for å finne de gode løsningene.

Problemet med bussene er at de ikke oppfyller arealnormene for barnehager som sier at et barn mellom et og tre år skal ha minst seks kvadratmeter å boltre seg på. For barna mellom tre og fem år er kravet kun 4,5 kvadratmeter pr barn. Men barnehageloven åpner for dispensasjon.

Og det synes nytenkningsministeren er strålende. Han har regnet seg frem til hver stortingsrepresentant, som sitter betydelig mer stille enn en femåring, ikke trenger mer enn mellom en og to kvadratmeter til å jobbe på.

Med en Volvo 8700 skal det derfor være mulig å ha selv den største komiteen samlet i bussen. Med sine 36,975 kvadratmeter vil Volvo-bussen kunne romme alle de 28 komitémedlemmene i den utvidede utenrikskomiteen. Da vil det gjenstå i overkant av åtte kvadratmeter til en sekretær og en pc på deling. Forslaget bygger på erfaring fra skolene der det viser seg at lærere og elever fint kan klare seg med en pc på deling.

Regjeringen vil av hensyn til kostnaden kun legge frem et forslag der de foreslår kjøp av syv busser til de 14 komiteene på Stortinget. Dette betyr at de minste komiteene med mellom ti og 16 representanter må dele buss med en annen komité. Det er lagt opp til en god fleksibel løsning der en kan dra for en gardin midt i bussen, slik at to komiteer vil kunne jobbe hver for seg. Med hensyn til bruk av pc-en så mener Regjeringen at komiteen som sitter foran i bussen skal bruke pc på formiddagen, mens den som sitter bak i bussen kan bruke pc-en om ettermiddagen. Statsråden understreker at det vil være mulig å bytte plass i bussen under særlige omstendigheter – men at det kun bør skje unntaksvis.

Fordelene ved denne reorganiseringen vil være betydelige. Stortingsmedlemmene vil bli mer synlige i bybildet, og lettere kunne komme i kontakt med folk, for eksempel mens de røyker på fortauet. Det vil også være mulig å parkere bussen i nærheten av vitale arenaer for komiteenes arbeid. Det kunne gi gode impulser for sosialkomiteens arbeid å stå parkert i nedre del av Karl Johan noen dager. Stortingsbygningen kunne da gi rom for eldresenter og voksenopplæring samt varmestue for hjemløse nattestid, uten at det gikk på bekostning av de folkevalgtes arbeidsforhold.

Moralen er at det gjelder å være fleksibel og ikke bli for stedsbundet. Lenge leve effektiviseringen!

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here