Nærportrett av ulven

En lampe faller i hodet mitt, og jeg blir liggende i månedsvis med forbud mot å lese bøker eller bruke objekter med skjerm. Redningen blir lydbøker. Dagene tilbringes i sengen – i en ullen, dvaleliknende tilstand – mens ulike fortellinger glir inn og ut av øret. Historiene er tidvis vanskelige å skille fra hverandre, men én bok fester jeg meg ved; den handler om ulver. En mannsstemme og en kvinnestemme skifter på å lese. Boken er besnærende, og jeg tenker at denne må jeg lese skikkelig, ikke bare høre halvveis fragmentert og filteret gjennom hjernerystelsen. Flere ganger når boken meg gjennom tåken, og jeg tenker: Oi, er det slik ulver er?

Omsider friskner jeg til. Jeg kan endelig lese selv igjen og bestiller boken The Wisdom of Wolves, skrevet av Jim og Jamie Dutcher, et dokumentarfilmpar som bodde seks år sammen med ulvene i villmarken i Idaho i 1990-årene. De sitter på empirisk kunnskap som er vel verdt å lytte til. Forfatterne ønsker å erstatte utdaterte ulvemyter med nye og sannere fortellinger om hva slags egenskaper og kvaliteter dette særegne dyret har.

Boken er skrevet i et enkelt, men gjennomtenkt og medrivende språk. Forfatterne har delt boken mellom seg, og i annethvert kapittel gir deres ulike stemmer oss innblikk i respektive minner og erfaringer med å leve blant ulvene. Det fungerer godt. The Wisdom of Wolves gir et fascinerende innblikk i ulvenes liv og væren.

Ensomme ulver?

Noe av det som gjør mest inntrykk i boken, er hvordan forfatterne portretterer ulvens emosjonelle egenskaper uten å ty til antropomorfisme. Vi blir vist at ulv kan ha forståelse for hvordan deres oppførsel oppleves av andre. Hvordan den viser evne til medfølelse og kan ha evne til å tilgi og oppmuntre. Vi lærer også hvor essensiell leken er for ulv i alle aldre og at den sørger over sine døde. Tankevekkende er det også å lære hvor ulike personligheter ulvene har. De framstår som tydelige individer.

Forfatterne av The Wisdom of Wolves ønsker å erstatte utdaterte myter om ulven.

Ulver samarbeider tett. De trenger hverandre, både praktisk når de jakter og emosjonelt som familie. I de ulike kapitlene beskrives mange rørende situasjoner som gir oss innblikk i hvor sterkt ulven er knyttet til flokken sin, til sin familie. Steforeldre i en ulveflokk er ikke uvanlig, og de kan gjerne adoptere valper fra andre flokker. Betegnelsen «ensom ulv» brukes gjerne om en person som søker og er tilfreds med ensomhet. Dette blir helt feil, ifølge forfatterne: Det er sjelden man finner enslige ulver, og er de det, er de ekstremt triste. Ja visst finnes det omstreifere, men de er nær sagt alltid utelukkende på vandring for å finne en familie eller noen å lage familie med. En ensom ulv ønsker framfor alt å få en slutt på ensomheten. En ulv ønsker å høre til.

Jim and Jamie Dutcher

Forfatterne understreker de mange likhetene mellom mennesker og ulver. Som våre forfedre mangler ulven hurtighet og styrke til å kunne jakte alene. Derfor samarbeider ulvene, i likhet med våre forfedre, når de jakter. Flere hypoteser antyder at ulver og mennesker levde tett og kanskje også jaktet sammen for mellom 15 000 og 300 000 tusen år siden. At hundens stammor var en ulv er velkjent, men at vi muligens levde så tett sammen er ny innsikt for meg.

Ennå assosieres ulven – om enn ubevisst – med «styggen sjøl», et beist, djevelen, eller med andre negativt ladede utrykk. Mytologien som knyttes til ulven, er fortsatt i hovedsak demonisk. The Wisdom of Wolves, som innsiktsfullt skildrer nære og vare relasjoner i en ulveflokk, kan kanskje være med å endre på dette.

Konflikt

I sin tilværelse blant ulvene var Dutcherparet ikke skånet fra konflikt: De opplevde både problemer med myndighetene, som ville legge ned prosjektet deres, og trusler fra privatpersoner som ønsket å bli kvitt både dem og ulvene.

I likhet med mennesket er ulven en vandrer. Gjennom sine lange vandringer har den spredd seg over nesten hele kloden. Men i motsetning til oss har ikke ulven lært å respektere landegrenser. I USA er ulven relativ trygg innenfor en nasjonalparks grenser, som Yellowstone. Områdene utenfor nasjonalparkene er derimot ikke like trygge; de er delt inn i delstatlige «Wolf Management Units» med hver sin kvote i ulvejakten – eller «wolf harvesting», som de kaller det. Hvordan kan vi høste dyr som vi høster blåbær?

En ensom ulv ønsker framfor alt å slutte å være ensom.

I boken vies det mye plass til å forklare konsekvensene av likvidering av ulv. Ifølge forfatterne og ulveforskningen kan drapet på én ulv ødelegge hele flokkens dynamikk og kunnskapslager: Alfaulver og eldre ulver er bærere av avgjørende kunnskap, om én blir drept, mister de en type stabilitet i flokken – nettopp det som kunne gjøre vår sameksistens mulig. En fragmentert og traumatisert liten ulveflokk har mye større problemer med å skaffe seg mat og går dermed lettere til angrep på for eksempel sau. En stor stabil flokk er altså bedre for et nærområde enn en fragmentert gruppe med unge ulver fordi den er mer forutsigbar. Dette burde være av interesse for alle myndigheter i land med ulv.

Når jeg leser om hvor viktig de eldre ulvene er for flokken og hvor ydmykt de blir behandlet, er det nærliggende å reflektere over i hvor stor grad vi marginaliserer våre eldre: Vi stuver dem bort på gamlehjem og glemmer kunnskapen de har ervervet seg gjennom et langt liv. Kanskje vi bør lære av ulven, som tross alt verdsetter og respektere sine eldre?

Den tåkete og litt forvrengte oppfatningen jeg fikk av hjernerystelsen, er kanskje en ikke så ulik parallell til situasjonen som råder mellom ulveforkjempere og ulvemotstandere? I og med at frontene er såpass steile, kan det være en god idé å få mer kunnskap om ulvens egenart, ved for eksempel å lese bøker som denne.

Abonnement kr 195 kvartal