Naboskap i Nord


Trine Eklund skriver om erfaringer fra sin freds- og dialogreise i Russland. Hvorfor tegner Vesten et fiendebilde og iverksetter sanksjoner mot landet, spør hun. Hun mener vi ikke har noen grunn til å frykte vår russiske nabo.

Eklund er aktiv i Bestemødre for fred. 
Email: t-eklun@online.no
Publisert: 2018-10-01

Når en besøker Russland – og opplever vakre, moderne Moskva og St. Petersburg, og andre russiske landsbyer og tettsteder – blir en slått av hvor like vi er som mennesker: Vi har de samme behovene, drømmene og ønskene for fremtiden, og bekymrer oss for de samme samfunnsrelaterte utfordringene knyttet til utdanning, helse og miljø – og trafikkproblemer. Så hvorfor denne iveren etter å demonisere og skape frykt for Russland? Hva har landet gjort for å fortjene dette fiendebildet?

At russere generelt frykter oss er mer forståelig. Vesten har gjentatte ganger invadert landet, med katastrofale følger for både de okkuperte og okkupanten (som Napoleon i 1812 og Hitler i 1941–42). Da russiske soldater frigjorde Nord-Norge i 1944–45, mistet de flere soldater enn Norge mistet i løpet av alle krigsårene til sammen, og i løpet av …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal