Naboskap i Nord


Trine Eklund skriver om erfaringer fra sin freds- og dialogreise i Russland. Hvorfor tegner Vesten et fiendebilde og iverksetter sanksjoner mot landet, spør hun. Hun mener vi ikke har noen grunn til å frykte vår russiske nabo.

Eklund er aktiv i Bestemødre for fred. 
Email: t-eklun@online.no
Publisert: 1. oktober 2018
øk

Når en besøker Russland – og opplever vakre, moderne Moskva og St. Petersburg, og andre russiske landsbyer og tettsteder – blir en slått av hvor like vi er som mennesker: Vi har de samme behovene, drømmene og ønskene for fremtiden, og bekymrer oss for de samme samfunnsrelaterte utfordringene knyttet til utdanning, helse og miljø – og trafikkproblemer. Så hvorfor denne iveren etter å demonisere og skape frykt for Russland? Hva har landet gjort for å fortjene dette fiendebildet?

At russere generelt frykter oss er mer forståelig. …

Kjære leser. Du kan lese 4 frie artikler i måneden. Kom evt. tilbake neste måned. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.

Abonnement kr 195 kvartal