Nå kommer kvinnene

Når barnepass kan løse et demokratisk problem.

Ny Tid
[9. februar 2007] Denne uka brukte Aften en forside på å fortelle oss at «Menn styrer hovedstaden». Vi ble ikke overrasket. Foran høstens kommune- og fylkestingsvalg er 83 prosent av norske ordførere menn. Det er ikke så rart. Foran forrige lokalvalg var nemlig 77 prosent av listetoppene menn, og etter hvert valg ser vi hvordan maktposisjonene i styre og stell i overveiende grad fordeles til og av menn. Det er et paradoks at mens styrene i norske ASA trues med tvangsoppløsning om de ikke når 40 prosent kvinneandel, stiller politikerne ingen slike krav til seg selv, verken på lokalt eller nasjonalt nivå.

Dårlig samvittighet melder seg lenge før de vurderer å si ja til vervet.

Innen utgangen av mars skal alle partier levere inn listene til høstens valg. Sannsynligheten er stor for at menn står på topp på en overveiende stor andel av listene i år også, på tross av kommunalminister Åslaug Hagas trusler om kjønnskvotering hvis ikke kvinneandelen bedres. Men innen den tid kan forholdene allerede være på bedringens vei. Ved utgangen av januar hadde nærmere 50 kommuner levert inn søknad om å bli såkalt «utstillingsvindu» for kvinner i lokalpolitikken. Kommunal- og regionaldepartementet har lyst ut 20 millioner kroner til prosjektet som skal se på hvordan man kan bedre vilkårene for flere kvinner i kommunestyrene, i formannskapene og blant ordførerne. Faktum er nemlig at de kvinnene som faktisk blir spurt, ofte sier nei. De ser ikke hvordan de skal klare å kombinere politiske verv med en hverdag som dobbeltarbeidende husmor og karrierekvinne.

Det burde ikke være slik at det automatisk er kvinnene som har hovedansvaret for husarbeid og barnepass, når både mor og far er i full jobb. Men vi vet at det likevel oftest er nettopp slik. Kvinnene frykter derfor en hverdag der alle kveldene går med til møter, der de ikke skal få tid til å vaske huset i helgene heller. Dårlig samvittighet melder seg lenge før de vurderer å si ja til vervet – for barna, for hunden og for hybelkaninene. Blant kvinnelige ledere vet vi at de selv oppgir stort arbeidspress opp mot tid med familie og barn, som den største trusselen mot at de skal fortsette i jobben. Derfor vet vi også at det hjelper å legge til rette for at jobb og politiske verv skal kunne la seg kombinere med familie og barn. Kommunaldepartementet har lagt til rette for debatten, og ser på tiltak som lekerom i rådhuset, rengjøringshjelp og frikjøp til møter. I mars utpekes rundt ti kommuner til vinduer. Da får vi se om det er mulig å betale seg ut av uføret. Hvis ikke har kommunalministeren ris bak speilet. Det vet vi virker.

Kommentarer
DEL