Tuva Otterlei Blikom, PU

Myndighetene mener de ikke gjorde feil


Både UDI og Politiets utlendingsenhet sier at de aldri har sett legeerklæringen der det sto at Mithel Ghaneem ikke burde sendes ut. Politiet sier at de har fulgt rutinene. 

Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 2016-04-14

I bunken av dokumenter fra tiden i Norge har Qais Ghaneem en kvittering som viser at han sendte et brev fra Posten Norge den 25.03.2012. Myndighetene på sin side sier at de aldri har sett legeerklæringen. I det interne notatet fra Politiets utlendingsenhet (PU) datert mai 2012, står det imidlertid at politiet var var klar over Mithel Ghaneems helsesituasjon, og hadde en lege i bakhånd på grunn av dette:
«Rapportskriver fikk orientering av mottaksleder Erna Ledland om Mithel Ghanims graviditet før koordineringsarbeidet. … Rogaland (politidistrikt red. anm.) fikk beskjed om helsesituasjonen, og under briefing av Leif Rune Salte ved Rogaland politidistrikt som skulle bistå PU, ble det bedt om å ha lege i bakhånd.»

Trakk seg fra intervju. Etter flere avslag gikk PU med på å stille til et videointervju, med forbehold at de ikke ville svare på spørsmål om hvorfor familien måtte kle seg nakne på Trandum utlendingsinternat. Dette spørsmålet ville de svare på skriftlig eller muntlig etter at kameraet var slått av. Dagen før intervjuavtalen kom imidlertid kontrabeskjeden – de ønsket å trekke seg fra intervjuet.
Resultatet ble at PU via kommunikasjonsrådgjevar Tuva Otterlei Blikom svarte på spørsmål via epost.
Hvilke vurderinger gjorde PU før uttransporten av Mithel Ghaneem og familien?
«Vi hadde ikke fått opplysninger som pekte i retning av at mor i familien ikke kunne arresteres og sendes ut. Vi planla utsendingen slik vi planlegger andre utsendinger.»
Familien er kritisk til måten uttransporten skjedde på. Hvordan vil dere selv beskrive uttransporten?
«Alle saker der familier og barn er involverte, er vanskelige, og vi tar alltid spesielle hensyn i slike saker. Under arrestasjon sørger vi alltid for at det er både mannlige og kvinnelege ansatte til stede, og at de som skal sendes ut, får god tid til å pakke og ringe familien i hjemlandet før avreise. I samband med arrestasjonen av denne familien hadde vi også med en polititilsatt som snakket arabisk. Det er ingenting som peker på at våre rutiner er brutt i denne konkrete saken.»
Familien sier at de sendte legeerklæring i posten, og mener at de på bakgrunn av den ikke burde ha blitt sendt ut på det tidspunktet. Hva sier dere til det?
«Vi hadde ikke fått en slik legeerklæring i forkant av arrestasjonen, og stiller spørsmål ved at vi aldri fikk denne. Det blir gjort en konkret …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement kr 195/kvartal

1 kommentar

  1. Det er klart at myndighetene aldri gjør noe galt. Ellers ville de ikke vært noe “myndighet”. Men så må vi altså være helt klar over også at tyske myndigheter under Hitler-fascismen heller aldri gjorde noe galt. De gjorde alt etter lovens regler, og sørget faktisk for at allting ble notert og dokumentert behørig, til og med alle de som ble levert inn på konsentrasjonsleirene, og de som ble sluppet ut igjen, gjennom skorsteinen.

    Det er selvfølgelig forskjell mellom systemet den gang, og systemet i dag. Men denne forskjellen handler bare om enn gradering.

    Prinsippene er de samme : Myndighetene har anledning å anvende lover og regler på deg, uansett. At hensynet til mennesket forsvinner, og man bare blir et nummer i arkivet, kommer ut på det samme, nå og den gang.

    Lurer på om jeg like godt skal bytte navn til Tolvnullåttefemti Enogtredvetrefemtre.

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)