Myndighetene mener de ikke gjorde feil

Både UDI og Politiets utlendingsenhet sier at de aldri har sett legeerklæringen der det sto at Mithel Ghaneem ikke burde sendes ut. Politiet sier at de har fulgt rutinene. 
Tuva Otterlei Blikom, PU
Øystein Windstad
Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 14.04.2016

I bunken av dokumenter fra tiden i Norge har Qais Ghaneem en kvittering som viser at han sendte et brev fra Posten Norge den 25.03.2012. Myndighetene på sin side sier at de aldri har sett legeerklæringen. I det interne notatet fra Politiets utlendingsenhet (PU) datert mai 2012, står det imidlertid at politiet var var klar over Mithel Ghaneems helsesituasjon, og hadde en lege i bakhånd på grunn av dette:
«Rapportskriver fikk orientering av mottaksleder Erna Ledland om Mithel Ghanims graviditet før koordineringsarbeidet. … Rogaland (politidistrikt red. anm.) fikk beskjed om helsesituasjonen, og under briefing av Leif Rune Salte ved Rogaland politidistrikt som skulle bistå PU, ble det bedt om å ha lege i bakhånd.»

Trakk seg fra intervju. Etter flere avslag gikk PU med på å stille til et videointervju, med forbehold at de ikke ville svare på spørsmål om hvorfor familien måtte kle seg nakne på Trandum utlendingsinternat. Dette spørsmålet ville de svare på skriftlig eller muntlig etter at kameraet var slått av. Dagen før intervjuavtalen kom imidlertid kontrabeskjeden – de ønsket å trekke seg fra intervjuet.
Resultatet ble at PU via kommunikasjonsrådgjevar Tuva Otterlei Blikom svarte på spørsmål via epost.
Hvilke vurderinger gjorde PU før uttransporten av Mithel Ghaneem og familien?
«Vi hadde ikke fått opplysninger som pekte i retning av at mor i familien ikke kunne arresteres og sendes ut. Vi planla utsendingen slik vi planlegger andre utsendinger.»
Familien er kritisk til måten uttransporten skjedde på. Hvordan vil dere selv beskrive uttransporten?
«Alle saker der familier og barn er involverte, er vanskelige, og vi tar alltid spesielle hensyn i slike saker. Under arrestasjon sørger vi alltid for at det er både mannlige og kvinnelege ansatte til stede, og at de som skal sendes ut, får god tid til å pakke og ringe familien i hjemlandet før avreise. I samband med arrestasjonen av denne familien hadde vi også med en polititilsatt som snakket arabisk. Det er ingenting som peker på at våre rutiner er brutt i denne konkrete saken.»
Familien sier at de sendte legeerklæring i posten, og mener at de på bakgrunn av den ikke burde ha blitt sendt ut på det tidspunktet. Hva sier dere til det?
«Vi hadde ikke fått en slik legeerklæring i forkant av arrestasjonen, og stiller spørsmål ved at vi aldri fikk denne. Det blir gjort en konkret vurdering i hver sak ut ifra de opplysninger som foreligger. I denne saken hadde vi vært i kontakt med mottaket der familien bodde, for å hente inn informasjon. Vi var klar over at hun var gravid, men ikke at det var komplikasjoner i sammenheng med svangerskapet. Vi har ingen instrukser som sier at gravide ikke kan sendes ut.»Familien sier at en lege på Trandum mente Mithel måtte hvile i minst en uke grunnet aborten. De sier videre at politiet da hentet inn en ny lege som overprøvde den første legen?
«Legetjenesten knyttet til utlendingsinternatet er uavhengig, og vi har ikke innsyn i pasientopplysninger. Vi forholder oss til de legeerklæringer som foreligger».

Fulgte rutinene. Etter det Ny Tid erfarer jobbet det en lege på legesenteret som hadde ansvaret for Trandum, der både nasjonaliteten og navnet til legen stemmer over ens med det Ghaneem-familien har fortalt til Ny Tid. Denne legen har ikke besvart Ny Tid sine henvendelser. Solli klinikk har svart skriftlig at de ikke kjenner til detaljene rundt saken fordi legen som hadde ansvaret for Trandum ikke lenger jobber der. Hva tenker dere om at fosteret døde etter at politiet pågrep Mithel Ghaneem?
«Vi har forståelse for at det er en påkjenning for familien å miste et foster. Men PU har som sagt innhentet informasjon, og fulgte alle rutiner i forkant av arrestasjonen.»
Familien sier de er kritiske til politiets fremgangsmåte etter aborten, da politiet kom for å pågripe familien for andre gang. De forteller at Mithel Ghaneem ble liggende i en nattkjole og i dårlig forfatning i en politibil i over 40 minutter.
«Ved alle arrestasjoner forsøker vi å gi personen eller familien god tid til å pakke og ordne praktiske ting. I dette tilfellet var ikke familien samarbeidsvillig, og mor var fysisk utagerende. Å skille mor fra resten av familien en kort stund var derfor nødvendig. Resten av familien ble igjen i leiligheten og pakket mens mor ventet i en av bilene.»

Kledd nakne grunnet sikkerhet. Familien forteller at de måtte kle seg nakne da de kom inn på Trandum, og mener dette var unødvendig og nedverdigende. Hvorfor måtte de kle seg nakne?
«På grunn av sikkerheten til alle som oppholder seg ved utlendingsinternatet, må alle voksne innsatte gjennom en sikkerhetskontroll. På grunn av tidligere branner på internatet, er PU spesielt opptatt av at lightere og fyrstikker ikke skal finne veien inn. Derfor må de innsatte kle seg nakne når de kommer,» svarer Tuva Otterlei Blikom, kommunikasjonsrådgiver hos PU via epost. Politiet har etter det Ny Tid kjenner til forandret rutinene på Trandum, og sluttet å kle alle voksne som skal inn nakne.

Se hovedsaken om Mithel Ghaneem som spontanaborterte, ble lagt i håndjern, kledd naken og deportert.

Kommentarer