Jean Quatremer: Les Salauds de l’Europe. Guide à l’usage des eurosceptiques. Calmann Lévy

Jean Quatremer, journaliste, auteur de "Sexe , Mensonges et Medias" sur le plateau de LCI. BOULOGNE-BILLANCOURT-15/03/2012/Credit:IBO/SIPA/1203211554

Mykporno for neisiden


Som den moderne verdens siste pasifistiske utopi må Europa-eventyret fortsette, skriver Jean Quatremer, som likevel fort kan bli neisidens nyttige idiot.

Skribent for NY TID på Europa-spørsmål.
Email: Pfrisvold@gmail.com
Publisert: 2017-04-11
Les Salauds de l’Europe Guide à l’usage des eurosceptiques
Forfatter: Jean Quatremer
Forlag: Calmann Lévy,

Les Salauds de l’Europe. Guide à l’usage des eurosceptiques – «Europas drittsekker. Praktisk guide for euroskeptikere» er ført i pennen av Jean Quatremer, den franske avisen Libérations korrespondent i Brussel gjennom 20 år. Få temaer får så mange sinn i kok som EU. Jasiden vektlegger det historiske perspektivet om fred, samarbeid og forbrødring; neisiden økonomisk misere, arbeidsløshet, byråkrati og tvang. Det siste vi trenger er en bok som dytter oss ned i gamle skyttergraver, og Les Salauds de l’Europe er heldigvis ikke en slik. I stedet gjør forfatteren et interessant forsøk på å fornye debatten, sett fra begge sider.

Nyttige idioter. Er EU-prosjektet gått for langt, eller er det kommet for kort? Fjerning av interne grenser for å lette handel og bevegelse mellom landene, og innføring av stordriftsfordeler for å hevde seg på det globale markedet, har ikke forhindret avindustrialisering i Europa. Kapping om lavest mulig skattenivå og manglende grenseoppganger for sosiale rettigheter har satt EU-landene opp mot hverandre. Forslag som Bolkenstein-direktivet – senere Tjenestedirektivet – som skulle gi polske rørleggere rett til å utkonkurrere kollegaer i andre land med sitt hjemlige lønnsnivå, viste hvordan økonomisk teori trumfet politisk forståelse.

Beskrivelsene av EUs manglende kontroll over Schengen-landenes yttergrense og de katastrofale menneskelige konsekvensene av eurosamarbeidets institusjonelle svakheter, er lesning som garantert vil gi Trygve Slagsvold Vedum en lett ereksjon. Særlig i de første kapitlene serverer Quatremer eksempler på EUs utilstrekkelighet og grufulle fadeser på et sølvfat til EU-motstandere. Lenins begrep om nyttige idioter – folk som uten selv å vite det blir manipulert til å gå andres ærend – gis ny mening i Quatremers EU: Europeerne er globaliseringens nyttige idioter. Fattige som følge av sin higen etter å fjerne grenser, og med lukkede øyne for valutamanipulering, miljøkriminalitet og sosial dumping, går vi lett ned i knestående for å suge til oss noen doser kinesisk kapital. Med de USA- og EU-dominerte Bretton Woods-institusjonenes u-landsbeskyttende spilleregler, forbys europeiske bedrifter å eie sine egne operasjoner i Kina. Med tvungen teknologioverføring og …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal