Mye til felles

Populisme og innvandringsskepsis er to av grunnene til at statsvitere mener det er riktig å se Frp og Dansk Folkeparti i sammenheng.

KØBENHAVN 20000928:Euromotstanderen samlet til valgvake i Folketinget begynte å sprette champagnekorkene da stemmeresultatene rulletover tv-skjermene. Aller mest fornøyd var lederen for Dansk Folkeparti
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 22.11.2007
[politikk] I forrige ukes Ny Tid tok Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen sterk avstand fra at partiet hans til stadighet blir sammenliknet med Dansk Folkeparti. Amundsen mener forskjellene er langt mer påfallende enn likhetene. Det er ikke professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Tor Bjørklund enig i.

– Jeg må gi Amundsen rett i at det er noen klare forskjeller, men du verden så mange likhetspunkter det er også. Først og fremst at begge partier profilerer seg som det mest innvandringsskeptiske alternativet i hvert sitt land, noe som tydelig reflekteres i velgernes holdninger. Både Frp og Dansk Folkeparti har velgere hvis særpreg fremfor noe er skepsis til innvandrere. Videre ser man klare likheter i velgernes sosiale bakgrunn. Både Frp og Dansk Folkeparti er det partiet i sine respektive land som henter flest stemmer blant folk med lav utdanning. Dessuten har begge partier en klar overvekt av menn.

Bjørklund påpeker at slektskapet de to partiene i mellom kan spores tilbake til stiftelsen av «Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep», som er forløperen til dagens Frp.

– Anders Langes parti ville nok ikke blitt stiftet i 1973, hadde det ikke vært for Mogens Glistrups Fremskridtsparti i Danmark, forløperen til Dansk Folkeparti. Lange var sterkt inspirert av Glistrups brakinntog i dansk politikk året før. Han uttalte selv at «Glistrup tente lunten. Nå er eksplosjonen skjedd», sier Bjørklund.

Tidligere partiformann Carl I. Hagen skriver i sine memoarer varmt om det danske Fremkridtsparti og tanken på å bruke deres navn. Siden har Langes parti blitt til Frp, mens Dansk Folkeparti oppstod som en utbruddsgruppe fra Fremskridtspartiet i 1995, med dagens formann Pia Kjærsgaard i spissen. DF markerte seg tidlig som et nasjonalistisk parti med restriktiv innvandringspolitikk som sin hjertesak. I tillegg kom EU-motstand og sterk vekt på velferd, men uten et ønske om private aktører. Sterke krav om skattelettelser og en liberalistisk ideologi har DF således manglet, og her må Bjørklund må si seg enig i at det er en forskjell fra Frp. Imidlertid stiller han spørsmål ved hvor dypt denne forskjellen stikker.

– Det er jo opplest og vedtatt at Frp er et liberalistisk parti. Samtidig har vi sett eksempler tidligere på at partiet har fraveket denne kursen i perioder. I 1993 satte Hagen en midlertidig strek over målet om skattelettelser, for å verne om andre saker, blant annet eldreomsorg, i en periode da norsk økonomi var preget av høy arbeidsledighet og stor utenlandsgjeld. Det tyder på at kravet om lavere skatter er kontekstuelt betinget, gitt den økonomiske situasjonen Norge har i dag, sier Bjørklund.

I sin ferske masteroppgave i statsvitenskap har Trond Johansen sammenliknet partiprogrammene til Frp, DF og svenske Sverigedemokraterna. Han mener Frp og DF først og fremst er bundet sammen gjennom en politisk retorikk som er gjennomsyret av populisme.

– Med populisme mener jeg at begge partiene er forkjempere for større innslag av direkte demokrati, at begge hevder å snakke på vegne av «folket» samt at begge partiene preges av en utpreget «anti-establishment» holdning. DFs populisme har imidlertid et nasjonalistisk utgangspunkt som ikke kan overføres til Frp, sier Johansen.

Hovedforskjellene fant han innen «anti-establishment»-dimensjonen.

– DF ser EU som en trussel mot den danske egenarten, mens Frp er EU-nøytrale i sitt program. I tillegg er DF mer eksplisitte i forhold til å spille på fremmedfrykt når «de andre», altså de som er ekskludert fra «folket», omtales, avslutter Johansen.

Kommentarer