Bestill sommerutgaven her

Motorisert vinterjakt på Hardangervidda – barbarisk dyremishandling

KRONIKK: Norges Miljøvernforbund og Dyrenes Rett varsler anmeldelse dersom Mattilsynet og Miljødirektoratet iverksetter motorisert vinterjakt på Hardangervidda.

Medforfatter: Ruben M. Oddekalv. Leder, Norges Miljøvernforbund

Departementene bad allerede i midten av september Miljødirektoratet om å forberede et eventuelt ekstraordinært uttak på Hardangervidda. Mattilsynet har hele tiden vært tydelig på at dette vil bli nødvendig, da det erfaringsmessig ikke vil være mulig å skyte nok dyr under ordinær jakt til å imøtekomme deres ønsker om CWD-prøver. De vil ha prøver av nesten alle voksne bukker og 1000-1500 simler.

Samtlige prøver fra sommer- og høstjakta er frie for CWD. Ingenting tyder på at sykdommen er særlig smittsom eller at den i det hele tatt finnes. Likevel vil Mattilsynet og Miljødirektoratet skyte ned stammen på Hardangervidda. Etter planen skal den reduseres til minimal genetisk levedyktig bestand i løpet av 2-3 år, på bakgrunn av ett enkelt CWD-tilfelle i 2020.

Dette vil sette Norge på verdenskartet som en av verstingene når det gjelder artsvern og dyrevern.

Hvor er gangsynet hos departementene og de som forvalter vår største og viktigste villreinstamme? Den er også Europas største villreinstamme, og utgjør 30 % av den gjenværende villreinen i Europa. Det er grov faunakriminalitet norske myndigheter er i ferd med å begå, men enda verre er den barbariske dyremishandlingen de vil sette i gang.

Dyrene er utslitte etter nesten to måneder med utvidet jakt. De er utsatt for forstyrrelser året rundt og får aldri fred. Følgene av forstyrrelsene er at de klumper seg sammen på en liten del av leveområdene, i frykt for å komme nær mennesker. De får ikke utnyttet beiteområdene. Dyrene svekkes og blir mer utsatt for parasitter og sykdommer. Kalvene er små, det meldes om vekter på 10-12 kilo og helt ned i 6 kilo.

Skyte fra helikopter

Denne skrøpelige bestanden vil Mattilsynet og Miljødirektoratet sette i gang motorisert herjing med i vinter. De vil forfølge dyrene med snøscootere på vinterføre og skyte dem ned fra helikopter. De vil drepe de store dyrene, og etterlate hundrevis av kalver morløse og sjanseløse. Det legges opp til den verste mishandling av ville dyr i Norge noensinne.

Selv små forstyrrelser kan få store konsekvenser for villrein som trenger ro for å spare på energien om vinteren. Ved 10 minutters flukt bruker villreinen 21 % av energien sin. Ved stadig flukt vil det gå utover kroppsvekt, som igjen gjør dyrene mindre egnet til å overleve det tøffe klimaet. Det kan bli massedød av utpinte villrein utover vinteren og våren.

Samtidig settes villreinen i nærliggende områder i fare. Ved motorisert jakt kan dyrene forsøke å flykte ut av området. Dersom de kommer seg over i Nordfjella eller Setesdal kan villreinstammene også der bli skutt ned.

I tillegg kommer de langsiktige konsekvensene. Lav andel voksen bukk vil føre til mange seinfødte kalver som ikke rekker å bygge opp nødvendige fettreserver til vinteren. Det blir få dyr til å grave frem vinterbeite, med mindre mat og redusert overlevelse på kalver og simler. En svekket bestand vil være enda mer sårbar for forstyrrelser.

Naturmangfoldloven

Begge etatene bryter det lovverket de er satt til å forvalte. Dyrevelferdsloven krever at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Naturmangfoldlovens føre var prinsipp sier at irreversibel skade på naturmangfoldet skal unngås. I stedet bruker de føre var prinsippet til å skyte ned for sikkerhets skyld.

Dette handler ifølge Bollestad om eksportnæring og handelsinteresser. Staten er mer opptatt av omsetning av kjøtt enn å ta vare på levende liv og verne om trua arter. De har lagt brakk et villreinområde, med de følgene det får for økosystemet som i tusener av år har vært tilpasset villreinen. Nå står Hardangervidda nasjonalpark for tur.

I letingen etter CWD kan de komme til å utrydde villreinen, og på veien dit vil de drive motorisert herjing med dyrene og utsette dem for sultedød. Dette vil sette Norge på verdenskartet som en av verstingene når det gjelder artsvern og dyrevern. Villreinen er vår ansvarsart, en globalt og nasjonalt truet art. Den er nå mer truet enn noensinne, på grunn av Mattilsynets frykt for smittestoff. Vi må slutte å være passive tilskuere til dette, men stå opp for villreinen før det er for sent.

Jenny Rolness
Leder for foreningen Dyrenes Rett.

Du vil kanskje også like