Motorbåter Til Besvær

Torsdag denne uken gikk Stortingets forsvarskomité inn for anskaffelse av fem nye missiltorpedobåter (MTB) til en samlet pris på fem milliarder (!) kroner. Pengebruken kunne man nok uansett satt spørsmålstegn ved, men desto mer oppsiktsvekkende blir det når vi vet at Forsvaret selv ikke ønsker å prioritere nye MTBer. Forsvarets perspektiv er at innkjøpet vil […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 16.10.2003

Torsdag denne uken gikk Stortingets forsvarskomité inn for anskaffelse av fem nye missiltorpedobåter (MTB) til en samlet pris på fem milliarder (!) kroner. Pengebruken kunne man nok uansett satt spørsmålstegn ved, men desto mer oppsiktsvekkende blir det når vi vet at Forsvaret selv ikke ønsker å prioritere nye MTBer.

Forsvarets perspektiv er at innkjøpet vil gå på bekostning av andre oppgaver og andre anskaffelser, og således gir et dårligere forsvar. Komiteens perspektiv er at “vi vil få noen fantastiske skip som vekker internasjonal oppsikt,” for å sitere saksordfører Bjørn Hernæs (H). Og ja, båtene er sikkert like fantastisk oppsiktsvekkende som Bjørn Rune Gjelstens offshorebåt. Det betyr ikke uten videre at de er nyttige.

Vi er ikke militærfaglige eksperter, og skal ikke mene all verden om hvorvidt nye MTBer er hva Forsvaret trenger mest. Men når forsvarskomiteen, unntatt SV, finner det for godt å overkjøre de forsvarsfaglige vurderingene er det grunn til å stille spørsmål. Vi ser ikke bort fra at Forsvaret kan gjøre feilvurderinger – det finnes det vel solide erfaringer for. Men når det oppstår slik uenighet mellom Forsvaret og politikerne kan det ikke skyldes annet enn at Stortinget har talt utydelig, eller Forsvaret hørt dårlig etter, når sikkerhetspolitiske strategier er meislet ut.

Stortinget bør nemlig gi klare signaler om hva slags forsvar man “bestiller”, og deretter gi bevilgninger som står i forhold til dette. Dersom Forsvarets egne prioriteringer er annerledes, bør politikerne gi klar beskjed om å korrigere kursen, heller enn å gripe inn i enkeltinnkjøp.

Det tror vi i og for seg politikerne forstår. Derfor er det grunn til å mistenke at MTB-kjøpene handler om symbolsak, politisk stolthet og om arbeidsplasser i verftsindustrien. Det er nesten pinlig å måtte påpeke at sikkerhetspolitikk er for viktig til å være et sysselsettingstiltak, og i og for seg like pinlig å måtte påpeke at reduksjoner i forsvarsaktiviteten på andre områder også har arbeidsplasskonsekvenser.

Dét bør imidlertid ikke være avgjørende. Forsvaret må være dimensjonert etter utfordringene. Arbeidsplassene skal vi klare å skape i dette landet. Men det kan gjøres på andre måter enn å bygge krigsskip.

Kommentarer