Møter motstand

Tyrkiske myndigheter provo-serer ved å hemmeligholde planene om atomkraftverk.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 27.04.2006

Av Egil Guthormsen post@nytid.no

[energipolitikk] Innbyggerne i Tyrkias nordligste by Sinop føler en stigende uro etter at myndighetene har besluttet å starte byggingen av et atomkraftverk innenfor kommunegrensene. Når Tyrkia trer inn i atomkraftalderen, er byen ved Svartehavet først ut. Senere skal også byene Konya og Mersin få sine atomanlegg.

Atomkraftplanene overrasker og provoserer mange tyrkere i dag, selv om de vil skape

arbeidsplasser. Tsjernobyl-ulykken i nabolandet Ukraina i april 1986 sitter fortsatt dypt i folks bevissthet.

Kraftkrise

Ifølge det tyrkiske energidepartementet står Tyrkia overfor en formidabel økning i energiforbruket og trenger derfor en solid energi-

tilgang. Gassleveransene fra Russland og Iran er usikre, og prisstigning på olje og gass har ført til skyhøye strømpriser. Atomkraft seiler opp som regjeringens alternativ.

Statsminister Recep Tayyip Erdogan har derfor lagt fram en plan om å bygge tre atomkraftverk. Alle tre anleggene skal stå ferdig i 2012. Sinop er først ut med byggestart neste år.

– Tyrkia står overfor en virkelig kraftkrise med mindre vi foretar oss noe nå, forklarer Bulent Ismen i energidepartementet.

– Vi trenger 54.000 nye megawatt fram mot år 2020 for å dekke etterspørsel og tilstrekkelig kraftreservetilgang. Atomkraftverkene vil dekke inn ti prosent av denne økningen.

Nå reagerer miljøbevegelsen i Tyrkia. Oya Koca i den nystiftede organisasjonen Sinop Bizim (Vårt Sinop) mener miljøaspektet er skjøvet under teppet og at bygging av vindmølleparker kan produsere dobbelt så mye som de planlagte atomkraftverkene. Slike byggeplaner foreligger ikke hos myndighetene i dag.

Sterk motstand

Planene om atomkraftutbygging har vært en varm potet for myndighetene i Ankara i snart 30 år. Diskusjonen påvirkes både av energibehovet og prisnivået på strøm, i dette store landet med sine 73 millioner innbyggere. Sosialdemokrat og tidligere statsminister Bulent Ecevit uttalte i 2000 at «siden verden for øvrig forlater atomkraft som energiforsyning, bør Tyrkia gjøre det samme». Han understreket dessuten at Tyrkia burde redusere sine CO2-utslipp. Dette skulle gjøres ved økt bruk av gasskraft istedenfor kullkraft, samt miljøvennlige energikilder som sol- og vindkraft.

Koca i Sinop Bizim sier fra Istanbul: – Vindkraft er et reelt alternativ. Vi har en særdeles lang kyststripe med mye vind. Det gir et stort potensial for energiutvinning.

– Energidepartementet gir ikke fra seg opplysninger til de lokale myndighetene. Tvert imot, det er kun Erdogans regjering og kontakter mot USA som blir informert. Siden Tyrkia er en del av USAs Global Partnership, er det nesten ingen verken i FN-systemet eller andre land som stiller seg kritiske til det som skjer, sier miljøaktivisten.

Hun mener myndighetene snakker i gåter til opinionen. Det eneste de sier rett ut er at atomkraftverk skal bygges og at energien er miljøvennlig.

– En ren løgn, for de forteller ikke at utvinning av uran og lagring av anriket uran kan være ekstremt farlig for mennesker og natur. Finnes det en krisehåndteringsplan dersom en ulykke skulle skje? Vi vet ingenting, for nå er alt hemmelig, og det uroer folk i Sinop og Tyrkia for øvrig. Det bør også bekymre våre naboland og i Europa.

Kommentarer