Mot norsk logring for USA

Fredsforskningsstudenter på Blindern har nå startet en kampanje mot det man mener er en uselvstendig og unnfallende norsk utenrikspolitikk.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.02.2002

Hvis du mener at Norge fører en uselvstendig og unnfallende utenrikspolitikk, kan du nå undertegne et brev der du fraskriver Utenriksdepartementet retten til å representere deg i internasjonale saker. Det er PROION (Peace Research – Optimistic Initiatives, Oslo, Norway) sammen med Studenter For Fred på universitetet i Oslo som har tatt initiativet til kampanjen. Onsdag i forrige uke gikk startskuddet for kampanjen med underskriftsaksjon på Fredrikkeplassen på Blindern. Det er særlig Norges rolle som ukritisk støttespiller til USA i Midtøsten og Afghanistan som trekkes fram som konkrete eksempler på den uselvstendige utenrikspolitikken. Likeledes hemmeligholdte beslutningsprosesser og handlinger på tvers av folkerett og FN-resolusjoner.

På tide å protestere

I en løpeseddel fra kampanjen står det blant annet følgende om Norges rolle i Midt-Østenkonflikten: “Det er naivt å tro at man kan få slutt på terror fra en okkupert befolkning som i tillegg diskrimineres og utnyttes økonomisk. Unnfallenhet overfor dette er forkastelig”. I forhold til åpenhet om utenrikspolitiske spørsmål, mener kampanjen at “utenrikspolitikk må bli en del av den demokratiske bevissthet og gjøres til et synlig spørsmål ved alle stortingsvalg”.

Målet for kampanjen er å vise at mange protesterer mot den uselvstendige norske utenrikspolitikken, sier kampanjens pressekontakt Johannes Rekkedal, til Ny Tid. Han mener det er på tide å protestere mot en politikk som er en uforbeholden støtte til USA. For eksempel støtten til USAs krig i Afghanistan til tross for stor skepsis i folket. Norges holdning til Israel har han heller ikke mye godt å si om.

– Norges holdning til Israel er forkastelig. Når vi inntar en nøytral holdning i konflikten mellom Israel og palestinerne, må vi kritisere begge parter og ikke tie når Israel krenker menneskerettighetene. Et eksempel er at Norge stemte blankt i FNs sikkerhetsråd i spørsmålet om utplassering av FN-observatører i Israel. Israelerne ville ikke ha slike observatører, og Norge gjorde som både Israel og USA ønsket.

Utenrikspolitikken har, ifølge Rekkedal, mistet tillit i en stor del av befolkningen. Han mener det nå er nødvendig å vise regjeringa at det er motstand i befolkningen mot mange av beslutningene som tas. Beslutninger som han mener ofte strider mot folkeretten og menneskerettighetene.

Lukkede dører

– Beslutningene tas over hodet på folk, bak lukkede dører. Vi får ikke engang vite om det på forhånd. Praksisen med at Utenriksdepartementet informerer den utvidede utenrikskomitéen i lukkede møter der ingen kan rapportere om hva som diskuteres, er udemokratisk.

Rekkedal er ikke redd for at folk skal synes at kampanjen kanskje er vel optimistisk og le av dem.

– Da får de bare le. Vi vil vise at vi i Norge er mange politisk engasjerte ungdommer. Ungdommer som bryr seg. Det er selvfølgelig en stor oppgave å forandre norsk utenrikspolitikk. Vi mener imidlertid at en symbolsk protest som dette er viktig, understreker Rekkedal.

Han opplyser at de i første omgang har en målsetting om å få 2000 underskrifter. Kampanjen er lagt ut på PROIONs nettsider slik at flest mulig kan skrive under. Lørdag 16. februar skal kampanjen være medarrangør for en demonstrasjon mot Israel i Oslo.

Ikke smiske for USA

Tom Egil Torgersen som studerer ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet er en av dem som underskrev brevet. Han mener at kampanjen er et positivt tiltak.

– Det har vært lite organisert motstand mot norsk utenrikspolitikk, og jeg håper at denne kampanjen kan øke bevisstheten rundt disse spørsmålene. Jeg er lite glad for Norges smisking i forhold til USA. Dette har kommet godt tilsyne den siste tida når det gjelder Norges holdning til amerikanernes behandling av al-Qaida fanger på Cuba.

Hanne Sjølie som studerer matematikk og statistikk, er også positiv til kampanjen. Hun er enig i alt som står i kampanjebrevet og sier hun er spesielt oppgitt over Utenriksminister Jan Petersens holdning overfor USA.

– Tror du en kampanje som dette vil forandre norsk utenrikspolitikk?

– Nei, jeg tror egentlig ikke det, men det er bra at noen gjør noe. Vi er jo et eget land, og da må vi ha egne meninger.

Kommentarer