Mot menneskelighetens horisonter

Den deltakende dokumentarfilmgenrens gest hvor kameraet gis til den andre, er bare en ny måte å installere og bekrefte dominansforhold på, lyder Pooja Rangans kritikk av dokumentarismens «humanitære impuls». 

Nina Trige Andersen
Trige Andersen er frilansjournalist og historiker.
Email: nina.trige.andersen@gmail.com
Publisert: 01.08.2018
Immediations. The Humanitarian Impulse in Documentary
Forfatter: Pooja Ranga
Duke University Press, USA

Det er en «farefuld vej» Pooja Rangan har bevæget sig ud på, konstaterer hun selv i bogen Immediations, der er en kritisk analyse af dokumentarfilmens «humanitære impuls». Og det er det vel. Kritik af nogen der mener det godt, bliver sjældent venligt modtaget. Ikke desto mindre har Rangan formuleret en overbevisende og tankevækkende kritik af en tradition der forsøger at give marginaliserede og undertrykte en stemme – for gennem stemmen kan de gøre krav på deres menneskelighed.

Når progressive dokumentarister i forrige århundrede skildrede «den anden» og dennes uretfærdige vilkår, for derigennem at anråbe beskuerens sympati, lå der et iboende – og ofte kolonialt – magtforhold i selve repræsentationen. Det problem har nutidens deltagende dokumentarfilmgenre forsøgt at løse ved at give kameraet til den anden. Men det rykker i praksis ikke ret meget, lyder Rangans påstand: «Jeg anser repræsentationen af menneskeligheden hos den lidende anden og invitationen til at disse kan repræsentere sig selv som to sider af samme misforståede problematik,» skriver filmamanuensen. Grundproblemet ved begge tilgange er ifølge Rangan at de søger at fremkalde den andens menneskelighed ud fra allerede fastlagte forestillinger om hvad menneskelighed overhovedet er. I den forstand er disse progressive dokumentaristiske genrer med til at udøve den magt der ligger i at regulere hvad der tæller og ikke tæller som menneskeligt.

Pseudodeltagelse

Pooja Ranga

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.