Mossad kan nekte innsyn

Regjeringen vil at overvåkingstjenester fra andre land skal kunne nekte nordmenn innsyn i sine mapper hos POT.

Har du vært palestina-aktivist, er det ikke umulig at Politiets overvåkingstjeneste (POT) har lagd en mappe på deg.

Men dersom du ønsker innsyn i mappen, kan Israels overvåkingstjeneste Mossad nekte deg å se hva de har levert av informasjon om deg til POT.

Det blir i hvertfall resultatet dersom Stoltenberg får det som den vil. Den 20. april la Regjeringen fram et forslag om unntak fra innsynsretten – eller presissering av innsynsloven, som Justisdepartementet kaller det i en pressemelding.

Her heter det at personer som ber om innsyn i mappen sin hos POT, ikke vil få innsyn i opplysninger gitt av et annet lands overvakingstjeneste dersom denne tjenesten nekter slikt innsyn.

Etter lovens paragraf 2 gjelder allerede visse unntak fra innsynsretten, blant annet når dette kan skade forholdet til en fremmed stat eller forholdet til samarbeidende tjeneste.

Ifølge Justisdepartementet synes samarbeidende tjenester gjennomgående å anse seg som eier av opplysningene som utveksles mellom tjenestene. Flere samarbeidende tjenester har på prinsipielt grunnlag reagert negativt på at innsynsutvalget i Norge flere ganger har henvendt seg til samarbeidende tjenester for å innhente uttalelse om avgraderingsspørsmålet.

Et eventuelt innsyn i informasjon som er gitt av overvåkingstjenester i utlandet, kan skade forholdet til POT, heter det i pressemeldingen fra departementet.

– Lovendringen vil ikke medføre et vesentlig reelt skår i innsynsretten. For å kunne utføre sine oppgaver i tråd med fastlagte målsettinger, er det av avgjørende betydning for overvåkingstjenesten å ha mest mulig fri tilgang på informasjon fra samarbeidende tjenester, og en høy grad av tillit tjenestene imellom, kommenterer justisminister Hanne Harlem.

Men hvorvidt Mossad har noe på deg, får du neppe vite hvis Stortinget godkjenner lovendringsforslaget.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here