Mossad-agenter letter på sløret


Dokumentaren Inside the Mossad avslører tidligere Mossad-agenters spionhistorier fra innsiden – noen av dem til og med om nylige hendelser. 

Email: bernarddichek@gmail.com
Publisert: 2018-09-03
Inside the Mossad: Imperfect Spies
Regisør: Duki Dror
(Israel)

Spioner og hemmelige agenter kan synes å leve eventyrlige og helt uvanlige liv, men i minst ett henseende er de akkurat som oss andre: De har et dyptfølt ønske om å snakke om sine bragder og dele en slags felles forståelse. Dette er i hvert fall en av mine konklusjoner etter å ha sett Inside the Mossad: Imperfect Spies, Duki Drors fascinerende, men urovekkende film om Israels etterretningsorganisasjon Mossad – ansvarlig for hemmelige operasjoner i andre land, inkludert drap.

Mossad havnet først i internasjonalt søkelys i 1960 da en gruppe ledet av politikeren og den tidligere etterretningsoffiseren Rafi Eitan lyktes i å kidnappe Adolf Eichmann, en av arkitektene bak Nazi-Tysklands Holocaust, som kostet seks millioner jøder livet. Eitan forsikret seg om at Eichmann ble brakt tilbake til Israel og stilt for retten. 

Denne dristige bragden var betydningsfull ikke bare på grunn av selve operasjonens suksess, men også fordi få stilte kritiske spørsmål til den moralske rettferdiggjøringen av den, ettersom Eichmann fikk sjansen til å forsvare seg i en rettssal. Men i årene etterpå har Mossad gjennomført mange operasjoner hvor terrorister og personer som er blitt ansett for å utgjøre en dødelig fare for landet, rett og slett er blitt drept. I filmen skildrer Eitan en slik hendelse, der en israelsk offiser i hæren som ble oppdaget mens han solgte militære hemmeligheter til et fiendtlig arabisk land, ble kidnappet i Europa. Kroppen hans ble siden sluppet fra et fly over Middelhavet.

Mossad-agenters historier

91 år gamle Eitan og en annen pensjonert Mossad-leder, den to år eldre Zvi Zamir, ser ut til å fryde seg over muligheten til å fortelle om alt de hadde forpliktet seg til å tie om i så mange år. Kanskje virket det nedslående på dem begge at rivalene fikk så mye oppmerksomhet i en film fra 2012 som har fått mye hederlig omtale: The Gatekeepers. I filmen snakker tidligere ledere for Israels interne sikkerhetstjeneste, kjent som Shin Bet (tenk FBI versus Mossads CIA), åpent om sine suksesser og feilgrep. Også i Imperfect Spies later det til at filmskaperen Duku Dror på skarpsindig vis har gått ut fra at aldrende veteraner som Eitan og Zamir ville ha lite å skjule og et og annet de gjerne ville lufte.

Det var faktisk Mossad som fikk den israelske statsminister Netanyahu til å avstå fra å gå til militær aksjon mot …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195 kvartal