Mossad-agenter letter på sløret

Dokumentaren Inside the Mossad avslører tidligere Mossad-agenters spionhistorier fra innsiden – noen av dem til og med om nylige hendelser. 
Bernard Dichek
Email: bernarddichek@gmail.com
Publisert: 03.09.2018

Inside the Mossad: Imperfect Spies

Duki Dror

Israel

Spioner og hemmelige agenter kan synes å leve eventyrlige og helt uvanlige liv, men i minst ett henseende er de akkurat som oss andre: De har et dyptfølt ønske om å snakke om sine bragder og dele en slags felles forståelse. Dette er i hvert fall en av mine konklusjoner etter å ha sett Inside the Mossad: Imperfect Spies, Duki Drors fascinerende, men urovekkende film om Israels etterretningsorganisasjon Mossad – ansvarlig for hemmelige operasjoner i andre land, inkludert drap.

Mossad havnet først i internasjonalt søkelys i 1960 da en gruppe ledet av politikeren og den tidligere etterretningsoffiseren Rafi Eitan lyktes i å kidnappe Adolf Eichmann, en av arkitektene bak Nazi-Tysklands Holocaust, som kostet seks millioner jøder livet. Eitan forsikret seg om at Eichmann ble brakt tilbake til Israel og stilt for retten. 

Denne dristige bragden var betydningsfull ikke bare på grunn av selve operasjonens suksess, men også fordi få stilte kritiske spørsmål til den moralske rettferdiggjøringen av den, ettersom Eichmann fikk sjansen til å forsvare seg i en rettssal. Men i årene etterpå har Mossad gjennomført mange operasjoner hvor terrorister og personer som er blitt ansett for å utgjøre en dødelig fare for landet, rett og slett er blitt drept. I filmen skildrer Eitan en slik hendelse, der en israelsk offiser i hæren som ble oppdaget mens han solgte militære hemmeligheter til et fiendtlig arabisk land, ble kidnappet i Europa. Kroppen hans ble siden sluppet fra et fly over Middelhavet.

Mossad-agenters historier

91 år gamle Eitan og en annen pensjonert Mossad-leder, den to år eldre Zvi Zamir, ser ut til å fryde seg over muligheten til å fortelle om alt de hadde forpliktet seg til å tie om i så mange år. Kanskje virket det nedslående på dem begge at rivalene fikk så mye oppmerksomhet i en film fra 2012 som har fått mye hederlig omtale: The Gatekeepers. I filmen snakker tidligere ledere for Israels interne sikkerhetstjeneste, kjent som Shin Bet (tenk FBI versus Mossads CIA), åpent om sine suksesser og feilgrep. Også i Imperfect Spies later det til at filmskaperen Duku Dror på skarpsindig vis har gått ut fra at aldrende veteraner som Eitan og Zamir ville ha lite å skjule og et og annet de gjerne ville lufte.

Det var faktisk Mossad som fikk den israelske statsminister Netanyahu til å avstå fra å gå til militær aksjon mot Iran.

Særlig ivrig virker Zamir etter å renvaske seg for beskyldninger om at han ikke lyktes i å advare landets regjering om Egypt og Syrias angrepsplaner mot Israel i 1973. Han hevder utvetydig at hanga regjeringen en overbevisende etterretningsrapport med detaljerte opplysninger om angrepet i god tid før krigen var et faktum. Ifølge Zamir ble rapporten ignorert. Overraskelsesangrepet tok hæren på sengen og førte til at over 5000 israelere mistet livet.

Mange av de ti–tolv tidligere Mossad-agentene i filmen synes å avfeie med et skuldertrekk at noen av aktivitetene deres ble rettferdiggjort på tvilsomt moralsk grunnlag. Særlig opprørende er historien om en Mossad-agent som rekrutterte en beduingjeter i Libanon som dobbeltagent. Gjeteren advarte sin Mossad-kontakt om at en libanesisk terroristgruppe planla å krysse grensen for å gjennomføre et angrep inne i Israel. Men da terroristene tvang ham til å delta i angrepet, tok ikke Mossad-agenten de nødvendige forholdsreglene for å redde gjeterens liv.

Brikker i spillet

En dramatisk episode som leder tankene til John le Carrés berømte roman Spionen som kom inn fra kulden, blir fortalt av Tamar – en kvinnelig Mossad-agent som sammen med en mannlig kollega arbeidet i Egypt under dekke av å være et velstående fransk par. Som Carré forutser i romanen sin, fører det å arbeide så tett sammen under sterkt press i lang tid ofte til et romantisk forhold. Men da paret vender tilbake til Israel, insisterer lederen deres på at forholdet skal opphøre, på tross av Tamars protester. En annen Mossad-agent sier at i den verdenen de lever i, er mennesker ofte bare brikker i spillet.

Trass i det utiltalende bildet filmen presenterer av Mossads aktiviteter, antyder flere av agentene – temmelig overbevisende – at alternativet til enkelte av de utenomrettslige henrettelsene ville vært intet mindre enn en krig som ville kostet langt flere mennesker livet. Og stikk imot oppfatningen om at sikkerhetseksperter som er trent i bruk av vold, kan være tilbøyelige til å benytte denne ferdigheten, anbefaler de ofte tilbakeholdenhet fremfor handling, slik det kommer frem i The Gatekeepers.

Imperfect Spies er en treffende vri på John le Carrés roman Den perfekte spion. 

Dette er også tilfellet i en hendelse som blir skildret i Imperfect Spies. Det var faktisk Mossad-folk som fikk den israelske statsminister Netanyahu til å avstå fra å gå til militær aksjon mot Iran.

En Mossad-tjenestemann forteller i filmen at hans bekymring for at Netanyahu ville beordre et angrep på Irans atomanlegg, førte ham til et møte med en amerikansk CIA-kollega. Her oppmuntret han CIA til å støtte president Obamas initiativ til å få en atomvåpenavtale med Iran. Signeringen av avtalen forhindret – i det minste midlertidig – muligheten for israelsk militær aktivitet.

Et råttent yrke

Filmens tittel, Imperfect Spies – en treffende vri på le Carrés roman Den perfekte spion – sier sitt om tilværelsen til utøverne av dette uvanlige og temmelig råtne yrket. I sin alminnelighet – og i Israel i særdeleshet. Filmens moralske dilemmaer gjør at selv de iherdigste talsmenn for Israels rett til å forsvare seg mot sine mange omkringliggende fiender, vil merke at Imperfect Spies er en bitter pille å svelge.

Siden Israel ikke kan stole på at andre nasjoner skal forsvare dets eksistens, vil landet sannsynligvis fortsette å bruke Mossad som en nøkkelspiller i forsvarsarsenalet. Og nå som lokket synes å være fjernet, og innsidehistorier kommer ut – noen endatil om nylige hendelser – kan vi vente å se flere produksjoner i samme sjanger. Men ikke nødvendigvis bare fra Israel. 

Gratis prøve
Kommentarer