Den gang Norman Solomon og John Y. Jones (m/h) ble tatt imot av forskningssjef Asle Toje (tv) da han i 2013 kom til Nobelinstituttet og overleverte to esker med 100.000 underskrifter som oppfordrer til å tildele nobels fredspris til varsleren Bradley Manning Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Modernitetens uutholdelige meningsløshet 


Asle Tojes nyutgitte bok forsvarer konservative verdier fremfor liberalistiske og fører et moderat forsvar for nasjonalstaten.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2016-10-13

Asle Toje:
Jernburet. Liberalismens krise
Dreyer, 2016

jernburet%2bforsideEU er i krise. Europa er i krise. Vil også andre land gjøre som Storbritannia og gå ut av EU? Muligheten ligger der. Tilliten til unionen er sterkt svekket. De østlige og vestlige landene krangler seg imellom om hvem som skal ta hovedvekten av flyktningstrømmen. I skyggen av et Europa i krise er det interessant å lese Jernburet. Liberalismens krise av Asle Toje, som nå foreligger i pocket-utgave. «Jernburet handler om at vi står fremmede overfor et system vi selv har skapt,» skriver Toje. Og han siterer Max Weber: «Jernburet er vår skjebne.» Med «vår skjebne» mente antakelig Max Weber Europas skjebne. Og Toje stiller seg kritisk den liberale ortodoksien. Virkeligheten er mer komplisert enn det ultraliberalistene vil ha det til, mener forfatteren.

Dannelsesreise. Toje tar oss med til det gamle Europas adelskap, til det liberale Europa, han diskuterer og forteller nasjonalstatens historie, drøfter problemene med identitet kontra nasjonalisme og problemene med multikulturalisme, og ikke minst tar han oss med til et møte med den franske forfatteren Michel Houellebecq.

Toje har et tredelt verdigrunnlag: «Jeg tenderer mot å være rød i sosiale spørsmål, liberal i økonomisk henseende, og konservativ når det gjelder kultur og politikk,» skriver han.
Denne boken er en dannelsesreise. I første kapittel befinner forfatteren seg i Polen. Det handler om Schlesien, et område som ble delt mellom Tyskland, Polen og Tsjekkoslovakia etter første verdenskrig. Tyskland beholdt Nedre Schlesien, mens Øvre Schlesien, som besto av både tyskere og polakker, ble delt mellom Tyskland og Polen. Det foregikk nasjonale kamper mellom etniske grupper i Øvre Schlesien, med militsgrupper på begge sider.

Neste kapittel tar oss med til det multikulturelle området Galizia. Vi befinner oss i dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, som ble revet i stykker av nasjonale motsetninger etter første verdenskrig.

Abonnement kr 195/kvartal

Toje tar oss med videre til Transnistria, som brøt seg løs fra Moldova etter en kort krig i 1992.

Mange typer frihet. Poenget med alle disse reisene er å gi selvopplevde eksempler på problemene med liberalismen. Dette gjør Toje på en utmerket måte. Forfatteren skriver: «Det liberale …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?