Modernitetens uutholdelige meningsløshet 

Asle Tojes nyutgitte bok forsvarer konservative verdier fremfor liberalistiske og fører et moderat forsvar for nasjonalstaten.

Den gang Norman Solomon og John Y. Jones (m/h) ble tatt imot av forskningssjef Asle Toje (tv) da han i 2013 kom til Nobelinstituttet og overleverte to esker med 100.000 underskrifter som oppfordrer til å tildele nobels fredspris til varsleren Bradley Manning Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Henning Næss

Asle Toje:
Jernburet. Liberalismens krise
Dreyer, 2016

jernburet%2bforsideEU er i krise. Europa er i krise. Vil også andre land gjøre som Storbritannia og gå ut av EU? Muligheten ligger der. Tilliten til unionen er sterkt svekket. De østlige og vestlige landene krangler seg imellom om hvem som skal ta hovedvekten av flyktningstrømmen. I skyggen av et Europa i krise er det interessant å lese Jernburet. Liberalismens krise av Asle Toje, som nå foreligger i pocket-utgave. «Jernburet handler om at vi står fremmede overfor et system vi selv har skapt,» skriver Toje. Og han siterer Max Weber: «Jernburet er vår skjebne.» Med «vår skjebne» mente antakelig Max Weber Europas skjebne. Og Toje stiller seg kritisk den liberale ortodoksien. Virkeligheten er mer komplisert enn det ultraliberalistene vil ha det til, mener forfatteren.

Dannelsesreise. Toje tar oss med til det gamle Europas adelskap, til det liberale Europa, han diskuterer og forteller nasjonalstatens historie, drøfter problemene med identitet kontra nasjonalisme og problemene med multikulturalisme, og ikke minst tar han oss med til et møte med den franske forfatteren Michel Houellebecq.

Toje har et tredelt verdigrunnlag: «Jeg tenderer mot å være rød i sosiale spørsmål, liberal i økonomisk henseende, og konservativ når det gjelder kultur og politikk,» skriver han.
Denne boken er en dannelsesreise. I første kapittel befinner forfatteren seg i Polen. Det handler om Schlesien, et område som ble delt mellom Tyskland, Polen og Tsjekkoslovakia etter første verdenskrig. Tyskland beholdt Nedre Schlesien, mens Øvre Schlesien, som besto av både tyskere og polakker, ble delt mellom Tyskland og Polen. Det foregikk nasjonale kamper mellom etniske grupper i Øvre Schlesien, med militsgrupper på begge sider.

Neste kapittel tar oss med til det multikulturelle området Galizia. Vi befinner oss i dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, som ble revet i stykker av nasjonale motsetninger etter første verdenskrig.

Toje tar oss med videre til Transnistria, som brøt seg løs fra Moldova etter en kort krig i 1992.

Mange typer frihet. Poenget med alle disse reisene er å gi selvopplevde eksempler på problemene med liberalismen. Dette gjør Toje på en utmerket måte. Forfatteren skriver: «Det liberale tiåret som startet på midten av 1990-tallet, var preget av en utenrikspolitisk aktivisme. Vestlige ledere skred til verket for å oppfylle sin egen profeti om en liberal verden.»

Toje ser på forholdet mellom landene i EU og overnasjonale myndigheter, hvilken rolle domstolen i Haag bør spille i samarbeidet mellom nasjoner som kommer i konflikt med hverandre, og hvordan skape økonomisk og moralsk oppreisning etter nasjonale utrenskninger. Forfatteren viser problemene med å forsvare ideer som multikulturalisme og globalisme. «En rekke europeiske land lot seg besnære av multikulturalisme som samfunnskontrakt,» skriver han. Ikke så rart. Europas hovedverdi har bestandig vært frihet. Men frihet kan være så mangt.

«Vi vet i dag forbausende lite om nasjonalisme, selv om dette er den mest mobiliserende ideologien verden har sett.»

Nasjonal identitet. Tanken med den liberale staten, slik som også Rudolf Steiner, som nevnes i boken, skildret den, var at den ikke skulle ha noen oppdragende funksjon. Den skulle være en ren «nattvekterstat», der statens oppgaver begrenser seg til forvaltningen av politi, rettsvesen og forsvar. Så er problemet: Hvordan definere nasjonal identitet? Og hva er viktigst: individuelle rettigheter eller fellesskap? Det er ingen tvil om at den frigjorte, liberale opinionen nå har vendt ryggen til det liberale prosjektet. Mange har begynt å sverge til nasjonalstaten igjen. Grensene i Europa stenges. Verdier kommer i konflikt med hverandre.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.