Moderasjon må til

Mens norske arbeidstakere også i årets lønnsoppgjør må nøye seg med moderate tillegg – om enn høyere enn hva det såkalte “solidaritetsalternativet” foreskriver – har norske bedriftsledere og styrer i år etter år bevilget seg selv og hverandre store lønnsøkninger. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) vet sjelden hvilket ben de skal stå på, når lederlønningene diskuteres. På […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 23.07.2003

Mens norske arbeidstakere også i årets lønnsoppgjør må nøye seg med moderate tillegg – om enn høyere enn hva det såkalte “solidaritetsalternativet” foreskriver – har norske bedriftsledere og styrer i år etter år bevilget seg selv og hverandre store lønnsøkninger.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) vet sjelden hvilket ben de skal stå på, når lederlønningene diskuteres. På den ene siden formaner de sine medlemmer om å vise måtehold – på den annen side forsvarer de at lønningene fyker i været. Og at noen skal blande seg inn i lønnsdannelsen til lederne, se det vil de ikke ha noe av. Moderasjonen skal være forbeholdt arbeidstakerne, må vite.

Det er selvsagt ikke slik at lønnsøkninger til noen få toppledere i en bedrift vil kjøre virksomheten i grøfta. Til det er de samlede beløpene tross alt for små, tatt i betraktning at de forbeholdes de få. Men like selvsagt er det slik at lederlønningene er et signal om at bedriftene har rom for økte lønninger. Da må NHO-medlemmene også finne seg i at de ansatte krever sitt.

Viktigere er det at de økte lederlønningene skaper et velstandsgap i det norske samfunnet som vi ikke ønsker. Vi vet av erfaring at noe av det som har bidratt til at Norge er et velstandssamfunn, er de relativt små forskjellene mellom folk. Det har gjort både arbeidstakerne og lederne lykkeligere og mer velstående.

Derfor setter vi pris på initiativet som har kommet fra LO, og som nå får støtte fra SV og Arbeiderpartiet, om en sterkere styring av lederlønningene. De to partiene vil nå legge fram et lovforslag for økt offentlighet om lederlønninger, slik at det blir vanskeligere for lederne å bevilge seg selv fete tillegg. Dette må følges opp med LOs forslag om at de ansattes lønn skal knyttes til lønnsutviklingen for ledere.

Både for de ansatte og for lederne er det viktig at lønnskostnadene står i forhold til lønnsomheten i bedriften. Det blir likevel absurd når NHO og deres medlemmer ikke forstår at dette må gjelde alle som bidrar til verdiskapningen. Dersom norske ledere skal få bedre betalt, må de først sørge for en økt lønnsomhet som gir rom for lønnsvekst for alle ansatte. Først da har de gjort jobben sin. Og da skal de få lønn som fortjent.

Kommentarer