Militære kjøretøyer til NATO-øvelsen. NTB scanpix

Mobiliserer før Norges største militærøvelse 

Det organiseres nå flere mobiliseringsmøter mot NATO-øvelsen Trident Juncture rundt omkring i Norge. «Det er en stadig større oppbygging av militarisme i Europa, og det er farlig,» sier en av fredsaksjonistene til Ny Tid. 

Kaisa Ytterhaug
Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 01.10.2018

Norge er vertsland for NATO-øvelsen Trident Juncture, som skal holdes i store deler av landet fra 25. oktober til 7. november. Sammen med andre norske fredsorganisasjoner ser styremedlem i Stopp NATO Henrik Hjelle for seg en aktiv høst:

«Vi vil bruke tiden fremover til å mobilisere større protestmarkeringer som finner sted i Trondheim 20. oktober, og i Bergen og Oslo 27. oktober,» sier Hjelle til Ny Tid.

Stopp NATO ble stiftet som følge av at antikrigsbevegelsen på 2000-tallet var blitt svekket. Fra å være et enkelt bloggested med oppstart i 2012, ble antikrig.no til opprettelsen av organisasjonen Stopp NATO i 2016.

Nå mobiliserer de sammen med andre fredsaktivister for en bevisstgjøring om konsekvensene av øvelsen og stiller spørsmålstegn ved Norges rolle i NATO.

Først i rekken av mobiliseringsmøter finner sted på Litteraturhuset i Bergen den 5. oktober, hvor filosof Jon Hellesnes holder foredrag om Norges engasjement i NATO (se sidesak). 

Foredraget er organisert av Stopp NATO, Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF)  og aksjonsgruppa «Aksjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture».

«Dette vil også være et mobiliseringsmøte,» sier Hjelle til Ny Tid. 

Miljøskadelig og dyrt

«Det er tre viktige sider som er veldig problematiske med denne øvelsen,» ifølge Åse Møller-Hansen, medlem av  IKFF. Den første siden omhandler sikkerhet:  

«Øvelsen skaper en større spenning mellom NATO og Russland som er uheldig. En tilfeldighet eller en misforståelse kan bryte ut i noe større.»

«I det globale bildet ser vi hvordan interessene hos både Russland og USA står mot hverandre i Syria. Det kan lett ta fyr ‘både her og der’», sier Møller-Hansen til Ny Tid. 

Russland holder også en militærøvelse i høst med 300 000 mann involvert, Vostok-18. Denne er lagt til Sibir.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer