Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Misvisende blikk på Kina

Kampen om verdensmakten Forfatter
Forfatter: Øystein Tunsjø
Forlag: Dreyers forlag, (Norge)
GEOPOLITIKK / Tunsjø gjør i Kampen om verdensmakten seg skyldig i ‘mirror imaging’. USA har i de senere årtier innledet et stort antall kriger og støttet et stort antall statskupp, mens Kina i samme periode faktisk har bygget opp tillit i forskjellige stater i den tredje verden.

I boken Kampen om verdensmakten tar Øystein Tunsjø opp en stor mengde empirisk materiale og lanserer en tese om en ny bipolar verdensordning, der USA og Kina kjemper om verdensmakten. Tunsjø fremhever at vi ikke lenger har et unipolart system, som vi har hatt siden 90-tallet med USA som den totalt dominerende makten, men at vi nå i stedet har vendt tilbake til et bipolart system som under den kalde krigen. Han mener at Kina nå vokser frem som en ny supermakt som har erstattet Sovjetunionen som USAs motpart, men til forskjell fra den kalde krigens bipolaritet med en skarp skillelinje som gikk rett gjennom Europa, har vi nå en konfrontasjon til havs. Ifølge Tunsjø risikerer denne å ikke umiddelbart trappes opp til en atomvåpenkonflikt hvis den ene parten går over grensen til den andre, men heller til en krig eller en konflikt på lavere nivå.

Tunsjø hviler på de akademiske arbeidene fra ‘realismetradisjonen’ innenfor faget internasjonale relasjoner.

Kinas militære makt kan fortsatt ikke måle seg med USAs, men økonomisk har Kina vokst til en makt som kan komme til å passere USA de neste årene, og militært har Kina tilstrekkelig kapasitet til å kunne måle seg med US Navy i kinesiske kystfarvann.

For mange i den tredje verden fremstår den kinesiske ledelsen som mer beskjeden og ydmyk.

Men denne tilnærmingen er nok problematisk. Tunsjø hviler på de akademiske arbeidene fra ‘realismetradisjonen’ innenfor faget internasjonale relasjoner, og han søker seg også til geopolitisk teori – og det er det god grunn til i en tid som denne, dominert som den er av neokonservativ hybris og idealisme. Problemet er ikke hans realistiske og geopolitiske tilnærming – men hans ‘amerikanske . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement

Ola Tunander
Ola Tunander
Tunander er professor emeritus fra PRIO. Se også wikipedia, hos PRIO, samt en bibliografi på Waterstone

Du vil kanskje også like