Bestill sommerutgaven her

Misforståelse fra Human Rights Service

30. september satte Ny Tid søkelyset på Human Rights Service og deres rapport medieomtalte “Innvandring gjennom ekteskap”. Redaktør av Ung Muslim, Athat Akram, fikk komme til orde med den kritikken han har i sin motrapport “Faktuelle og metodiske feil begått av Human Rights Service i rapporten Innvandring gjennom Ekteskap”. I tillegg påpekte SSB flere svakheter ved HRS-rapporten.

I Ny Tids leder “Legg om debatten!” 30. september argumenteres det for at den norske innvandringsdebatten nå bør komme seg inn på et annet spor. Det sto at såkalte “henteekteskap er ikke uønsket i seg selv, men bare dersom ekteskapet gjennomføres under tvang”.

I forrige ukes Ny Tid svarer Nighet Shafi fra HRS. Hun skriver at hun “opplever Ny Tids lederartikkel som et nytt angrep på mitt menneskeverd”.

Denne opplevelsen synes imidlertid å bero på en misforståelse. Til grunn for lederskribentens formulering om at man i Norge bør klare å få til “lovgivning og gode mekanismer for rapportering” uten HRS, ligger premisset om at man ikke ønsker HRS som en “uunnværlig premissleverandør i innvandringsdebatten”.

Dette betyr selvfølgelig ikke at Ny Tid ønsker å forby Human Rights Service eller tilsvarende organisasjoner. Det er graden av innflytelse og tendensen i det norske ordskiftet lederartikkelen stilte seg kritisk til.

Når HRS nå mottar over to millioner kroner årlig i statsstøtte over statsbudsjettet, bør NRS og Nighet Shafi både tåle og regne med at de får kritiske spørsmål. Ny Tid vil fortsatt ikke nekte kritiske røster å slippe til. Såpass bør både HRS og Shafis menneskeverdsopplevelse tåle.

Ansvarlig redaktør i Ny Tid.

Avatar photo
Dag Herbjørnsrud
Tidligere redaktør i NY TID. Nå leder av Senter for global og komparativ idéhistorie.

Du vil kanskje også like